بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اونقدر عاشقت هستم که با این حال می خوام پشت ِ سرت حرفای خوب باشه دلم می خواد که هرجای ِ جهان هستی تو قلب ِ تو یه دریا زندگی جاشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن نـه غـرورم را از ســر راه آورده ام ـ ـ نــه غـیـرتــم را پـس نــه غـرورم را بـشـکــن ـ ـ و نــه بـه غــیــرتم بـی تــوجــه باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـا خـیـال راحـتـــ دلــم را مـیـشـکـنـی آخـر مـیـدانـی مـن دیـوانـه تر از آنـم کـه به ایـن عـشـق بگـویم خـداحـافـظـــ ـ ـ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی ... *کوچک کردن دنیا به اندازه یک نفر و بزرگ کردن یک نفر به اندازه ی تمام دنیا *

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق يعني تومرامي راني...من به صدحوصله مي آيم باز..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مثل پرواز است، بالا رفتنش جسارت می خواهد، بالا ماندنش لیاقت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره من... کسی را پاشویه میکردم که از تب دیگری میسوخت...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا ... به یه لقمه ی کوچیک راضین حتی ... اگه تو دهن خیلیا چرخیده باشه ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشه با یک نگاه اینجوری عاشقت شدم چه برسه به یک روزی که بیای بشی مال خودم وقتی تو رو حس میکنم حتی نفس نمیکشم نفس هامو میخوام چیکار من اگه عشق تو بشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا، تمام حرفهاي جهان يكطرف، اين راز يك طرف، آيات شما... چقدر شبيه لبخند اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که می شوی دلت می خواهد هیچ نگویی  حرفهایت تمام می شود... سیگار داری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم.. حتی اگر قرار باشد شبی بی چراغ تمام کوچه ها را برای یافتنت قدم بزنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرصفحه زاشعار من از زلف تو شرحی ست جـز وصـف جـمـالــت نـبــود شــرح کــتــابــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زودتــــــــر از من شــــــــال و کلاه می کند بیقـــــــــرارِ قرارِ دیــــــــدارِ تو می شــــود دست و پایش را گم می کند... دختـــــــــــرک عجولی ست دل بی تاب من وقت ملاقات تو!...."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران.... نبار لعنتی..... با او بیرون است!!!! سرما میخورد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد که باشی عادت میکنی به نارو خوردن عادت میکنی به اینکه ببینی حوایت برود با ادم دیگری و تنها دلخوشی تنهاییت، تنهایت بگذارد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اونقدر عاشقت هستم که با این حال می خوام پشت ِ سرت حرفای خوب باشه دلم می خواد که هرجای ِ جهان هستی تو قلب ِ تو یه دریا زندگی جاشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن نـه غـرورم را از ســر راه آورده ام ـ ـ نــه غـیـرتــم را پـس نــه غـرورم را بـشـکــن ـ ـ و نــه بـه غــیــرتم بـی تــوجــه باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـا خـیـال راحـتـــ دلــم را مـیـشـکـنـی آخـر مـیـدانـی مـن دیـوانـه تر از آنـم کـه به ایـن عـشـق بگـویم خـداحـافـظـــ ـ ـ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی ... *کوچک کردن دنیا به اندازه یک نفر و بزرگ کردن یک نفر به اندازه ی تمام دنیا *

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق يعني تومرامي راني...من به صدحوصله مي آيم باز..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مثل پرواز است، بالا رفتنش جسارت می خواهد، بالا ماندنش لیاقت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره من... کسی را پاشویه میکردم که از تب دیگری میسوخت...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا ... به یه لقمه ی کوچیک راضین حتی ... اگه تو دهن خیلیا چرخیده باشه ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشه با یک نگاه اینجوری عاشقت شدم چه برسه به یک روزی که بیای بشی مال خودم وقتی تو رو حس میکنم حتی نفس نمیکشم نفس هامو میخوام چیکار من اگه عشق تو بشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا، تمام حرفهاي جهان يكطرف، اين راز يك طرف، آيات شما... چقدر شبيه لبخند اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که می شوی دلت می خواهد هیچ نگویی  حرفهایت تمام می شود... سیگار داری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم.. حتی اگر قرار باشد شبی بی چراغ تمام کوچه ها را برای یافتنت قدم بزنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرصفحه زاشعار من از زلف تو شرحی ست جـز وصـف جـمـالــت نـبــود شــرح کــتــابــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زودتــــــــر از من شــــــــال و کلاه می کند بیقـــــــــرارِ قرارِ دیــــــــدارِ تو می شــــود دست و پایش را گم می کند... دختـــــــــــرک عجولی ست دل بی تاب من وقت ملاقات تو!...."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران.... نبار لعنتی..... با او بیرون است!!!! سرما میخورد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد که باشی عادت میکنی به نارو خوردن عادت میکنی به اینکه ببینی حوایت برود با ادم دیگری و تنها دلخوشی تنهاییت، تنهایت بگذارد