بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنها قابل دوستی نیستند آنها تنها عشقشان را میشناسند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تورا به کسی هدیه میکنم که از من عاشق تر باشد واز من برای تو مهربانتر من تو را به کسی هدیه میدهم و او را که از من بر تو عاشق تر است هزار بار میبوسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توگل من خاراگراینگونه هم باشد... کدامین گل به دست عابران دشت آسوده میماند؟؟؟ مگرخاری بپایدرنگ وبویش راوبنمایدازاوهردم نگهبانی....! توگل من خار....توهم بی من نمیمانی....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی دوست داشتن دوست داشتن کسی که پیر شدن با او را بپذیریم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"لقمــــه بزرگتر ازدهانـــت بودم برای همین بودکه مرا خــــــــرد میکردی تا انـــدازه شوم....."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درزندگیت برای کسی بسوزکه برای خاموش کردنت بااشک تلتش کند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافیست جای زخمت را بلد باشند..... از اعلاترین نمکها برایت مرهم میسازند..... همان هایی که تا دیروز برایشان از جان میگزاشتی........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض كن امانبار،خشك شوامانريز،دل نبرازما،نيفت،ردشواز اين حال بد،ديركن،امابيا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حسرت موجم ، باران کفافم نیست. درمان درد من ، باران ِ نم نم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردمانده ، كلاغي ست كه بعداز داستانهاي خوب هم... به خانه اش نمي رسد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوختن در آتشي كه تو برپامي كني ؛ لذتي دارد.. چون روشن كردن سيگار باخورشيد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتظار سخت است ، فراموش کردن هم سخت است  اما اینکه ندانی باید انتظار بکشی یا فراموش کنی از همه سخت تر است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شماره عوضی نبود. صدا اشتباه نبود. صدا همان صدا بود. چیزی دیگر انگار عوض شده بود. چیزی شبیه دل!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه دارم به کفشاتم حسادت میکنم... آخه اونا باتو قدم میزنن ولی من در حسرت دیدار تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه خوابت اومد بیا تو چشام بخواب/اگه اشک نزاشت  بیا تو قلبم بخواب/اگه صدای قلبم نزاشت من میمیرم تو سیر بخواب...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯼ ﭘﺎﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻮﺳﻪ ﺩﺭﯾﺎ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﻣﻮﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻧﺴﯿﻢ.... ﭼﻪ ﺧﻮﺵ ﻏﯿﺮﺗﻢ ﻣﻦ

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنها قابل دوستی نیستند آنها تنها عشقشان را میشناسند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تورا به کسی هدیه میکنم که از من عاشق تر باشد واز من برای تو مهربانتر من تو را به کسی هدیه میدهم و او را که از من بر تو عاشق تر است هزار بار میبوسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توگل من خاراگراینگونه هم باشد... کدامین گل به دست عابران دشت آسوده میماند؟؟؟ مگرخاری بپایدرنگ وبویش راوبنمایدازاوهردم نگهبانی....! توگل من خار....توهم بی من نمیمانی....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی دوست داشتن دوست داشتن کسی که پیر شدن با او را بپذیریم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"لقمــــه بزرگتر ازدهانـــت بودم برای همین بودکه مرا خــــــــرد میکردی تا انـــدازه شوم....."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درزندگیت برای کسی بسوزکه برای خاموش کردنت بااشک تلتش کند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافیست جای زخمت را بلد باشند..... از اعلاترین نمکها برایت مرهم میسازند..... همان هایی که تا دیروز برایشان از جان میگزاشتی........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض كن امانبار،خشك شوامانريز،دل نبرازما،نيفت،ردشواز اين حال بد،ديركن،امابيا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حسرت موجم ، باران کفافم نیست. درمان درد من ، باران ِ نم نم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردمانده ، كلاغي ست كه بعداز داستانهاي خوب هم... به خانه اش نمي رسد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوختن در آتشي كه تو برپامي كني ؛ لذتي دارد.. چون روشن كردن سيگار باخورشيد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتظار سخت است ، فراموش کردن هم سخت است  اما اینکه ندانی باید انتظار بکشی یا فراموش کنی از همه سخت تر است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شماره عوضی نبود. صدا اشتباه نبود. صدا همان صدا بود. چیزی دیگر انگار عوض شده بود. چیزی شبیه دل!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه دارم به کفشاتم حسادت میکنم... آخه اونا باتو قدم میزنن ولی من در حسرت دیدار تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه خوابت اومد بیا تو چشام بخواب/اگه اشک نزاشت  بیا تو قلبم بخواب/اگه صدای قلبم نزاشت من میمیرم تو سیر بخواب...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯼ ﭘﺎﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻮﺳﻪ ﺩﺭﯾﺎ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﻣﻮﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻧﺴﯿﻢ.... ﭼﻪ ﺧﻮﺵ ﻏﯿﺮﺗﻢ ﻣﻦ