بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یه نفر بود وقتی بغض میکردم بغلم میکردو میگفت اگه گریه کنی میکشمت ها..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خستگی هایت را میخرم . تو فقط ... صدای خنده هایت را به کسی نفروش .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخترین حرف : دوستت دارم اما... … شیرین ترین حرف : … اما دوستت دارم... به همین راحتی جابه جایی کلمات زندگی را دگرگون میکند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرام ما نیست دلی رو که دادیم به یکی ازش پس بگیریم بدیم یکی دیگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی که نگاهم به نگاهش گره خورد عایقی از احساس به سوی ساحل چشمانش فرستادم اما او چشمانش را بس و عایق در ساحل چشمانش غرق شد!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حالت آسمان ، بغضت که می‌شکند همه خوشحال میشوند بغض من که می‌شکند همه می‌گویند : چته باز ؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم دنیا رو تو دستام بگیرم و اونی رو که دوست دارم از تو دستام جدا کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هنوز نگرانتم وقتی ک بارون میباره نکنه اون ک باهاته یه روزی تنهات بذاره من هنوز نگرانتم  رفتی تنهایی ک چی شه؟ یکی اینجاست ک مردن واسه ی تو زندگیشه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـَسـتــــــــه اَم ... از داشــتـــَنــــی کــه،، هــیـــچـــــــــــــــــوَقــتــ ــــــ ـــــــ بـرایـــَم نـیـسـتــــــــــی... :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر عالیه تمرین رقص برای پایکوبی روز  عروسی با کسی که عمری با تو خواهد بود برای تو خواهد بود.  عشقم برای رقصیدن با تو  هر روز لحظه شماری میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور جاي بوسه رو روي صورتم خط كشيدم تا  تا … تا لااقل خاطره ي گرماي لبت را فراموش نكنم  به سلامتي كسايي كه عشقشون زير خاكه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ای جایی که من هستم تمام شهر معلومه کنارم خیلیا هستن دلم پیش "تو" آرومه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا هیچ تنهایی رو اونقدر تنها نکن که به هر بی‌ لیاقتی بگه ” عشقم...”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر دری زدم ولی بازم ساده فراموشت شدم منو ببخش که هر دفعه باری روی دوشت شدم ثانیه هامو پس بده به من بدهکاره دلت سرت شلوغ شده... ولی یه عمره بیکاره دلت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آنچه را احساس باید کرد یا از نگاه دوست باید خواند هرگز نمی پرسم هرگز نمی پرسم که : آیا دوستم داری ؟ قلب من و چشم تو می گوید به من : آری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـمـون کـه بـا هـم باشـه یـعـنـی گـورِ پـدرِ فـاصـلـه هـا ...!!! ❤

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یه نفر بود وقتی بغض میکردم بغلم میکردو میگفت اگه گریه کنی میکشمت ها..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خستگی هایت را میخرم . تو فقط ... صدای خنده هایت را به کسی نفروش .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخترین حرف : دوستت دارم اما... … شیرین ترین حرف : … اما دوستت دارم... به همین راحتی جابه جایی کلمات زندگی را دگرگون میکند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرام ما نیست دلی رو که دادیم به یکی ازش پس بگیریم بدیم یکی دیگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی که نگاهم به نگاهش گره خورد عایقی از احساس به سوی ساحل چشمانش فرستادم اما او چشمانش را بس و عایق در ساحل چشمانش غرق شد!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حالت آسمان ، بغضت که می‌شکند همه خوشحال میشوند بغض من که می‌شکند همه می‌گویند : چته باز ؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم دنیا رو تو دستام بگیرم و اونی رو که دوست دارم از تو دستام جدا کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هنوز نگرانتم وقتی ک بارون میباره نکنه اون ک باهاته یه روزی تنهات بذاره من هنوز نگرانتم  رفتی تنهایی ک چی شه؟ یکی اینجاست ک مردن واسه ی تو زندگیشه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـَسـتــــــــه اَم ... از داشــتـــَنــــی کــه،، هــیـــچـــــــــــــــــوَقــتــ ــــــ ـــــــ بـرایـــَم نـیـسـتــــــــــی... :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر عالیه تمرین رقص برای پایکوبی روز  عروسی با کسی که عمری با تو خواهد بود برای تو خواهد بود.  عشقم برای رقصیدن با تو  هر روز لحظه شماری میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور جاي بوسه رو روي صورتم خط كشيدم تا  تا … تا لااقل خاطره ي گرماي لبت را فراموش نكنم  به سلامتي كسايي كه عشقشون زير خاكه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ای جایی که من هستم تمام شهر معلومه کنارم خیلیا هستن دلم پیش "تو" آرومه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا هیچ تنهایی رو اونقدر تنها نکن که به هر بی‌ لیاقتی بگه ” عشقم...”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر دری زدم ولی بازم ساده فراموشت شدم منو ببخش که هر دفعه باری روی دوشت شدم ثانیه هامو پس بده به من بدهکاره دلت سرت شلوغ شده... ولی یه عمره بیکاره دلت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آنچه را احساس باید کرد یا از نگاه دوست باید خواند هرگز نمی پرسم هرگز نمی پرسم که : آیا دوستم داری ؟ قلب من و چشم تو می گوید به من : آری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـمـون کـه بـا هـم باشـه یـعـنـی گـورِ پـدرِ فـاصـلـه هـا ...!!! ❤