بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی رفیق؟… درد دل نمیکنم..! زخمی که از عصب بگذرد.. دیگر درد ندارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید اگر یک روزه ی دل هم داشتیم "عاشق"های واقعی معلوم میشدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش آمده هیچ وقت؟ پیشانی ات بلند باشد وبختت بلندتر......و مردی بلند بلند بگوید "دوستت دارد"......................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوش باد بادک را باد برد..........................و دل مرا "تو"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز لذت بخش تر از این نیست که یک نفر احساسات رو بفهمد,بدون اینکه مجبورش کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشته هایم بهانه است مینویسم تا یادآوری کنم یه یادتم باورش با تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب سوز پاییز سرمای آذر / ولم کرده ای زیر باران بمیرم  تو وقتی نباشی چه بهتر / بیفتم کنار خیابان بمیرم..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎﻭﺭﻡ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺧﺴﺘﻪ ﺗﺮﺍﺯﺍﻥ ﺑﻮﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻢ ﺭﺍ! ﺍﺯﻣﻦ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ... ﺍﻣﺎ... ﻫﺮﺟﺎﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ "ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من برای سالها مینویسم... سالها بعد که چشمان تو عاشق میشوند.... افسوس که قصه مادر بزرگ درست بود... همیشه یکی بود یکی نبود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز در کلبه عشق عکس تو مرا ابری کرد.... عکس تو خنده به لب داش ولی اشک مرا جاری کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزِ خوبی بود ......امروز؛ هیچ صفری اضافه نشد به هزار غمی که داشتم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یکی دوست داره دلیل بر این نیست که تو فوق العاده ای , شاید اون کم توقع باشه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر پای نسخه ام بنویس ممنوع الملاقات بگذار تنهاییم دلیل پزشکی داشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درآغوش خودم هستم! من خود را در آغوش گرفتم! نه چندان با محبت! نه چندان با لطافت! اما وفاداره، وفادار....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ده سال ميشودكه برايم غريبه اي! ده سال ميشودكه خرابم...خراب شايدتوهم شبيه دلم دردميكشي شايدتوهم هميشه خودت رازدي به خواب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی : نخواسته به دنیا آمدن،  مخفیانه گریستن، دیوانه وار عشق ورزیدن، و عاقبت در حسرت آنچه که دل می خواهد و منطق نمی پذیرد  سوختن...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی رفیق؟… درد دل نمیکنم..! زخمی که از عصب بگذرد.. دیگر درد ندارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید اگر یک روزه ی دل هم داشتیم "عاشق"های واقعی معلوم میشدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش آمده هیچ وقت؟ پیشانی ات بلند باشد وبختت بلندتر......و مردی بلند بلند بگوید "دوستت دارد"......................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوش باد بادک را باد برد..........................و دل مرا "تو"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز لذت بخش تر از این نیست که یک نفر احساسات رو بفهمد,بدون اینکه مجبورش کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشته هایم بهانه است مینویسم تا یادآوری کنم یه یادتم باورش با تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب سوز پاییز سرمای آذر / ولم کرده ای زیر باران بمیرم  تو وقتی نباشی چه بهتر / بیفتم کنار خیابان بمیرم..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎﻭﺭﻡ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺧﺴﺘﻪ ﺗﺮﺍﺯﺍﻥ ﺑﻮﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻢ ﺭﺍ! ﺍﺯﻣﻦ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ... ﺍﻣﺎ... ﻫﺮﺟﺎﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ "ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من برای سالها مینویسم... سالها بعد که چشمان تو عاشق میشوند.... افسوس که قصه مادر بزرگ درست بود... همیشه یکی بود یکی نبود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز در کلبه عشق عکس تو مرا ابری کرد.... عکس تو خنده به لب داش ولی اشک مرا جاری کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزِ خوبی بود ......امروز؛ هیچ صفری اضافه نشد به هزار غمی که داشتم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یکی دوست داره دلیل بر این نیست که تو فوق العاده ای , شاید اون کم توقع باشه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر پای نسخه ام بنویس ممنوع الملاقات بگذار تنهاییم دلیل پزشکی داشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درآغوش خودم هستم! من خود را در آغوش گرفتم! نه چندان با محبت! نه چندان با لطافت! اما وفاداره، وفادار....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ده سال ميشودكه برايم غريبه اي! ده سال ميشودكه خرابم...خراب شايدتوهم شبيه دلم دردميكشي شايدتوهم هميشه خودت رازدي به خواب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی : نخواسته به دنیا آمدن،  مخفیانه گریستن، دیوانه وار عشق ورزیدن، و عاقبت در حسرت آنچه که دل می خواهد و منطق نمی پذیرد  سوختن...