بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست عمر کوتاه باشد یا بلند . . . مهم . . . مهم نفسهایی ست که بی تو بلند و با تو کوتاه کشیده میشود. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو قدری دیر کرده ای همین;اما تهمت هرگز نیامدن هیچگاه به معصومیت چشمان ناز تو وارد نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"وقتی اونیکه شبا از غم دوریش تب میکنید تونست چند روز ازتون بی خبر بمونه و عین خیالشم نیست یه کبریت بگیرین زیر اون رابطه..... گور بابای احساساتتون...."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جــلو کـسي که تنهــاست انــقــَـدر از عــِـشقــِـت تــَــعريف نــَـکــُــن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین کار دنیا بی محلی کردن به کسی است که باتمام وجود دوستش داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـــــس شگـــــفت انگیــــزیـــست به کســـی که رهــایت کـــرده نــــه نیـــــازی داشـــته باشــی نــــه احـــــساسیــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی هست ک جز تو هیچ کس نمیتواند ان را پر کند . کاری هست ک جز تو هیچ کس قادر ب انجامش نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زِنـــدِگـﮯ دَر اَعماقِ عادَت ها هیج فــَــرقـﮯ با مـَـرگ نـَــدارد... تــــو مـُـــردِه اﮮ فـَـقـَــط مـَـعناﮮ مــَــرگ را نـِمـﮯ دانـﮯ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی از کجای زندگی بیشتر خسته ام ...؟؟ انجا که وسط خنده هایم یکباره بغض میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یک جاى دنیا خیلى خوش بختم.. در چارچوب قاب عکس دونفرمان..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریادها را همه میشنوند هنر واقعی شنیدن صدای سکوت است بیصدابه یادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر !!! تمام زندگی ام درد میکند,, وقتی که خاطراتم عقب گرد میکند........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــا رفـتـنت دردام بــرگـشــتــن مــردی کـه تــرکــش کــردی تنهـــا نیـســـت امـــا یــه چــیـز تــازه فهـمــیدم دنیــا بـدون "عشــق" دنیــا نیــست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـتی بـاهـاشــی یــعـنی نــامـوســته ... بــــی نـامــوس نــبـاش...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا عشق معامله بدیست که در آن زندگیت را به قیمت هیچ می بخشی و آخر سر هم چیزی به نام اعتماد را از تو می گیرند تا شاید خلاصت کنند اما دریغ از جرعه ای رهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قبیله ی زنان نیستم اگر پای عشقم زنانه نایستم من از قبیله ی زلیخا آمده ام آنقدر عشقت را جار میزنم تا خدایم برایم کف بزند!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست عمر کوتاه باشد یا بلند . . . مهم . . . مهم نفسهایی ست که بی تو بلند و با تو کوتاه کشیده میشود. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو قدری دیر کرده ای همین;اما تهمت هرگز نیامدن هیچگاه به معصومیت چشمان ناز تو وارد نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"وقتی اونیکه شبا از غم دوریش تب میکنید تونست چند روز ازتون بی خبر بمونه و عین خیالشم نیست یه کبریت بگیرین زیر اون رابطه..... گور بابای احساساتتون...."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جــلو کـسي که تنهــاست انــقــَـدر از عــِـشقــِـت تــَــعريف نــَـکــُــن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین کار دنیا بی محلی کردن به کسی است که باتمام وجود دوستش داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـــــس شگـــــفت انگیــــزیـــست به کســـی که رهــایت کـــرده نــــه نیـــــازی داشـــته باشــی نــــه احـــــساسیــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی هست ک جز تو هیچ کس نمیتواند ان را پر کند . کاری هست ک جز تو هیچ کس قادر ب انجامش نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زِنـــدِگـﮯ دَر اَعماقِ عادَت ها هیج فــَــرقـﮯ با مـَـرگ نـَــدارد... تــــو مـُـــردِه اﮮ فـَـقـَــط مـَـعناﮮ مــَــرگ را نـِمـﮯ دانـﮯ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی از کجای زندگی بیشتر خسته ام ...؟؟ انجا که وسط خنده هایم یکباره بغض میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یک جاى دنیا خیلى خوش بختم.. در چارچوب قاب عکس دونفرمان..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریادها را همه میشنوند هنر واقعی شنیدن صدای سکوت است بیصدابه یادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر !!! تمام زندگی ام درد میکند,, وقتی که خاطراتم عقب گرد میکند........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــا رفـتـنت دردام بــرگـشــتــن مــردی کـه تــرکــش کــردی تنهـــا نیـســـت امـــا یــه چــیـز تــازه فهـمــیدم دنیــا بـدون "عشــق" دنیــا نیــست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـتی بـاهـاشــی یــعـنی نــامـوســته ... بــــی نـامــوس نــبـاش...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا عشق معامله بدیست که در آن زندگیت را به قیمت هیچ می بخشی و آخر سر هم چیزی به نام اعتماد را از تو می گیرند تا شاید خلاصت کنند اما دریغ از جرعه ای رهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قبیله ی زنان نیستم اگر پای عشقم زنانه نایستم من از قبیله ی زلیخا آمده ام آنقدر عشقت را جار میزنم تا خدایم برایم کف بزند!