بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر از خودم کمتر از خدا  بیشتر از خورشید عمیقتر از دریا به یادتم و دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکمتو یجوری خوندی که ؛ من که یارت بودم نتونستم باهات بیام !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخر این همه لبخند و سرور ، چشم پر حسادت زمونه بود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هایم را می بندم. کور بودن را به دیدن جای خالیش تر جیح میدهم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من باتو فهمیدم تو زندگی یه چیز های رو نباید بگی وقتی زیاد گفتم دوست دارم تبدیل شدم به روزمرگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احتیـــاجی بـــه تسبیــــح نیـــــست…
دستــــانت را کـــه بـــه من بـدهـــــی
بـــــا انگشتــانت “ذکــــر دوســـــتداشتن” می دهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه کسی منتظر است... نه کسی چشم به راه... نه خیال گذر از کوچه ی ما دارد ماه... بین عاشق شدن و مرگ مگر فرقی هست؟ وقتی از عشق نصیبی نبری غیر از آه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی نوشت یکی خوند بازم نوشت بازم خوندآخرش اونیکه مینوشت مرد اونیکه میخوند موند حالا من مینویسم اون بخونه تا من بمیرم اون بمونه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد/کس جای در این کلبه ویرانه ندارد ابنجا که رسیدی مکن احساس غریبی/این کلبه ویرانه تعلق به تو دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم خیال تو مرا برداشت  کجا می برد نمیدانم ! آهای نارفیق ! بازی ات که تمام شد  مرا دوباره  با همین لباس بی قراری دیدن دوباره ات  بر سر شعرهایم بنشان !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همان آرزویی هستی که مانند مژه بر گونه ام افتادی. می پرسند: کدام را میخواهی؟ میگویم:چپی را. و از گونه چپم "برت" می دارند و می گویند: او هیچگاه برآورده نمی شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه همه نقطه ضعف من را فهمیده اند از من چیزی میخواهند جان تور را قسم میدهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابک حمیدیان :یه چیزی بگو ترسم بریزه... باران کوثری :میمیرم برات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امان از بوي پاييز و هواي ابري كه هرچه هوا سردتر ميشود دلت آغوش گرمتري ميخواهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی افردا هستند ک مثل قطار های شهر بازی می مانند..از بودن با ان ها لذت میبری .. اما با آنها به جایی نمیرسی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درانجابرفرازقله کوه  دوپایم خسته ازرنج دویدن به خودگفتم که دراین اوج دیگر صدایم راخداخواهدشنیدن به سوی ابرهای تیره پرزد نگاه خسته ی امیدوارم زدل فریادکردم کی خداوند من اورا"دوست دارم""دوست دارم"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر از خودم کمتر از خدا  بیشتر از خورشید عمیقتر از دریا به یادتم و دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکمتو یجوری خوندی که ؛ من که یارت بودم نتونستم باهات بیام !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخر این همه لبخند و سرور ، چشم پر حسادت زمونه بود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هایم را می بندم. کور بودن را به دیدن جای خالیش تر جیح میدهم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من باتو فهمیدم تو زندگی یه چیز های رو نباید بگی وقتی زیاد گفتم دوست دارم تبدیل شدم به روزمرگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احتیـــاجی بـــه تسبیــــح نیـــــست…
دستــــانت را کـــه بـــه من بـدهـــــی
بـــــا انگشتــانت “ذکــــر دوســـــتداشتن” می دهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه کسی منتظر است... نه کسی چشم به راه... نه خیال گذر از کوچه ی ما دارد ماه... بین عاشق شدن و مرگ مگر فرقی هست؟ وقتی از عشق نصیبی نبری غیر از آه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی نوشت یکی خوند بازم نوشت بازم خوندآخرش اونیکه مینوشت مرد اونیکه میخوند موند حالا من مینویسم اون بخونه تا من بمیرم اون بمونه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد/کس جای در این کلبه ویرانه ندارد ابنجا که رسیدی مکن احساس غریبی/این کلبه ویرانه تعلق به تو دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم خیال تو مرا برداشت  کجا می برد نمیدانم ! آهای نارفیق ! بازی ات که تمام شد  مرا دوباره  با همین لباس بی قراری دیدن دوباره ات  بر سر شعرهایم بنشان !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همان آرزویی هستی که مانند مژه بر گونه ام افتادی. می پرسند: کدام را میخواهی؟ میگویم:چپی را. و از گونه چپم "برت" می دارند و می گویند: او هیچگاه برآورده نمی شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه همه نقطه ضعف من را فهمیده اند از من چیزی میخواهند جان تور را قسم میدهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابک حمیدیان :یه چیزی بگو ترسم بریزه... باران کوثری :میمیرم برات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امان از بوي پاييز و هواي ابري كه هرچه هوا سردتر ميشود دلت آغوش گرمتري ميخواهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی افردا هستند ک مثل قطار های شهر بازی می مانند..از بودن با ان ها لذت میبری .. اما با آنها به جایی نمیرسی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درانجابرفرازقله کوه  دوپایم خسته ازرنج دویدن به خودگفتم که دراین اوج دیگر صدایم راخداخواهدشنیدن به سوی ابرهای تیره پرزد نگاه خسته ی امیدوارم زدل فریادکردم کی خداوند من اورا"دوست دارم""دوست دارم"