بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترینها !!! شاید جلوی دیدگان نباشند...! اما ...! در دل ماندگارند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایی؟ یک کلمه نیست گاهی خیلی معنی دارد... کجایی یعنی چرا سراغم نمیایی؟ یعنی چیکار میکنی ؟ یعنی چرا نیستی؟ یعنی بیادتم. و یعنی.... دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل جراغ يك اتومبيل است كه راه مينمايد،‏ عشق موتوري است كه آن را به حركت مي آورد.‏ هريك بي ديكري هيج است و بويزه ‏،‏ موتوري بي جراغ ‏،‏ عشق كور ‏،‏ خطرناك ‏،‏ فاجعه ومرك ‏
است‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطار می رود... تو می روی... تمام ایستگاه میرود... و من چقدر ساد ام.. که سال های سال... در انتظار تو... کنار این قطار رفته ایستاده ام ... و همجنان... به نرده های ایستگاه رفته... تکیه داده ام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی که دلت گرفته ؛ بغض داری ، آروم نیستی ! دلت براش تنگ شده .... حوصله ی هیچكسو نداری ! به یاد لحظه ای بیفت که : اون همه ی بی قـراری های تو رو دید؛ اما .... چشمـاشو بست و رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویی رفتنم برایت خیر است... اما... اینبار را استخاره بگیر...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام زنان دنیا برای مردی که دوست دارند، شال گردن می‌بافَــــند. جز من، که نشـــسته‌ام اینــجا و برای تو شـعر، می‌بافم…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمیق ترین درد زندگی"دلبستن" به کسی است که بدانی "هست" ولی...... کنارت نیست.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه تفاوت ما این است:تو بخاطر نمی اوری...... اما من از خاطر نمیبرم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خیال من بمان،اما خودت برو... آنکه در رویای من است مرا دوست دارد نه تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ رقیبی ندارم... جز آیینه... که هر روز تورا نگاه میکند... او را هم شکست خواهم داد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باختی در کار نیست برای تو قلبم را ریسک می کنم یا می برم یا می میرم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیب است دریا... همینکه غرقش میشوی... پس میزند تورا... دقیقا مثل تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دزدکی به تو نگاه میکنم و تو نگاهت را از من میدزدی هر دو دزدیم! نه ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالهاست این ترازوی ۲کفه تعادل ندارد ، دست خالی و دل پر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس نمیتونه به دلش یاد بده که نشکنه اما من به دلم یاد دادم وقتی شکست،تیزی اون دست کسی رو که اونو شکسته نبره.....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترینها !!! شاید جلوی دیدگان نباشند...! اما ...! در دل ماندگارند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایی؟ یک کلمه نیست گاهی خیلی معنی دارد... کجایی یعنی چرا سراغم نمیایی؟ یعنی چیکار میکنی ؟ یعنی چرا نیستی؟ یعنی بیادتم. و یعنی.... دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل جراغ يك اتومبيل است كه راه مينمايد،‏ عشق موتوري است كه آن را به حركت مي آورد.‏ هريك بي ديكري هيج است و بويزه ‏،‏ موتوري بي جراغ ‏،‏ عشق كور ‏،‏ خطرناك ‏،‏ فاجعه ومرك ‏
است‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطار می رود... تو می روی... تمام ایستگاه میرود... و من چقدر ساد ام.. که سال های سال... در انتظار تو... کنار این قطار رفته ایستاده ام ... و همجنان... به نرده های ایستگاه رفته... تکیه داده ام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی که دلت گرفته ؛ بغض داری ، آروم نیستی ! دلت براش تنگ شده .... حوصله ی هیچكسو نداری ! به یاد لحظه ای بیفت که : اون همه ی بی قـراری های تو رو دید؛ اما .... چشمـاشو بست و رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویی رفتنم برایت خیر است... اما... اینبار را استخاره بگیر...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام زنان دنیا برای مردی که دوست دارند، شال گردن می‌بافَــــند. جز من، که نشـــسته‌ام اینــجا و برای تو شـعر، می‌بافم…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمیق ترین درد زندگی"دلبستن" به کسی است که بدانی "هست" ولی...... کنارت نیست.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه تفاوت ما این است:تو بخاطر نمی اوری...... اما من از خاطر نمیبرم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خیال من بمان،اما خودت برو... آنکه در رویای من است مرا دوست دارد نه تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ رقیبی ندارم... جز آیینه... که هر روز تورا نگاه میکند... او را هم شکست خواهم داد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باختی در کار نیست برای تو قلبم را ریسک می کنم یا می برم یا می میرم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیب است دریا... همینکه غرقش میشوی... پس میزند تورا... دقیقا مثل تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دزدکی به تو نگاه میکنم و تو نگاهت را از من میدزدی هر دو دزدیم! نه ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالهاست این ترازوی ۲کفه تعادل ندارد ، دست خالی و دل پر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس نمیتونه به دلش یاد بده که نشکنه اما من به دلم یاد دادم وقتی شکست،تیزی اون دست کسی رو که اونو شکسته نبره.....