بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرخاش کنان با نگهی خشم آلود  گفتی که ز بوسه ات تنم گشت کبود من کار بدی نکرده بودم اما تا قهر کنی بهانه ی خوبی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا تو میگذری از منو این دل ساده و تنهام میذاری؟ نمیدونی که چقد دلم میشکنه وقتی میگی دوسم نداری. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــــــــردانــــــــه که نگــــــــاهم میکنی چه بـــــــی پـــــــــروا زن میشوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرادربیستون برخاک بسپارید که تاشبها غم بی همزبانی رابرای کوهکن گویم بگویم عاشقم.بی همدمم.دیوانه ام.مستم نمیدانم کدامین حال ودرد خویشتن گویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آغوش خودم هستم من خودم را در آغوش گرفته ام !!!! نه چندان با لطافت و نه چنداد با محبت !!! اما وفادار ...وفادار........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد می کند هنوز جای دوست داشتنت دل من آرام بگیر او بی تو آرام است........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"خــــودم مـــی دانــــم از چـــشـــمـــانـــت افـــتـــادم ولــــی ایــــن بــــار بـــــیـــــا و خــــــورده هــــــایــــم را ز زیـــــر دســـــت و پـــــا بـــــــــــردار....." 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"اگــــر مــــی شــــد بــــرای دیــــدنـــــت دل دل نــــمــــی کـــــردم اگـــــر مـــی شــــد کـه افــســار دلـــم را ول نــمـــی کــــردم......"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همان شقایق معروف شعر سهرابی ، تا "تو" هستی زنگی باید کرد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز ساده شروع شد... مثل یک لبخند ساده مثل یک چشمک , یک اشاره حالا از اون روز ها چند سالی می گذره ... کاش می شد که برگردم به اون روزها باز دوباره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــــقت شوخــــی زیبایی بود که با قلــــــب من کردی زیبــا بـــــود امّا شوخی بــــود حالا تو بی تقصیری تمام این تنهایی تاوان اشتباه خود من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو از باختن قافیه ها آزادم. خفقانی که پر از وسوسه فریادم. به خیالت که مرا از سر خود باز کنی. چه کنی با تز جاری شده در بنیادم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل است که میشکنی. . . بی هوا. . . نه فنجان قهوه خوری جهیزیه ی مادرت. . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگم باد اگر لحظه ای کوتاه بیایم از تکرار این پیش پا افتاده ترین حرف که دوستت دارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترين حالت تنهاي اينه كه بدوني اوني كه تنهات گذاشت تنها نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشق هوس های عاشقانه ام... من عاشق گناه دوست داشتنم دستهایت را به من بده به جهنم که مرا به جهنم می برند به خاطر عشق بازی با خیال تـــــــــــــــو تــــــــــــــــو خود”بهشتی”

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرخاش کنان با نگهی خشم آلود  گفتی که ز بوسه ات تنم گشت کبود من کار بدی نکرده بودم اما تا قهر کنی بهانه ی خوبی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا تو میگذری از منو این دل ساده و تنهام میذاری؟ نمیدونی که چقد دلم میشکنه وقتی میگی دوسم نداری. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــــــــردانــــــــه که نگــــــــاهم میکنی چه بـــــــی پـــــــــروا زن میشوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرادربیستون برخاک بسپارید که تاشبها غم بی همزبانی رابرای کوهکن گویم بگویم عاشقم.بی همدمم.دیوانه ام.مستم نمیدانم کدامین حال ودرد خویشتن گویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آغوش خودم هستم من خودم را در آغوش گرفته ام !!!! نه چندان با لطافت و نه چنداد با محبت !!! اما وفادار ...وفادار........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد می کند هنوز جای دوست داشتنت دل من آرام بگیر او بی تو آرام است........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"خــــودم مـــی دانــــم از چـــشـــمـــانـــت افـــتـــادم ولــــی ایــــن بــــار بـــــیـــــا و خــــــورده هــــــایــــم را ز زیـــــر دســـــت و پـــــا بـــــــــــردار....." 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"اگــــر مــــی شــــد بــــرای دیــــدنـــــت دل دل نــــمــــی کـــــردم اگـــــر مـــی شــــد کـه افــســار دلـــم را ول نــمـــی کــــردم......"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همان شقایق معروف شعر سهرابی ، تا "تو" هستی زنگی باید کرد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز ساده شروع شد... مثل یک لبخند ساده مثل یک چشمک , یک اشاره حالا از اون روز ها چند سالی می گذره ... کاش می شد که برگردم به اون روزها باز دوباره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــــقت شوخــــی زیبایی بود که با قلــــــب من کردی زیبــا بـــــود امّا شوخی بــــود حالا تو بی تقصیری تمام این تنهایی تاوان اشتباه خود من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو از باختن قافیه ها آزادم. خفقانی که پر از وسوسه فریادم. به خیالت که مرا از سر خود باز کنی. چه کنی با تز جاری شده در بنیادم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل است که میشکنی. . . بی هوا. . . نه فنجان قهوه خوری جهیزیه ی مادرت. . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگم باد اگر لحظه ای کوتاه بیایم از تکرار این پیش پا افتاده ترین حرف که دوستت دارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترين حالت تنهاي اينه كه بدوني اوني كه تنهات گذاشت تنها نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشق هوس های عاشقانه ام... من عاشق گناه دوست داشتنم دستهایت را به من بده به جهنم که مرا به جهنم می برند به خاطر عشق بازی با خیال تـــــــــــــــو تــــــــــــــــو خود”بهشتی”