بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو... میدانی از کجای زندگی بیشتر خسته ام؟ آنجایی که وسط خنده هام بغض میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"چـــــشــــمــــمـــان خــــورد بــــه هــــم صـــاعـــقــــه زد پـــلــــکــــم ســــوخــــــت....."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"لــــیــــلـــی تــــو نــــدیــــدی کــــه چــــه بــــا مــــن کــــردنــــد مـــــــردم چـــــــه بـــــــلاهــــــا بــــــه ســـــرم آوردنـــــــد......."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــه بَــــــعــــضـــــیـــــا بــــایَـــــدگُـــــفــــت : شُـــــمــــارو پـــــاتَم نــــــمــــیــــتـــــونــــی وایــــســــی چـــــه بــــرســـــه بـــــه حَـــــرفـــــات......."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل بیتاب من با دیدنت آرام میگیرد اگر دوری ز آغوشم نگاهم کام میگیرد مرا گر هست میخواهی نگاهت را مگیر از من که دل از ساقی چشمان مستت جام میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"یــــــــــاد تــــــــو پــــرچـــــم صـــلـــحـــیـــســـت مــیـــان شـــورش افـــــکــــــارم......."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺣﺲ ﻗﺸــــﻨﮕﯿﻪ . . . ﯾــــــﻬﻮ . . . ﺗﻮﯼ ﺟﻤﻊ . . . ﺩﺭ ﮔﻮﺷِﺖ ﺑﮕﻪ " ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ مگــــه نـــه؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت بماند: تو یادگار روزهایی هستی  که نه فراموش میشوند نه تکرار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض نیمه کاره تکرار دروغ هایت گلویم را می فشارد ! چشم هایم را می بندم از ساده لوحی ! بی شرم خاطراتم ! بیزارم آنگاه که از خودم می پرسم :  « هنوز دوستم دارد ؟! ، حتی به دروغ »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در اين طرف . تو در آن طرف!! يكي نقشه را از وسط تا كند.. شايد به هم رسيديم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر شال و روسري پشت ويترين مغازه ها قشنگد تو را كه در آن ها تصور مي كنم وسوسه ي خريدشان به سرم مي زند اما.. مي بيني؟! فقط مانده بود اينها نبودنت را به رخم بكشند كه كشيدند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دیدی از قلبت دود بلند میشه نترس اون منم که معتاد محبتت شدم ..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" خوابیـــــدی؟ " نوشتـــه میشــه  ولـــی "نیـــاز دارمـ که باهــات حــــرف بزنـــمــ" خونــده میشـــه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق امانت باازشی ست که هر کس ان رادر قلبش نگه میدارد برای همین است که هر وقت بخواهی عشقت را ازکسی پس بگیری باید قلبش رابشکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخترین کار دنیا انکار عشقم به کسیه که واقعا دوستش دارم.اگه واسه شمام سخته لایک کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل مثل چسب میمونه وقتی که کنده بشه دیگه مثل دفعه اول نمی چسبه.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو... میدانی از کجای زندگی بیشتر خسته ام؟ آنجایی که وسط خنده هام بغض میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"چـــــشــــمــــمـــان خــــورد بــــه هــــم صـــاعـــقــــه زد پـــلــــکــــم ســــوخــــــت....."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"لــــیــــلـــی تــــو نــــدیــــدی کــــه چــــه بــــا مــــن کــــردنــــد مـــــــردم چـــــــه بـــــــلاهــــــا بــــــه ســـــرم آوردنـــــــد......."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــه بَــــــعــــضـــــیـــــا بــــایَـــــدگُـــــفــــت : شُـــــمــــارو پـــــاتَم نــــــمــــیــــتـــــونــــی وایــــســــی چـــــه بــــرســـــه بـــــه حَـــــرفـــــات......."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل بیتاب من با دیدنت آرام میگیرد اگر دوری ز آغوشم نگاهم کام میگیرد مرا گر هست میخواهی نگاهت را مگیر از من که دل از ساقی چشمان مستت جام میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"یــــــــــاد تــــــــو پــــرچـــــم صـــلـــحـــیـــســـت مــیـــان شـــورش افـــــکــــــارم......."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺣﺲ ﻗﺸــــﻨﮕﯿﻪ . . . ﯾــــــﻬﻮ . . . ﺗﻮﯼ ﺟﻤﻊ . . . ﺩﺭ ﮔﻮﺷِﺖ ﺑﮕﻪ " ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ مگــــه نـــه؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت بماند: تو یادگار روزهایی هستی  که نه فراموش میشوند نه تکرار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض نیمه کاره تکرار دروغ هایت گلویم را می فشارد ! چشم هایم را می بندم از ساده لوحی ! بی شرم خاطراتم ! بیزارم آنگاه که از خودم می پرسم :  « هنوز دوستم دارد ؟! ، حتی به دروغ »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در اين طرف . تو در آن طرف!! يكي نقشه را از وسط تا كند.. شايد به هم رسيديم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر شال و روسري پشت ويترين مغازه ها قشنگد تو را كه در آن ها تصور مي كنم وسوسه ي خريدشان به سرم مي زند اما.. مي بيني؟! فقط مانده بود اينها نبودنت را به رخم بكشند كه كشيدند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دیدی از قلبت دود بلند میشه نترس اون منم که معتاد محبتت شدم ..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" خوابیـــــدی؟ " نوشتـــه میشــه  ولـــی "نیـــاز دارمـ که باهــات حــــرف بزنـــمــ" خونــده میشـــه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق امانت باازشی ست که هر کس ان رادر قلبش نگه میدارد برای همین است که هر وقت بخواهی عشقت را ازکسی پس بگیری باید قلبش رابشکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخترین کار دنیا انکار عشقم به کسیه که واقعا دوستش دارم.اگه واسه شمام سخته لایک کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل مثل چسب میمونه وقتی که کنده بشه دیگه مثل دفعه اول نمی چسبه.