بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شانــه هایتــــ تکیــه گاهیستــــ بــی چــون و چــرا از آن مــن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعریف من از عشق همان بود که گفتم در بند کسی باش که در بند کسی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥♥♥ گفته ی خود خـدا درباره بخشنده بودنش ♥♥♥ ♥و به يقين من آمرزنده كسى هستم كه تــوبه كند و ايمان بياورد و كار شايسته نمايد و به راه راست راهسپر شود♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانم هزاران ماراتن دوید برای دیدنت . کاش سراب نگاهت هیچ وقت نمی گفت ببخشید اشتباه گرفتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمــــا... یادشــــون میـــــره... بعــــدم... "یادشـــــون" میرهـــ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــگاهم کــه مــی کنی لال مــی شـوم............ آخــر چــشم هایت حــرف نــدارنـد..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش همه چیز دست به دست هم میداد تا تو  دست به دست من بدهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را داشتن را به چــــه تشبیه کنم ؛ به بــــهار یا به آبی زلال دریــــا  ســـــاده تر می گویم تــو تمام حس های خوب منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تو  وقتی کنار همیم قشنگترین ترکیب دنیایم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرورت رو به خاطر کسی که دوسش داری بشکن ؛ ولی ، نذار کسی که دوسش داری به خاطر غرورت  دلش بشکنه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏و قسم به وقتی که موقع دیدن فیلم ترسناک، رد ناخنام رو بازوش بمونه ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزویم فقط این است زمان برگردد تیرهایی که رهاشد به کمان برگردد #من نوشتم که #تو را دوست ندارم ای کاش نامه ام گم بشود ، نامه رسان برگردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. "تو".. ...هنوز... زیباترین فکر این اطرافی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین هم که باشد... روزی که بایدباشد و نباشد... همان بهترکه نباشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشود کمی باهم حرف بزنیم دلم برای لبخندهای یواشکی پشت تلفنت  تنگ شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه شده ام... یاد بازی های کودکی کرده ام.. آخر مدتی است در هوای تو تاب می خورم …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شانــه هایتــــ تکیــه گاهیستــــ بــی چــون و چــرا از آن مــن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعریف من از عشق همان بود که گفتم در بند کسی باش که در بند کسی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥♥♥ گفته ی خود خـدا درباره بخشنده بودنش ♥♥♥ ♥و به يقين من آمرزنده كسى هستم كه تــوبه كند و ايمان بياورد و كار شايسته نمايد و به راه راست راهسپر شود♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانم هزاران ماراتن دوید برای دیدنت . کاش سراب نگاهت هیچ وقت نمی گفت ببخشید اشتباه گرفتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمــــا... یادشــــون میـــــره... بعــــدم... "یادشـــــون" میرهـــ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــگاهم کــه مــی کنی لال مــی شـوم............ آخــر چــشم هایت حــرف نــدارنـد..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش همه چیز دست به دست هم میداد تا تو  دست به دست من بدهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را داشتن را به چــــه تشبیه کنم ؛ به بــــهار یا به آبی زلال دریــــا  ســـــاده تر می گویم تــو تمام حس های خوب منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تو  وقتی کنار همیم قشنگترین ترکیب دنیایم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرورت رو به خاطر کسی که دوسش داری بشکن ؛ ولی ، نذار کسی که دوسش داری به خاطر غرورت  دلش بشکنه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏و قسم به وقتی که موقع دیدن فیلم ترسناک، رد ناخنام رو بازوش بمونه ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزویم فقط این است زمان برگردد تیرهایی که رهاشد به کمان برگردد #من نوشتم که #تو را دوست ندارم ای کاش نامه ام گم بشود ، نامه رسان برگردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. "تو".. ...هنوز... زیباترین فکر این اطرافی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین هم که باشد... روزی که بایدباشد و نباشد... همان بهترکه نباشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشود کمی باهم حرف بزنیم دلم برای لبخندهای یواشکی پشت تلفنت  تنگ شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه شده ام... یاد بازی های کودکی کرده ام.. آخر مدتی است در هوای تو تاب می خورم …