بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر سبزی در خاطرم که هزاران خزان برگی از یادت را زرد نمی کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان هم باشی بغلت خواهم کرد فکر گستردگی "واژه" نباش همه در گوشه تنهایی من جا دارند. . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخوابی ادمو اذیت نمیکنه ...فکرکردن به اون ادم نامردی که باعث بیخواییت شده اماخودش راحت گرفته خوابیده ادمو روانی میکنه.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اک ترین هوای دنیا... همان لحظه ای است... که دلهایمان هوای هم را میکند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـالـق مـن بـهـشـتـی دارد.... نـزدیـک.... زیـبـا.... و بـزرگ.... و دوزخـی.... بـه گـمـانـم کـوچـک و بـعـیـد.... و.... در پـی دلـیـلـی اسـت.... کـه بـبـخـشـد مـا را.... عـاشـقـتـم خـــدا.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو بـیـا..... مـن مـی شـوم لـیـلـی ات.... اصـلـا" مـی شـوم سـهـرابـت.... تـا بـگـویـم.... نــوش دارو هـم پـذیـرفـتـه مـی شـود.... حـتی پـس از مـرگـم..... فـقـط تـو بــیــا.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پست اولمه تمام ماجرا همینجاست... من هستم, تو هستی... "تو" برای هرکس جز من... و "من" برای هرکس جز تو...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباسی را که از تنت در میاوری و بی توجه پرتش میکنی, من ارزوی بوییدنش را دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم آنقدر در خاطرت بمانم که اگر روزی نباشم آهسته بگویی یادش بخیر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﯼ ... ﮐــــﺴﯽ ﮐــﻪ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻓــﻘـــﻂ ﻭ ﻓــﻘـــﻂ ﺑــﻪ ﺧــﺎﻃﺮ ﺧﻮﺩﺕ ﻣـــﯽ ﺧــﻮﺍﺳﺖ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی عمیقا مایلم ماهی باشم ! ماهی حافظه اش هشت ثانیه است بی هیچ خاطره ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش يكي ييدا ميشد كه وقتي ميديد گلوت.ابر داره وچشات بارون.جاي اينكه بيرسه چته؟ چي شده؟بغلت كنه وبگه گريه نكن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هم یه ذره دلت تنگ من بود کاشکی تویی که ادعا میکردی منو دوست داشتی تو که میگفتی قلبت بی من میشه پاره تو که می مردی واسه ی من بی اشاره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنــقــدر زیبـــا عاشق او شده ای کـــه آدم لـــذت مــــی بــرد از ایـــن هـــمــه "خــیـــانــت" ! روزی هــم اینگــونــــه عـــاشـــق من بــودی . . . یـــادت هــســت لــعــنــتــی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه دلم به دل دیگه ای دل نمیده... از همه بریده... مثل تو ندیده... برگــــــرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر زیبا عاشق او شده ای که آدم لذت میبرد از اینهمه خیانت!!! روزی هم اینگونه عاشق من بودی.....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر سبزی در خاطرم که هزاران خزان برگی از یادت را زرد نمی کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان هم باشی بغلت خواهم کرد فکر گستردگی "واژه" نباش همه در گوشه تنهایی من جا دارند. . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخوابی ادمو اذیت نمیکنه ...فکرکردن به اون ادم نامردی که باعث بیخواییت شده اماخودش راحت گرفته خوابیده ادمو روانی میکنه.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اک ترین هوای دنیا... همان لحظه ای است... که دلهایمان هوای هم را میکند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـالـق مـن بـهـشـتـی دارد.... نـزدیـک.... زیـبـا.... و بـزرگ.... و دوزخـی.... بـه گـمـانـم کـوچـک و بـعـیـد.... و.... در پـی دلـیـلـی اسـت.... کـه بـبـخـشـد مـا را.... عـاشـقـتـم خـــدا.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو بـیـا..... مـن مـی شـوم لـیـلـی ات.... اصـلـا" مـی شـوم سـهـرابـت.... تـا بـگـویـم.... نــوش دارو هـم پـذیـرفـتـه مـی شـود.... حـتی پـس از مـرگـم..... فـقـط تـو بــیــا.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پست اولمه تمام ماجرا همینجاست... من هستم, تو هستی... "تو" برای هرکس جز من... و "من" برای هرکس جز تو...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباسی را که از تنت در میاوری و بی توجه پرتش میکنی, من ارزوی بوییدنش را دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم آنقدر در خاطرت بمانم که اگر روزی نباشم آهسته بگویی یادش بخیر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﯼ ... ﮐــــﺴﯽ ﮐــﻪ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻓــﻘـــﻂ ﻭ ﻓــﻘـــﻂ ﺑــﻪ ﺧــﺎﻃﺮ ﺧﻮﺩﺕ ﻣـــﯽ ﺧــﻮﺍﺳﺖ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی عمیقا مایلم ماهی باشم ! ماهی حافظه اش هشت ثانیه است بی هیچ خاطره ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش يكي ييدا ميشد كه وقتي ميديد گلوت.ابر داره وچشات بارون.جاي اينكه بيرسه چته؟ چي شده؟بغلت كنه وبگه گريه نكن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هم یه ذره دلت تنگ من بود کاشکی تویی که ادعا میکردی منو دوست داشتی تو که میگفتی قلبت بی من میشه پاره تو که می مردی واسه ی من بی اشاره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنــقــدر زیبـــا عاشق او شده ای کـــه آدم لـــذت مــــی بــرد از ایـــن هـــمــه "خــیـــانــت" ! روزی هــم اینگــونــــه عـــاشـــق من بــودی . . . یـــادت هــســت لــعــنــتــی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه دلم به دل دیگه ای دل نمیده... از همه بریده... مثل تو ندیده... برگــــــرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر زیبا عاشق او شده ای که آدم لذت میبرد از اینهمه خیانت!!! روزی هم اینگونه عاشق من بودی.....