بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رقیبم برد ..... چون من جونمو براش گذاشتم اما اون تنشو ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میتوانستی بفهمی که مشکلات ذهن بهم ریخته ی من بسیار جدی تر از پای کسی دیگر در میان بودن است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـَـربـسـتــــه و بــی پـَــرده بــگـــویــَــم:  ♥تـــو♥ زَخــمِ دِلــــــــخــواهِ مــَـنـــی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـگــُـذاز بـــرَوَمـــ ـــ ــــ .. جـــادو کـــــُـــن  سَــنــگ کـــــُــن مـَـــــــرا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمیکنه حکم چی باشه رفیق!!! تو همیشه لازمی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تابم نمیشوی... بیقراری نمیکنم.... فراموشیمان مبارک... خداحـــ ــ ــافظ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها لحظه ای ک بهت فکر نمیکنم وقتیه ک تو چشمات نگاه میکنم چون دیگه عقل و هوشی برای فکر نمیمونه راست میگن از دل برود هرآنکه از دیده برفت با هر پلک زدنم صورت توئه ک جلو چشامه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقتـی رفت " ی " ..  سـیگار " م " را با سـیگار " م " روشـن کردم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينطور نميشود... بايد يك غريق نجات هميشه همراهم باشد غرق در فكرت شدن اصلا دست خودم نيست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان هر نفسی که میکشم همهمه ای است ازهمه پنهان .اما از تو چه پنهان ؟میان هرنفسی که میکشم تـــو هستی که میکِشم تو را،که میکُشی مرا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـر چــند "بــي حــد" تــورا خــواستم.... امـا ... در "حــد" مــن نـبـودي....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مام رگهای متصل به قلبم رو بستم... دیگر راه فرار نداری! میدانم میمیرم ولی تا لحظه مرگم در قلبم هستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرت كه درد نمي آيد از سؤالاتم؟! مرا ببخش كه اين قدر بي مبالاتم چقدر مانده به وقتي كه مال هم بشويم؟ درست از آب درآيند احتمالاتم تو محشري به خدا! من بهشت گمشده ام! تو اتفاق مي افتي، من از محالاتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!! این بند دل آدم کجاست؟ که گاهی با... یک اسم یا حضور یک نفر و یا با یک لبخند "پاره" میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺯ ﻣﻌﺠﺰﺍﺗﺶ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﻏﻮﺷﺶ، ﻋـــﺼﺮِ ﺟﻤـﻌﻪ، ﻧﺪﺍﺷﺖ ... ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند:خوش ب حالت! از وقتی ک رفته حتی خم ب ابرو نیاوردی...نمیدانند بعضی دردها کمرخم میکنند نه ابرو....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رقیبم برد ..... چون من جونمو براش گذاشتم اما اون تنشو ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میتوانستی بفهمی که مشکلات ذهن بهم ریخته ی من بسیار جدی تر از پای کسی دیگر در میان بودن است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـَـربـسـتــــه و بــی پـَــرده بــگـــویــَــم:  ♥تـــو♥ زَخــمِ دِلــــــــخــواهِ مــَـنـــی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـگــُـذاز بـــرَوَمـــ ـــ ــــ .. جـــادو کـــــُـــن  سَــنــگ کـــــُــن مـَـــــــرا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمیکنه حکم چی باشه رفیق!!! تو همیشه لازمی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تابم نمیشوی... بیقراری نمیکنم.... فراموشیمان مبارک... خداحـــ ــ ــافظ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها لحظه ای ک بهت فکر نمیکنم وقتیه ک تو چشمات نگاه میکنم چون دیگه عقل و هوشی برای فکر نمیمونه راست میگن از دل برود هرآنکه از دیده برفت با هر پلک زدنم صورت توئه ک جلو چشامه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقتـی رفت " ی " ..  سـیگار " م " را با سـیگار " م " روشـن کردم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينطور نميشود... بايد يك غريق نجات هميشه همراهم باشد غرق در فكرت شدن اصلا دست خودم نيست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان هر نفسی که میکشم همهمه ای است ازهمه پنهان .اما از تو چه پنهان ؟میان هرنفسی که میکشم تـــو هستی که میکِشم تو را،که میکُشی مرا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـر چــند "بــي حــد" تــورا خــواستم.... امـا ... در "حــد" مــن نـبـودي....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مام رگهای متصل به قلبم رو بستم... دیگر راه فرار نداری! میدانم میمیرم ولی تا لحظه مرگم در قلبم هستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرت كه درد نمي آيد از سؤالاتم؟! مرا ببخش كه اين قدر بي مبالاتم چقدر مانده به وقتي كه مال هم بشويم؟ درست از آب درآيند احتمالاتم تو محشري به خدا! من بهشت گمشده ام! تو اتفاق مي افتي، من از محالاتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!! این بند دل آدم کجاست؟ که گاهی با... یک اسم یا حضور یک نفر و یا با یک لبخند "پاره" میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺯ ﻣﻌﺠﺰﺍﺗﺶ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﻏﻮﺷﺶ، ﻋـــﺼﺮِ ﺟﻤـﻌﻪ، ﻧﺪﺍﺷﺖ ... ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند:خوش ب حالت! از وقتی ک رفته حتی خم ب ابرو نیاوردی...نمیدانند بعضی دردها کمرخم میکنند نه ابرو....