بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...توخوب مطلقی؛ من خوب هاراباتومیسنجم؛ بدین سان بعدازاین خوبی عیاری تازه خواهدیافت...خوب مطلق من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابوتم فردا از کوچه ات میگذرد! چشم مپوشان، این مرده همان است که بیمار تو بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخــم هـا و غیرت های بیش از حد تــــــو  بالا تـرین لذت دُنیـــاست  ای بَهانه ی تَمام لـوس شدن هـای مَــن!! "دوستت دارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه روحصیربشینم، اگه هیچ نداشته باشم، باتومن مالک دنیام، باتودرنهایتم من... باتوانگارتوبهشتم،باتوپرسعادتم من،دیگه ازمرگ نمیترسم،عاشق شهامتم من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي تعريف هاي گوناگون دارد، به تعداد آدمهاي دنيا. عمر من يكي به خوشبختي قد نميدهد گل قشنگم! ميدانم در انتظار تو فرو ميشكند و تو خوب ميداني من خوشبختي نمي خواهم عععمن تورا مي خواهم تو را..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز شد وباز هم خاطراتت . . . خاطرات فصل بارانی دل . . . دو سال گذشت از بی"مهر" بودنت . . . رفتنت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تنهاییت را "شعر"میکنى... او"دود"... دیگرى "سکوت"... من رو بر میگردانم و با گوشه پیرهنم اشکهایم را پاک میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا یعنی همه چیز برای من و تو تنها دنیای منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط زمانی به یه نفر میتونی بگی :"عاشقتم" که قدرت "پس زدن" هر کسی جز اونو داشته باشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اونقدر خسته میشویم که خستگیمون در نمیشه ، “درد” میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم آرزوهایم را به رخ روزهایم بکشم دیدم تو با روزها دست به یکی کرده ای ؛ آنها خودت را دارند و من فقط حسرتت را ؛ زبانم بند آمد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رد پایت را جا گذاشته ای در دفتر خاطراتم کلمات این دفتر هنوز بوی تو را می دهد لعنتی پات رو میشستی خب...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن و تـو اغـوشـت بـگـیـر دنــیــای مــن وارونــه شـه یـــکـــاری کـــن دلـــم بـــرات بـیـشــتــر از ایــن دیــوونـه شـه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در لبانت هميشه زمزمه‌اي است كه نجواهاي عاشقانه‌ي مرا فرياد مي‌كند؛ فريادي است كه زنجيريان شعر مرا آزاد مي‌كند؛ در لبانت سلطان مهرباني است كه بيداد مي‌كند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمده‌ام و آماده؛ تمام زندگي‌ام را آتش بزن تا سيگاري روشن كنم و ديوانه‌وار به تمام سوخته‌هايم بخندم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واژه‌هايت هيولاهاي كوچك تنهايي منند؛ دل شير مي‌خواهد و طاقت مرد در خلوت به حرف‌هاي تو انديشيدن و زير آوار تلخ درون خـُـرد نشدن!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...توخوب مطلقی؛ من خوب هاراباتومیسنجم؛ بدین سان بعدازاین خوبی عیاری تازه خواهدیافت...خوب مطلق من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابوتم فردا از کوچه ات میگذرد! چشم مپوشان، این مرده همان است که بیمار تو بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخــم هـا و غیرت های بیش از حد تــــــو  بالا تـرین لذت دُنیـــاست  ای بَهانه ی تَمام لـوس شدن هـای مَــن!! "دوستت دارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه روحصیربشینم، اگه هیچ نداشته باشم، باتومن مالک دنیام، باتودرنهایتم من... باتوانگارتوبهشتم،باتوپرسعادتم من،دیگه ازمرگ نمیترسم،عاشق شهامتم من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي تعريف هاي گوناگون دارد، به تعداد آدمهاي دنيا. عمر من يكي به خوشبختي قد نميدهد گل قشنگم! ميدانم در انتظار تو فرو ميشكند و تو خوب ميداني من خوشبختي نمي خواهم عععمن تورا مي خواهم تو را..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز شد وباز هم خاطراتت . . . خاطرات فصل بارانی دل . . . دو سال گذشت از بی"مهر" بودنت . . . رفتنت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تنهاییت را "شعر"میکنى... او"دود"... دیگرى "سکوت"... من رو بر میگردانم و با گوشه پیرهنم اشکهایم را پاک میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا یعنی همه چیز برای من و تو تنها دنیای منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط زمانی به یه نفر میتونی بگی :"عاشقتم" که قدرت "پس زدن" هر کسی جز اونو داشته باشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اونقدر خسته میشویم که خستگیمون در نمیشه ، “درد” میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم آرزوهایم را به رخ روزهایم بکشم دیدم تو با روزها دست به یکی کرده ای ؛ آنها خودت را دارند و من فقط حسرتت را ؛ زبانم بند آمد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رد پایت را جا گذاشته ای در دفتر خاطراتم کلمات این دفتر هنوز بوی تو را می دهد لعنتی پات رو میشستی خب...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن و تـو اغـوشـت بـگـیـر دنــیــای مــن وارونــه شـه یـــکـــاری کـــن دلـــم بـــرات بـیـشــتــر از ایــن دیــوونـه شـه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در لبانت هميشه زمزمه‌اي است كه نجواهاي عاشقانه‌ي مرا فرياد مي‌كند؛ فريادي است كه زنجيريان شعر مرا آزاد مي‌كند؛ در لبانت سلطان مهرباني است كه بيداد مي‌كند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمده‌ام و آماده؛ تمام زندگي‌ام را آتش بزن تا سيگاري روشن كنم و ديوانه‌وار به تمام سوخته‌هايم بخندم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واژه‌هايت هيولاهاي كوچك تنهايي منند؛ دل شير مي‌خواهد و طاقت مرد در خلوت به حرف‌هاي تو انديشيدن و زير آوار تلخ درون خـُـرد نشدن!