بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرت گـــرم است... آن جا یا هیچ کجا فرقـــــــی نمی کنــــد! مزاحمـــــت نمی شومـــــــ... امـــــا بــــدان... حـــــرارت ســـرگرمــی هایـــــت مرا ســـــــــوزانـــــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــو روی دنیـــا بـــد مـــن پشــــــــــــت تو جنگیـــدم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـزرگـی مـیـگـه: آدم حـریـص آسـایـش نـداره.... آره.... مـنـم حـریـص بـودم.... تـو رو بـرا خـودم مـی خـواسـتـم.... ولـی مـال مـن نـبـودی.... بـرا هـمـیـنـه کـه آسـایـش نـدارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد این عصیانگر وحشی مشت بر صورت من میزند، به خیالش که تو با منی !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. کــاش میفهمــــیدی آن همــه عـاشـقانـــه هایـــی که بـرایـت  ....... گفتـم حرف یــک روز و دو روز نبـود .... ............ حـرفـــِ روزهـایــی بـود کــه خـیالـتــ را بــه آغـوش.. . میکشیـدم .....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيـــس شدن زيــــــر بارون كار دل بي قراره.. واسه اون كــــه عــــــاشـــق بارونه چتر معنـــــي نداره..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... كجــــا بـــودم.. .. ...آهــــــان.. يادم اومــــد.. .. ... تـــــو خوش باشــــي با اوني كـــ بجـــام اومــــد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درسرزمین من کسی بوسه فرانسوی بلد نیست..... اینجامثل آلمان پل عشق ندارد..... ازگل رزهلندی هم خبری نیست..... اینجاعشق یعنی اینکه:به خاطرچشمهای دورو برت معشوقت رافقط ازپشت گوشی بوسیده باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میلیون ها و میلیارد ها آدم توی این دنیا هستن و  همشون می تونن بی تو زندگی کنن ععآخه منِ بدبخت چرا نمی تونم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرط دل دادن دل گرفتنه... . . . .وگرنه یکی بیدل میشه ویکی دو دل....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب ازدیاردریا بامهرمادرانه آهنگ خاک میکرد برگردخاک میگشت گردملالاورا ازچهره پاک میکرد ازخاکیان ندانم ساحل به اوچه میگفت کان موج نازپرورد سررابه سنگ میزد خودراهلاک میکرد.....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آواز عاشقانه ی ما، در گلو شکست حق با سکوت بود، صدا در گلو شکست آن روزهای خوب که دیدم، خواب بود خوابم پرید و خاطره ها در گلو شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست ، مرا شاد میکند لبخند را به دنیایم هدیه میکند حتی این روزها گاهی پرواز میکنم من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لا لا بخواب دنــــیا خسیســــه واســه کمتر کسی خوب می نویســه یکی داره هزار و یک ســتاره یکی جز یاد تو هیچــی نــداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران در طي سال ميايد و ميرود  پس بمان و ببار بر زندگيم كه بي تو زندگي معنا ندارد  اي معني تمام هستي ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من ! با تو نگاهم زیباست ابرهای تیره ی غم رسواست شعر و غزل بهانه اند که بگویم آری ، بی تو این دل تنهاست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرت گـــرم است... آن جا یا هیچ کجا فرقـــــــی نمی کنــــد! مزاحمـــــت نمی شومـــــــ... امـــــا بــــدان... حـــــرارت ســـرگرمــی هایـــــت مرا ســـــــــوزانـــــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــو روی دنیـــا بـــد مـــن پشــــــــــــت تو جنگیـــدم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـزرگـی مـیـگـه: آدم حـریـص آسـایـش نـداره.... آره.... مـنـم حـریـص بـودم.... تـو رو بـرا خـودم مـی خـواسـتـم.... ولـی مـال مـن نـبـودی.... بـرا هـمـیـنـه کـه آسـایـش نـدارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد این عصیانگر وحشی مشت بر صورت من میزند، به خیالش که تو با منی !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. کــاش میفهمــــیدی آن همــه عـاشـقانـــه هایـــی که بـرایـت  ....... گفتـم حرف یــک روز و دو روز نبـود .... ............ حـرفـــِ روزهـایــی بـود کــه خـیالـتــ را بــه آغـوش.. . میکشیـدم .....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيـــس شدن زيــــــر بارون كار دل بي قراره.. واسه اون كــــه عــــــاشـــق بارونه چتر معنـــــي نداره..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... كجــــا بـــودم.. .. ...آهــــــان.. يادم اومــــد.. .. ... تـــــو خوش باشــــي با اوني كـــ بجـــام اومــــد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درسرزمین من کسی بوسه فرانسوی بلد نیست..... اینجامثل آلمان پل عشق ندارد..... ازگل رزهلندی هم خبری نیست..... اینجاعشق یعنی اینکه:به خاطرچشمهای دورو برت معشوقت رافقط ازپشت گوشی بوسیده باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میلیون ها و میلیارد ها آدم توی این دنیا هستن و  همشون می تونن بی تو زندگی کنن ععآخه منِ بدبخت چرا نمی تونم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرط دل دادن دل گرفتنه... . . . .وگرنه یکی بیدل میشه ویکی دو دل....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب ازدیاردریا بامهرمادرانه آهنگ خاک میکرد برگردخاک میگشت گردملالاورا ازچهره پاک میکرد ازخاکیان ندانم ساحل به اوچه میگفت کان موج نازپرورد سررابه سنگ میزد خودراهلاک میکرد.....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آواز عاشقانه ی ما، در گلو شکست حق با سکوت بود، صدا در گلو شکست آن روزهای خوب که دیدم، خواب بود خوابم پرید و خاطره ها در گلو شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست ، مرا شاد میکند لبخند را به دنیایم هدیه میکند حتی این روزها گاهی پرواز میکنم من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لا لا بخواب دنــــیا خسیســــه واســه کمتر کسی خوب می نویســه یکی داره هزار و یک ســتاره یکی جز یاد تو هیچــی نــداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران در طي سال ميايد و ميرود  پس بمان و ببار بر زندگيم كه بي تو زندگي معنا ندارد  اي معني تمام هستي ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من ! با تو نگاهم زیباست ابرهای تیره ی غم رسواست شعر و غزل بهانه اند که بگویم آری ، بی تو این دل تنهاست