بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با یاد تو این ستاره ها رنگی بود / این دفتر خاطرات من سنگی بود از درس کلاس عاشقی سهمم باز / یک زنگ فقط دوری و دلتنگی بود . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب ز غمت میان خون خواهم خفت/وز بستر عافیت برون خواهم خفت باور نکنی خیال خود را بفرست/تا درنگری که بی تو چون خواهم خفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که رفتنی شده ای طبق گفته ات باشد ! قبول .... لااقل این نکته را بدان  آهن قراضه ای که چنان گرم گرم گرم در سینه می تپید: دلم بود  نامهربان.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عشــــــــــق گفتي  گفتم : دروغ مي گويي چه زود باور كردي و من چــــــــــه زود عاشــــــــــق شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم... چشم... دو ابرو... چقدر خدا برای کشیدنت آواز خواند،زیبای من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هرشب به زیبایی آسمانی می نگرم که ماهش تویی...! "ناصر رعیت نواز"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز بهانه ی آسمان است، وقتی دلش برای تو تنگ می شود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لبهایم قفل زدم درباره عشق تو به کسی چیزی نگویم شاید روزی خودت آدم شوی….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبادا شوخی شوخی وارد دل کسی شوید!! که او جدی جدی شما روبه قلبش دعوت کرده باشد.. یادتان باشد:هرگز باعث گریه کسی نشوید!!؟ چون خدا اشکهای اورا می شمارد و به وقتش باشما حساب میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هواشناس چه خوشحال از آمدن هوای سرد پاییزی خبر می داد... ناشیست چه می داند!! که بعضی ها... و دیگر هیچ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تنگم دل تنگ آن روزها، که نمیدانم محبتهایش توهم من بود!! یا ترحم او؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی ها و دلجویی هایت به کنار! اما عزیزه من … قلب شکسته با چسب زخم خوب نمی شود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــــم را ... بـــــه روی عالــــــم و آدم بستـــــــه ام ...! مگــــــــر " دلبستـگــــی " همیــــــن نــیســــت...! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه نابینایی که آرزوی دیدن نور را دارد مشتاق دیدار توام.تقدیم به آنکه دوری اش دردمه،خانه اش قلبمه،و فراموشی اش مرگمه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! صبرم با دردم نمیخواند، صبری که دادی تمام شد.امِّا..... دردم باقیست.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریب را نباید در شهر غربت جستجو کرد... همین که عزیزت نگاهش را به دیگری فروخت ... تو غریبی !!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با یاد تو این ستاره ها رنگی بود / این دفتر خاطرات من سنگی بود از درس کلاس عاشقی سهمم باز / یک زنگ فقط دوری و دلتنگی بود . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب ز غمت میان خون خواهم خفت/وز بستر عافیت برون خواهم خفت باور نکنی خیال خود را بفرست/تا درنگری که بی تو چون خواهم خفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که رفتنی شده ای طبق گفته ات باشد ! قبول .... لااقل این نکته را بدان  آهن قراضه ای که چنان گرم گرم گرم در سینه می تپید: دلم بود  نامهربان.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عشــــــــــق گفتي  گفتم : دروغ مي گويي چه زود باور كردي و من چــــــــــه زود عاشــــــــــق شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم... چشم... دو ابرو... چقدر خدا برای کشیدنت آواز خواند،زیبای من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هرشب به زیبایی آسمانی می نگرم که ماهش تویی...! "ناصر رعیت نواز"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز بهانه ی آسمان است، وقتی دلش برای تو تنگ می شود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لبهایم قفل زدم درباره عشق تو به کسی چیزی نگویم شاید روزی خودت آدم شوی….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبادا شوخی شوخی وارد دل کسی شوید!! که او جدی جدی شما روبه قلبش دعوت کرده باشد.. یادتان باشد:هرگز باعث گریه کسی نشوید!!؟ چون خدا اشکهای اورا می شمارد و به وقتش باشما حساب میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هواشناس چه خوشحال از آمدن هوای سرد پاییزی خبر می داد... ناشیست چه می داند!! که بعضی ها... و دیگر هیچ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تنگم دل تنگ آن روزها، که نمیدانم محبتهایش توهم من بود!! یا ترحم او؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی ها و دلجویی هایت به کنار! اما عزیزه من … قلب شکسته با چسب زخم خوب نمی شود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــــم را ... بـــــه روی عالــــــم و آدم بستـــــــه ام ...! مگــــــــر " دلبستـگــــی " همیــــــن نــیســــت...! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه نابینایی که آرزوی دیدن نور را دارد مشتاق دیدار توام.تقدیم به آنکه دوری اش دردمه،خانه اش قلبمه،و فراموشی اش مرگمه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! صبرم با دردم نمیخواند، صبری که دادی تمام شد.امِّا..... دردم باقیست.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریب را نباید در شهر غربت جستجو کرد... همین که عزیزت نگاهش را به دیگری فروخت ... تو غریبی !!!