بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:


بى رحمى را بلد نیستم...
اما حواست را جمع کن!
استعدادم در یادگیرى فقوالعادست!


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی رفت و ... یکی موند و ... یکی از غصه هاش خوندو ... یکی برد و ... یکی باخت و ... یکی با قسمتش ساختو ... یکی رنجید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من جام چشمهایت را با عشق یک جا سر کشیده ام و تو چه بی هوا تمام هستی ام شدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم می آید گفته بودی ساده و کوتاه نویسی را دوست داری تقدیم به تو … ساده و کوتاه تنها همین ۲ کلمه : برگـــــــرد … دلتنــــــــگم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

** عشق ** چيست ؟ شــادى رفــته و غـــم آمــده .....!! ** عاشق ** كيست ؟ دمــــى فـــــرو شــــده و  جــانــى بــر آمــده .......!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم از زندگی چی بخوام... که هر چی بخوام تو "نگاه" تو هست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من را از هر طرف نگاه کنی ، عاشق تو از آب در می آیم ! ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻂ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ، ﺩﺳﺖ ﻣﺮﺍ ﺑﮕﯿﺮ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺩ ﮐﻦ ، ﻗﺮﺍﺭ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﻫﺮ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ، ﺧﯿﺎﻟﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ ﺑﺨﻮﺍﺑﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بگویی دوستت دارم  حتمن باور می کنم  چون تو از سیاره ی دیگری آمده ای!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا فهمید خیلی حقیر است وقتی گفتم : یک موی تو را به او نمیدهم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با نگاهی ساده گفتی عاشقت هستم گلم!  با نگاهی ساده تر گفتم گلم ما بیشتر!  ما دوتا ، ماه عسل  مشهد ، حرم، صحن عتیق  عشق میچسبد همیشه، پیش آقا بیشتر ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهای ساده را بی هیچ دلیلی دوست دارم آدم های که خودشان هستند و نقش بازی نمیکنند سادگی, شیک ترین ژست دنیاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هیچ مزه ای عوض نمیکنم نمک چهره ات را ولی متعجبم... از شیرینی لبانت در این نمکزار..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستاشو میگیری کل مسیر دستش تو دستاته... در اخر راه که از هم خداحافظی میکنید دستانت بوی دستاشو گرفته... چندین ساعت دستاتو بو میکنی... به این میگن عطر زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچون نوح  کشتى عاشقانه هايم را  از غرق شدن در درياى عادتها  نجات دادى  عمر نوح نمیخواهم  یک لحظه بودنت  برای یک عمر عاشقی کافیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـاهـی مـیـان مـردم، در ازدحـام شـهر...  غـیـر از تـو هـر چـه هـسـت فـرامـوش مـیـکـنم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــاور کن ! خیلی حـــــــرف است . . . وفـــــــــادار دســــت هایی باشی که یکبار هم لمســــشـــان نکرده ایی توازعطردستانش بگو من به یادتوعطرتنت رامیزنم هه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:


بى رحمى را بلد نیستم...
اما حواست را جمع کن!
استعدادم در یادگیرى فقوالعادست!


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی رفت و ... یکی موند و ... یکی از غصه هاش خوندو ... یکی برد و ... یکی باخت و ... یکی با قسمتش ساختو ... یکی رنجید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من جام چشمهایت را با عشق یک جا سر کشیده ام و تو چه بی هوا تمام هستی ام شدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم می آید گفته بودی ساده و کوتاه نویسی را دوست داری تقدیم به تو … ساده و کوتاه تنها همین ۲ کلمه : برگـــــــرد … دلتنــــــــگم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

** عشق ** چيست ؟ شــادى رفــته و غـــم آمــده .....!! ** عاشق ** كيست ؟ دمــــى فـــــرو شــــده و  جــانــى بــر آمــده .......!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم از زندگی چی بخوام... که هر چی بخوام تو "نگاه" تو هست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من را از هر طرف نگاه کنی ، عاشق تو از آب در می آیم ! ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻂ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ، ﺩﺳﺖ ﻣﺮﺍ ﺑﮕﯿﺮ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺩ ﮐﻦ ، ﻗﺮﺍﺭ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﻫﺮ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ، ﺧﯿﺎﻟﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ ﺑﺨﻮﺍﺑﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بگویی دوستت دارم  حتمن باور می کنم  چون تو از سیاره ی دیگری آمده ای!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا فهمید خیلی حقیر است وقتی گفتم : یک موی تو را به او نمیدهم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با نگاهی ساده گفتی عاشقت هستم گلم!  با نگاهی ساده تر گفتم گلم ما بیشتر!  ما دوتا ، ماه عسل  مشهد ، حرم، صحن عتیق  عشق میچسبد همیشه، پیش آقا بیشتر ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهای ساده را بی هیچ دلیلی دوست دارم آدم های که خودشان هستند و نقش بازی نمیکنند سادگی, شیک ترین ژست دنیاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هیچ مزه ای عوض نمیکنم نمک چهره ات را ولی متعجبم... از شیرینی لبانت در این نمکزار..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستاشو میگیری کل مسیر دستش تو دستاته... در اخر راه که از هم خداحافظی میکنید دستانت بوی دستاشو گرفته... چندین ساعت دستاتو بو میکنی... به این میگن عطر زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچون نوح  کشتى عاشقانه هايم را  از غرق شدن در درياى عادتها  نجات دادى  عمر نوح نمیخواهم  یک لحظه بودنت  برای یک عمر عاشقی کافیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـاهـی مـیـان مـردم، در ازدحـام شـهر...  غـیـر از تـو هـر چـه هـسـت فـرامـوش مـیـکـنم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــاور کن ! خیلی حـــــــرف است . . . وفـــــــــادار دســــت هایی باشی که یکبار هم لمســــشـــان نکرده ایی توازعطردستانش بگو من به یادتوعطرتنت رامیزنم هه