بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ مباش ، من قلبم را سایه بان دلت کردم و چشمانم را در انتظار دیدنت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه میخواین کسی رو از دس بدین فقط کافیه دوسش داشته باشین!!به همین سادگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه ای که بخواهم برای دختر دیگری سر خم کنم روزی است که بند کفش دخترم را میبندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی جان..عزیزم!!!اگه افتخار میدی چند قدمی باهام رابیا چیزی نمیشه باور کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتـــهاســـت دلـــم شـــروعــی تـــازه میخــــــواهــد تــو بیـــــــا مــــــرا دوبـــــاره آغـــــــاز کـــن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از شما گفتن تو بدم می آید عزیزم مرا سرد خطاب نکن این پاییز میخواهم تا افتادن آخرین برگ با تو دیوانگی ها کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد زیباست کسی را گرامی بداری.. نه برای نیاز. نه از روی اجبار. و نه از روی تنهایی.. فقط برای اینکه ارزشش را دارد و دوستش داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انــقــدر تـعـویـض نـکـن ... بـخـدا گـاهـی مـیـشـه رابـطـه هــا رو تـعـمـیـر کـرد حـتـی بـا یـه لـبـخـنـد عـاشـقـانــه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد کسی تنهایت بگذارد که به جرم با "او" بودن همه تنهایت گذاشته اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شوری میزند دلم وقتی !!!!!!! در چشم دیگران آنقدر شیرین میشوی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی ، لازمه یکی کنارت باشه کاری نکنه‌ ، و حرفی نزنه ها.... فقط باشه.........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه های بودن چه ارزان بر باد میرود و تازیانه های باد چه بی رحمانه ان را تا بی کران فراموشی میبرد تا انجا که افسانه یکی بود یکی نبود اغاز میشود انجا که هر شروعی پایان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مهربان همیشه من خواهی ماند حتی اگر سختی راه چشمانت را از من دور کند و در یادم خواهی ماند حتی اگر طنین نفست به گوشم نرسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش گفته بودی… ای کاش گفته بودی که عاشق دیگری شده ای من خودم عاشق بودم ... درکت می کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تفاوت عمیقی ست بین تنهایی قبل از نبودنت و تنهایی بعد از نبودنت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو نبارد برف این‌همه سپید ننشیند بر زمین … حالا که رد پای ما کنار هم جفت نمی‌شود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ مباش ، من قلبم را سایه بان دلت کردم و چشمانم را در انتظار دیدنت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه میخواین کسی رو از دس بدین فقط کافیه دوسش داشته باشین!!به همین سادگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه ای که بخواهم برای دختر دیگری سر خم کنم روزی است که بند کفش دخترم را میبندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی جان..عزیزم!!!اگه افتخار میدی چند قدمی باهام رابیا چیزی نمیشه باور کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتـــهاســـت دلـــم شـــروعــی تـــازه میخــــــواهــد تــو بیـــــــا مــــــرا دوبـــــاره آغـــــــاز کـــن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از شما گفتن تو بدم می آید عزیزم مرا سرد خطاب نکن این پاییز میخواهم تا افتادن آخرین برگ با تو دیوانگی ها کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد زیباست کسی را گرامی بداری.. نه برای نیاز. نه از روی اجبار. و نه از روی تنهایی.. فقط برای اینکه ارزشش را دارد و دوستش داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انــقــدر تـعـویـض نـکـن ... بـخـدا گـاهـی مـیـشـه رابـطـه هــا رو تـعـمـیـر کـرد حـتـی بـا یـه لـبـخـنـد عـاشـقـانــه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد کسی تنهایت بگذارد که به جرم با "او" بودن همه تنهایت گذاشته اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شوری میزند دلم وقتی !!!!!!! در چشم دیگران آنقدر شیرین میشوی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی ، لازمه یکی کنارت باشه کاری نکنه‌ ، و حرفی نزنه ها.... فقط باشه.........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه های بودن چه ارزان بر باد میرود و تازیانه های باد چه بی رحمانه ان را تا بی کران فراموشی میبرد تا انجا که افسانه یکی بود یکی نبود اغاز میشود انجا که هر شروعی پایان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مهربان همیشه من خواهی ماند حتی اگر سختی راه چشمانت را از من دور کند و در یادم خواهی ماند حتی اگر طنین نفست به گوشم نرسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش گفته بودی… ای کاش گفته بودی که عاشق دیگری شده ای من خودم عاشق بودم ... درکت می کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تفاوت عمیقی ست بین تنهایی قبل از نبودنت و تنهایی بعد از نبودنت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو نبارد برف این‌همه سپید ننشیند بر زمین … حالا که رد پای ما کنار هم جفت نمی‌شود