بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرا میفهمی من تورا میخوانم ... و همین ساده ترین قصه ی یک انسان است ... من تورا ناب ترین شعر زمان میدانم ...و تو هم میدانی تا به ابد در دل من میمانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعر گاهی می گریاندم، اما کلمه ای نیست در جهان که بازم بدارد از گریستن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گُل سُرخی می رویَد در مَنــــــــ کـِ ریشــه دَر تـو دارَد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چِقدر شَب اضافه می آید #وقتیــــــــــ که نیستــی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف و بارون نمیتونن من و از تو دور کنن... صدسال توی راه موندن... یه لحظه ست وقتی باتوام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالبافی بیش نبود آدم بودنت خودم را گول می زدم که در حد منی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق پیوستگی میان دو مخلوق نیست بلکه پیوندی است میان دو روح

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین مــَــشتی وقتی تو جـیـبت پـــول نباشه قصابی سره کوچتونم بهت دِلــ نمیده چه برسه به عـــِـشقــت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيليا ادعا ميکردن فقط مرگ ازهم جداشون ميکنه... ولي . . . فيسبوک جداشون کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت همین جا میشود  بنشینی رو برویم  درست درست روبرویم  بخندی  و همه ی درخت های دنیا سایه ات بشوند و  همسایه ات درست روبرویم باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی در ظاهر ساکتم وبا کسی حرفی نمیزنم درواقع آن وقت مشغول حرف زدن با خودم هستم ....در آن لحظه درونم غوغایی از کلمات برپاست...غوغایی از تناقض ها..چراها..و... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم گفت میشناسیش؟ هزار تا خاطره اومد جلوی چشمم اما فقط یه لبخند تلخ زدم و گفتم..... میشناختمش.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با چشمای پر از اشکم بهت راهو نشون دادم... خودم گفتم برو اما به پاهای تو افتادم... تو آسون رد شدی رفتی تو کوران غم و سختی... منم رفتم پی کارم تو هم دنبال خوشبختی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشماتو وا کن ، منو نگاه کن حالم خرابه ، برام دعا کن خبر نداری ، از حالو روزم مهمونه قلبت ، یکی دو روزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مـَن و تـہ سیـگـارِ و پـَنـجـَره نیـمــه بـاز ... مـانـده ایـم کـه کـُدام یـک ... بـَرای سـُـقـوط مـُنـاســب تـَریـم ...؟"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين تب و لرزها تمامش بهانه است!! تا شايد لحظه اي دستت را بر پيشاني ام بگذاري و حس كنم كه مالك تمام دنيا هستم!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرا میفهمی من تورا میخوانم ... و همین ساده ترین قصه ی یک انسان است ... من تورا ناب ترین شعر زمان میدانم ...و تو هم میدانی تا به ابد در دل من میمانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعر گاهی می گریاندم، اما کلمه ای نیست در جهان که بازم بدارد از گریستن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گُل سُرخی می رویَد در مَنــــــــ کـِ ریشــه دَر تـو دارَد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چِقدر شَب اضافه می آید #وقتیــــــــــ که نیستــی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف و بارون نمیتونن من و از تو دور کنن... صدسال توی راه موندن... یه لحظه ست وقتی باتوام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالبافی بیش نبود آدم بودنت خودم را گول می زدم که در حد منی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق پیوستگی میان دو مخلوق نیست بلکه پیوندی است میان دو روح

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین مــَــشتی وقتی تو جـیـبت پـــول نباشه قصابی سره کوچتونم بهت دِلــ نمیده چه برسه به عـــِـشقــت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيليا ادعا ميکردن فقط مرگ ازهم جداشون ميکنه... ولي . . . فيسبوک جداشون کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت همین جا میشود  بنشینی رو برویم  درست درست روبرویم  بخندی  و همه ی درخت های دنیا سایه ات بشوند و  همسایه ات درست روبرویم باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی در ظاهر ساکتم وبا کسی حرفی نمیزنم درواقع آن وقت مشغول حرف زدن با خودم هستم ....در آن لحظه درونم غوغایی از کلمات برپاست...غوغایی از تناقض ها..چراها..و... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم گفت میشناسیش؟ هزار تا خاطره اومد جلوی چشمم اما فقط یه لبخند تلخ زدم و گفتم..... میشناختمش.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با چشمای پر از اشکم بهت راهو نشون دادم... خودم گفتم برو اما به پاهای تو افتادم... تو آسون رد شدی رفتی تو کوران غم و سختی... منم رفتم پی کارم تو هم دنبال خوشبختی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشماتو وا کن ، منو نگاه کن حالم خرابه ، برام دعا کن خبر نداری ، از حالو روزم مهمونه قلبت ، یکی دو روزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مـَن و تـہ سیـگـارِ و پـَنـجـَره نیـمــه بـاز ... مـانـده ایـم کـه کـُدام یـک ... بـَرای سـُـقـوط مـُنـاســب تـَریـم ...؟"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين تب و لرزها تمامش بهانه است!! تا شايد لحظه اي دستت را بر پيشاني ام بگذاري و حس كنم كه مالك تمام دنيا هستم!!!