بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثلِ همیشه برای تو می نویسم تو به نیت هر که دوست داری بخوان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را سفید می نویسم که ازدحام تمام رنگ هاست و عاشقانه می خوانم عشقی که حاصل جمع تمام عاطفه هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخی قصه اونجاست که وقتی دلم سوخت ، دلش خنک شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بانو ...جای من نبوده اي تا بداني سرت بر روي بازوانم ... امنيت تو نيست ...  آرامش من است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار فصل خدا بشود چهل فصل… چه فایده… وقتی همۀ رنگهای فصول برای من زرد هستند.. گویا در شهر فقط تاکسی میبینم… و داد میزنم (( خـــــــــــــــــــانه )) …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتهایم بازشدازبس صدایت راشنیم ودلم ضعف رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز وقتت را با کسی که حاضر نیست وقتش را با تو بگذراند مگذران!@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یه جایی به بعد آدم دوست نداره همه چی درست بشه !!!!!  دوست داره همه چی تموم بشه ...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــوصــله ام بـــرفــی سـت ! بــا یـک عــالــمه قنـــدیـــل ِ دلتـــنگی ، از گــوشـه ی دلــــم آویـــــزان ! آهــــای ! کـــافــی ســت کمــی “هــا” کنــید ، تـــا کــه “آب” شــــوم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعـد ِ هــر طــوفــانــ آسمـــان هـــای صـــاف و روشـن مـی آیـند آیـــا تــو هـمـ بعــد از دل ِ تنــگ مــن مــی آئــی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم می آید گفته بودی ساده و کوتاه نویسی را دوست داری تقدیم به تو … ساده و کوتاه تنها همین ۲ کلمه : برگـــــــرد … دلتنــــــــگم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام بگیر دلم … تنگ نشو برایش … مگر نشنیدی جمله ی آخرش را ! “چیزی بینمان نبوده”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تبسم دوست تجسم خوبیهاست به تبسمت سوگند شاد بودنت آرزوی من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـسـي چی مـي دونه ؟!! شــايــد روزي بيــاد کـــه حـــال مـــنم خـــوب شـــه ... هــوا خـــوب شـــه ... عــشــق خــوب شــه ... و تـــــو ... خــــوب مــن شـــوي !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی از سوز گفتم قلم را/بیا بنویس غمهای دلم را/قلم گفتا برو بیمار عاشق/نارم طاقت این بار غم را!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که چشمان تو را این همه زیبا می کرد/کاش از روز ازل فکر دل ما می کرد/یا نمی داد به تو این همه زیبایی را/یا مرا در غم عشق تو شکیبا می کرد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثلِ همیشه برای تو می نویسم تو به نیت هر که دوست داری بخوان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را سفید می نویسم که ازدحام تمام رنگ هاست و عاشقانه می خوانم عشقی که حاصل جمع تمام عاطفه هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخی قصه اونجاست که وقتی دلم سوخت ، دلش خنک شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بانو ...جای من نبوده اي تا بداني سرت بر روي بازوانم ... امنيت تو نيست ...  آرامش من است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار فصل خدا بشود چهل فصل… چه فایده… وقتی همۀ رنگهای فصول برای من زرد هستند.. گویا در شهر فقط تاکسی میبینم… و داد میزنم (( خـــــــــــــــــــانه )) …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتهایم بازشدازبس صدایت راشنیم ودلم ضعف رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز وقتت را با کسی که حاضر نیست وقتش را با تو بگذراند مگذران!@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یه جایی به بعد آدم دوست نداره همه چی درست بشه !!!!!  دوست داره همه چی تموم بشه ...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــوصــله ام بـــرفــی سـت ! بــا یـک عــالــمه قنـــدیـــل ِ دلتـــنگی ، از گــوشـه ی دلــــم آویـــــزان ! آهــــای ! کـــافــی ســت کمــی “هــا” کنــید ، تـــا کــه “آب” شــــوم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعـد ِ هــر طــوفــانــ آسمـــان هـــای صـــاف و روشـن مـی آیـند آیـــا تــو هـمـ بعــد از دل ِ تنــگ مــن مــی آئــی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم می آید گفته بودی ساده و کوتاه نویسی را دوست داری تقدیم به تو … ساده و کوتاه تنها همین ۲ کلمه : برگـــــــرد … دلتنــــــــگم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام بگیر دلم … تنگ نشو برایش … مگر نشنیدی جمله ی آخرش را ! “چیزی بینمان نبوده”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تبسم دوست تجسم خوبیهاست به تبسمت سوگند شاد بودنت آرزوی من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـسـي چی مـي دونه ؟!! شــايــد روزي بيــاد کـــه حـــال مـــنم خـــوب شـــه ... هــوا خـــوب شـــه ... عــشــق خــوب شــه ... و تـــــو ... خــــوب مــن شـــوي !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی از سوز گفتم قلم را/بیا بنویس غمهای دلم را/قلم گفتا برو بیمار عاشق/نارم طاقت این بار غم را!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که چشمان تو را این همه زیبا می کرد/کاش از روز ازل فکر دل ما می کرد/یا نمی داد به تو این همه زیبایی را/یا مرا در غم عشق تو شکیبا می کرد