بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتـی کسـی کـه وقتـی قهـر میکنـه اونقـدر طرفش براش مهمـه کـه بـا غـرور کاذب رابطشـون رو نابـود نمیکنـه و قـدم اول رو بـرای آشتـی بر میـداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این احساسی که من دارم ، مرور عشقه دیروزه که بعد رفتنت بازم ، برام انگاری مرموزه این احساسی که من دارم ، اگه چه خیلی غمگینه ولی وقتی تو رویامی ، به قلبم خیلی میشینه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم از روزی که،دور از هم در اغوش دیگری بی قرار هم باشیم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميرفت و منش گرفته دامان در دست ميگفت دگرباره به خوابم بيني پنداشت كه بعد از آن مرا خوابي است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همين بغض لعنتيم قسم نوبت گريه توام ميرسه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر این دوست داشتن های بی دلیل خوب است درست مثل همین باران…که بی سوال … فقط می بارد…آرام …شمرده شمرده…فقط می بارد… چقدر این دوست داشتن های بی دلیل خوب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگرانم...جا سیگاری ام را گم کرده ام... خودش مهم نیست... خاطراتم را در ان سوزانده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تموم شد...  از اول تو فکرت همین بود اون عشقی که گفتی تمومش همین بود؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه برو واسه همیشه که قیدتو زدم خب منم دیگه عین تو بدم دروغ میگفتی دوسم داشتی منم تصمیم گرفتم دل به تو ندم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه حرفای خوبت کنار ولی حست بهم بود ا ش ت ب ا ه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی مدیونم به همه ی کسایی که  باید بدی هـاشـون و جبـران مـی کـردم ولـی سـاده ازشـون گـذشتم ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببخش اگر دلم می خواست که . .  بی حرف و بی صدا . .  بدانی ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که قرار نبود بگویم: " دوستت دارم " امان از این چشم ها... این چشم های دهن لق بی آبرو !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو از من نرنجون از این دنیا نترسون تمام دلخوشی هامو به آغوش تو مدیونم اگه دلسوخته ای عاشق مثل برگی نسوزونم منو دریاب که دلتنگم مدارا کن که ویرونم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـسـتـه ام ... از داشـتـَنـی کـهـ هـیـچــوَقــت بــرایـــَم نـیـسـتــــــــــی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـَســتـــــــه شـــُـدی از دَرد...  پــیــشِ خــودَم بَـــرگــَـرد ... ღ

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتـی کسـی کـه وقتـی قهـر میکنـه اونقـدر طرفش براش مهمـه کـه بـا غـرور کاذب رابطشـون رو نابـود نمیکنـه و قـدم اول رو بـرای آشتـی بر میـداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این احساسی که من دارم ، مرور عشقه دیروزه که بعد رفتنت بازم ، برام انگاری مرموزه این احساسی که من دارم ، اگه چه خیلی غمگینه ولی وقتی تو رویامی ، به قلبم خیلی میشینه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم از روزی که،دور از هم در اغوش دیگری بی قرار هم باشیم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميرفت و منش گرفته دامان در دست ميگفت دگرباره به خوابم بيني پنداشت كه بعد از آن مرا خوابي است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همين بغض لعنتيم قسم نوبت گريه توام ميرسه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر این دوست داشتن های بی دلیل خوب است درست مثل همین باران…که بی سوال … فقط می بارد…آرام …شمرده شمرده…فقط می بارد… چقدر این دوست داشتن های بی دلیل خوب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگرانم...جا سیگاری ام را گم کرده ام... خودش مهم نیست... خاطراتم را در ان سوزانده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تموم شد...  از اول تو فکرت همین بود اون عشقی که گفتی تمومش همین بود؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه برو واسه همیشه که قیدتو زدم خب منم دیگه عین تو بدم دروغ میگفتی دوسم داشتی منم تصمیم گرفتم دل به تو ندم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه حرفای خوبت کنار ولی حست بهم بود ا ش ت ب ا ه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی مدیونم به همه ی کسایی که  باید بدی هـاشـون و جبـران مـی کـردم ولـی سـاده ازشـون گـذشتم ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببخش اگر دلم می خواست که . .  بی حرف و بی صدا . .  بدانی ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که قرار نبود بگویم: " دوستت دارم " امان از این چشم ها... این چشم های دهن لق بی آبرو !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو از من نرنجون از این دنیا نترسون تمام دلخوشی هامو به آغوش تو مدیونم اگه دلسوخته ای عاشق مثل برگی نسوزونم منو دریاب که دلتنگم مدارا کن که ویرونم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـسـتـه ام ... از داشـتـَنـی کـهـ هـیـچــوَقــت بــرایـــَم نـیـسـتــــــــــی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـَســتـــــــه شـــُـدی از دَرد...  پــیــشِ خــودَم بَـــرگــَـرد ... ღ