بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺨﺸﯿﺪﯼ ﻭ ﻧﻔﻬﻤــــﯿﺪ ، ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺑﺨﺸﺶ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پای من خسته از این رفتن بود قصه ام ،قصه ی دل کندن بود دل که دادم به یارم دیدم راهش افسوس جدا از من بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با همه ی حال و روزی که دارم هنوز روی این حرفم هستم دردت بزنه منه تشنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بود دیگه نیست این تمام ماجراس<><><><><><>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یوسف اگر قلب زلیخا شکست......تا به ابد پای زلیخا نشست!! گرچه زلیخا دل و پشتش شکست......جز به یوسف به کسی دل نبست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـکـی از جـمـلـه هـایـی کـه تـو اوج بـی کـسـی و تـنـهـایـی بـهـمـون آرامـش خـاصـی مـیـده ایـن هـسـت....: ""هـمـه بـرن بـه جـهـنـم!!!"" دروغ مـیـگـم....؟!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسیر بهشت از کنار تویه... چه راحت هواتو نفس میکشم ...  پای هرکی غیر تو باشه وسط بهم شک نکن پامو پس میکشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم تو خوابه من ... بامن قدم بزن... اروم و سر به زیر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رها از خستگی های همیشه باورم کن بزار تاخالی سینم برات آغوش باشه برهنه از لباس غصه های دور و دیرین بزار تا بوسه های من برات تن پوش باشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف سختیست؟ اما عشقم با آن غریبه به هم می ایند:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــــى ميخواهم گمـــــت كنـــــم به عمـــــد! امـــــا هـــــى پيـــــدايت ميكنـــــم اتفـــــاقـــــى..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...ببین تویی که نیستی اشکامو پاک کنی...عمرا بذارم وقتی میخندم کنارم باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"بــه چـــشـــمـــام نـــگـــاه کـــن تـــا یـــادت بــیـــاد،مــــریـــضــــم شــــدی تـــا نـــگـــاهــت کــــــــــنــــــــم........."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اینجا که هستم تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا آنجا که هستی،"دلتنگتم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا راهمو گم میکنم ، وقتی که بی تو قدم میزنم ؛ جای خالیتو که حس میکنم ، همه دنیا رو به هم میزنم!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عُمریســـت در شــبِ چشم‌هـــات گیر انداخته‌ای دلــم را حالا پَرَم می‌دهـــی که برو؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺨﺸﯿﺪﯼ ﻭ ﻧﻔﻬﻤــــﯿﺪ ، ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺑﺨﺸﺶ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پای من خسته از این رفتن بود قصه ام ،قصه ی دل کندن بود دل که دادم به یارم دیدم راهش افسوس جدا از من بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با همه ی حال و روزی که دارم هنوز روی این حرفم هستم دردت بزنه منه تشنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بود دیگه نیست این تمام ماجراس<><><><><><>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یوسف اگر قلب زلیخا شکست......تا به ابد پای زلیخا نشست!! گرچه زلیخا دل و پشتش شکست......جز به یوسف به کسی دل نبست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـکـی از جـمـلـه هـایـی کـه تـو اوج بـی کـسـی و تـنـهـایـی بـهـمـون آرامـش خـاصـی مـیـده ایـن هـسـت....: ""هـمـه بـرن بـه جـهـنـم!!!"" دروغ مـیـگـم....؟!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسیر بهشت از کنار تویه... چه راحت هواتو نفس میکشم ...  پای هرکی غیر تو باشه وسط بهم شک نکن پامو پس میکشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم تو خوابه من ... بامن قدم بزن... اروم و سر به زیر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رها از خستگی های همیشه باورم کن بزار تاخالی سینم برات آغوش باشه برهنه از لباس غصه های دور و دیرین بزار تا بوسه های من برات تن پوش باشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف سختیست؟ اما عشقم با آن غریبه به هم می ایند:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــــى ميخواهم گمـــــت كنـــــم به عمـــــد! امـــــا هـــــى پيـــــدايت ميكنـــــم اتفـــــاقـــــى..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...ببین تویی که نیستی اشکامو پاک کنی...عمرا بذارم وقتی میخندم کنارم باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"بــه چـــشـــمـــام نـــگـــاه کـــن تـــا یـــادت بــیـــاد،مــــریـــضــــم شــــدی تـــا نـــگـــاهــت کــــــــــنــــــــم........."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اینجا که هستم تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا آنجا که هستی،"دلتنگتم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا راهمو گم میکنم ، وقتی که بی تو قدم میزنم ؛ جای خالیتو که حس میکنم ، همه دنیا رو به هم میزنم!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عُمریســـت در شــبِ چشم‌هـــات گیر انداخته‌ای دلــم را حالا پَرَم می‌دهـــی که برو؟