بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درس ضمیرها را یاد نمی گیرم! من...تو... و استاد داد می زند ادامه؟ بغضم می گیرد.ادامه می دهم: تو...او... وفریادش آتشم میزند.پس من چه شد؟ کاش استادم می فهمید با ادامه اش  من حذف خواهم شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر زیبا عاشق او شده ای که آدم لذت میبرد از این همه خیانت! روزی هم اینگونه عاشق من بودی. یادت هست؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جغرافياى كوچك من همين چشمهاى مشكى توست كه ....  هيچ چيز جايش را نميگيرد ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته توی چشمای کسیکه تموم عشقت رو ازت دزدید و به جاش یه زخم کهنه و همیشگی رو بهت هدیه داد، زل بزنی و حس کنی که هنوزم دوسش داری..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند موقع مرگ همه زندگی مثل فیلم از جلوی چشم آدم رد میشه...  به فیلم زندگیم که فکر میکنم به مردن علاقه مند میشم  شاید آن موقع یک بار دیگر دیدمت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازار سیاه رفتم برای خریدن عشق ، ولی در ابتدای ورود روی کاغذی خواندم در غرفه عشق بازان عشق را حراج کرده اند ، به قیمت نابودی پاک بازان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ شیرین من در "آغوش توست" وقتی میگویی "دوستم داری" گلوله بارانم میکنی........................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و عشق ... صدای فاصله هاست فاصله هایی ک غرق ابهامند  نه فاصله هایی که مثل نقره تمیزند و با صدای شندین هیچ کدر میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازمن ميپرسندحالت خوب است؟!خنده ام ميگيردازاين سوال هاي بيهوده.... نه حال من خوب است نه آينده ام،تنهاگذشته ام خوب بودچون اوبامن بود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذار به حال این روزهایم نفرینت کنم ... نگــــــــذار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی با همه ی وسعت خویش محفل ساکت غم خوردن نیست حاصلش تن به قضا دادن پژمردن نیست اضطراب و هوس ودیدن و نادیدن نیست زندگی کوشش و راهی شدن است زندگی جنبش و جاری شدن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... امانت دارد خوبی نبودم دلی که به امانت داده بودی شکست....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین من و تو فاصله فقط یک تلاقی نگاهمان است....اما افسوس که منو و تو سارقان قهاری هستیم و هر روز نگاهمان را از هم میدزدیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فقط بگو ميآئي... صندلي كنار من طاقتش زياد است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی حضور تو: در انتظار تو ام درچنان هوایی ,بیا که گریز از تو ممکن نباشد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشود کمی به یادم باشی؟؟؟؟؟ میدانم کار داری... سرت شلوغ است... فقط لحظه ای به ذهنت خطور کند که یک جایی،یک کسی وقت خوابش برای تو اشک میریزد... همین کافیست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درس ضمیرها را یاد نمی گیرم! من...تو... و استاد داد می زند ادامه؟ بغضم می گیرد.ادامه می دهم: تو...او... وفریادش آتشم میزند.پس من چه شد؟ کاش استادم می فهمید با ادامه اش  من حذف خواهم شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر زیبا عاشق او شده ای که آدم لذت میبرد از این همه خیانت! روزی هم اینگونه عاشق من بودی. یادت هست؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جغرافياى كوچك من همين چشمهاى مشكى توست كه ....  هيچ چيز جايش را نميگيرد ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته توی چشمای کسیکه تموم عشقت رو ازت دزدید و به جاش یه زخم کهنه و همیشگی رو بهت هدیه داد، زل بزنی و حس کنی که هنوزم دوسش داری..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند موقع مرگ همه زندگی مثل فیلم از جلوی چشم آدم رد میشه...  به فیلم زندگیم که فکر میکنم به مردن علاقه مند میشم  شاید آن موقع یک بار دیگر دیدمت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازار سیاه رفتم برای خریدن عشق ، ولی در ابتدای ورود روی کاغذی خواندم در غرفه عشق بازان عشق را حراج کرده اند ، به قیمت نابودی پاک بازان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ شیرین من در "آغوش توست" وقتی میگویی "دوستم داری" گلوله بارانم میکنی........................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و عشق ... صدای فاصله هاست فاصله هایی ک غرق ابهامند  نه فاصله هایی که مثل نقره تمیزند و با صدای شندین هیچ کدر میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازمن ميپرسندحالت خوب است؟!خنده ام ميگيردازاين سوال هاي بيهوده.... نه حال من خوب است نه آينده ام،تنهاگذشته ام خوب بودچون اوبامن بود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذار به حال این روزهایم نفرینت کنم ... نگــــــــذار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی با همه ی وسعت خویش محفل ساکت غم خوردن نیست حاصلش تن به قضا دادن پژمردن نیست اضطراب و هوس ودیدن و نادیدن نیست زندگی کوشش و راهی شدن است زندگی جنبش و جاری شدن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... امانت دارد خوبی نبودم دلی که به امانت داده بودی شکست....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین من و تو فاصله فقط یک تلاقی نگاهمان است....اما افسوس که منو و تو سارقان قهاری هستیم و هر روز نگاهمان را از هم میدزدیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فقط بگو ميآئي... صندلي كنار من طاقتش زياد است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی حضور تو: در انتظار تو ام درچنان هوایی ,بیا که گریز از تو ممکن نباشد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشود کمی به یادم باشی؟؟؟؟؟ میدانم کار داری... سرت شلوغ است... فقط لحظه ای به ذهنت خطور کند که یک جایی،یک کسی وقت خوابش برای تو اشک میریزد... همین کافیست