بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قندان خانه را پُر کردم از حرفهایت تو که می دانی من چای را تلخ دوست ندارم هوس فنجانی دیگر کرده ام ؛ کمی بیشتر بمان !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مجنون پی لیلاست مپندارد که عاشق اوست که عشق من پدیدار است و من هر لحظه مهجورم و از جادوی چشمانش من آن بی تاب مسحورم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع دانی به دم مرگ به بروانه چه گفت؟ گفت :ای عاشق دیوانه فراموش شوی.. سوخت بروانه ولی خوب جوابش را داد: گفت طولی نکشد تو نیز خاموش شوی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسانه دیروز: شیرین و فرهاد-لیلی و مجنون واقعیت امروز: لیلی با فرهاد-مجنون با شیرین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت میترسیدم از اینکه من از نژاد شیشه باشم و شکستنی … او از نژاد جاده باشد و رفتنی … آری روزها گذشت ؛ همان شد : او رفت و من شکستم … .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یک خودکار داشتی که اندازی یک جمله رنگ داشت برام چی مینوشتی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لـبـــاس ِ تَـنــــشـو مـــَـــن مــیــخـریـــدم ، دکــمـه هـــاشــــو یــکـی دیـــگـــه بـــاز مـــیــکـــرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـشـق مـثـل خــورشـیــده هــمــیـــشــه یـــکـــیـــه تکه؛اگـــه واســت طـلـوع کـنـه و نـورش رو بـبـیـنـی دیـگـــه بـا نــور شــمــع هــیــچ هـوسی راضــی و روشــن نــمـــیـــشــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی رو دوست داری حق داره هر کاری که بخواد با تو بکنه , حتی دوستت نداشته باشه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دختری که گرمای دست عشق پیادشو با بخاری ماشین پسربچه بولدار عوض نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی دیوار دلم باز نوشتم پر بغض شاعری، عاقبت عاشق بی بال وپر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قصه ای را آغازی وهر شروعی را پایانیست وچه غم انگیز قصه ای را که بدون شروع خاتمه یافت وغم انگیز تر برای نقش اولی که هرگز نقشی نداشت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظه ی انسان های غمگین قوی است.... به یاد می آورند که در کدامین لحظه...... کدام کوچه و خیابان..... کدام ثانیه ها...... به دارآویخته شد احساساتشان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــه از تنهــايــي مــي‌تــرســم، نــه از تنهــا مــانــدن! تــرســم از تنهــا بــودن، در كنــار ديگــري ســت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهاازسنگی شدنم حرف میزنند، سنگی که برای تو،ازهرخاکی، خاکی تربود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق چیست ک همه می گویند:  ع:عبرت زندگی ش:شلاق زمانه ق: قصاص روزگار اما افسوس و صد افسوس ک شلاق زمانه را خوردم..قصاص روزگار را کشیدم.......اما عبرن نگرفتم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قندان خانه را پُر کردم از حرفهایت تو که می دانی من چای را تلخ دوست ندارم هوس فنجانی دیگر کرده ام ؛ کمی بیشتر بمان !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مجنون پی لیلاست مپندارد که عاشق اوست که عشق من پدیدار است و من هر لحظه مهجورم و از جادوی چشمانش من آن بی تاب مسحورم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع دانی به دم مرگ به بروانه چه گفت؟ گفت :ای عاشق دیوانه فراموش شوی.. سوخت بروانه ولی خوب جوابش را داد: گفت طولی نکشد تو نیز خاموش شوی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسانه دیروز: شیرین و فرهاد-لیلی و مجنون واقعیت امروز: لیلی با فرهاد-مجنون با شیرین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت میترسیدم از اینکه من از نژاد شیشه باشم و شکستنی … او از نژاد جاده باشد و رفتنی … آری روزها گذشت ؛ همان شد : او رفت و من شکستم … .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یک خودکار داشتی که اندازی یک جمله رنگ داشت برام چی مینوشتی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لـبـــاس ِ تَـنــــشـو مـــَـــن مــیــخـریـــدم ، دکــمـه هـــاشــــو یــکـی دیـــگـــه بـــاز مـــیــکـــرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـشـق مـثـل خــورشـیــده هــمــیـــشــه یـــکـــیـــه تکه؛اگـــه واســت طـلـوع کـنـه و نـورش رو بـبـیـنـی دیـگـــه بـا نــور شــمــع هــیــچ هـوسی راضــی و روشــن نــمـــیـــشــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی رو دوست داری حق داره هر کاری که بخواد با تو بکنه , حتی دوستت نداشته باشه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دختری که گرمای دست عشق پیادشو با بخاری ماشین پسربچه بولدار عوض نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی دیوار دلم باز نوشتم پر بغض شاعری، عاقبت عاشق بی بال وپر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قصه ای را آغازی وهر شروعی را پایانیست وچه غم انگیز قصه ای را که بدون شروع خاتمه یافت وغم انگیز تر برای نقش اولی که هرگز نقشی نداشت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظه ی انسان های غمگین قوی است.... به یاد می آورند که در کدامین لحظه...... کدام کوچه و خیابان..... کدام ثانیه ها...... به دارآویخته شد احساساتشان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــه از تنهــايــي مــي‌تــرســم، نــه از تنهــا مــانــدن! تــرســم از تنهــا بــودن، در كنــار ديگــري ســت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهاازسنگی شدنم حرف میزنند، سنگی که برای تو،ازهرخاکی، خاکی تربود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق چیست ک همه می گویند:  ع:عبرت زندگی ش:شلاق زمانه ق: قصاص روزگار اما افسوس و صد افسوس ک شلاق زمانه را خوردم..قصاص روزگار را کشیدم.......اما عبرن نگرفتم...