بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی حس میکنم « زلـیخــا » مــَـــــــــرد بـود !! میـــدانی چـــــــرا ؟! مــــردانــگی میــخواهـــد مــــانـدَن ، پــای عشـــقی که مـُـــدام تـو را پــس میـــزَنــد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شده ام ابر که با گریه فرو بنشانم آتش صاعقه ای را که " خود" افروخته ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه داری برایش رو نکن...اسیر نمیشود...سیر میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکبار هم وقتی منتظرت نیستم بسراغم بیا... بگذار خیالم غافلگیرشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند دنیا دار مکافات است؟؟!! دنیا را بی خیال ، فعلا که دار و ندار ما تویی و ندیدنت مکافات.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درمردها حسی هست که اسمشو میذارن غیرت.... وبه همون حس در زن ها میگن حسادت... ولی من به هردوشون میگم عشق! تاعاشق نشی نه غیرتی میشی نه حسود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رفتی خاطرتتت ترکم نکرده.ببین اون چشات با دلم چه کرده.. آخه بی رحم هنوز خاطرتت فراموشم نشده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هم ک جدا شدیم هردو ب یک احساس رسیدیم... تو ب فراقت ، و من ب فراغت..یک حرف تفاوت ک چیزی نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر قلب من بـــــــت بود؟؟؟ که خدا برای شکستنش تــــــــــــو را فرستاد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگین كام می گیری مرد... گم كردن خاطراتی كه پی اش میگردی تقصیر ریه های تو نیست... دود كن كسانی كه باعث سنگینی كام سیگارت شده اند... آنها لیاقت آن خاطرات را ندارند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش احساس به مدتشه:نمیگم قدر دنیا عزیزی میگم تا دنیا هست برام عزیزی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس هایت را بشمار؛؛ آنها را به قیمت دوست داشتنت؛ از دست می دهم نه "برای گذر عمر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت همیشه هست...اما امروز دلم خودت را خواست...نه خیالت را...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودک درونم دلتنگی میکند برایت، بچه است دیگر نمی فهمد دوری یعنی چه...؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاک بر سر تمام کلمات ، اگر تو از میان تمامشان نفهمی که دلتنگتم... !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز خاطراتت را سوزاندم اما... بوی خوش هیزمش بیقرارم کرد,دلتنگت شدم..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی حس میکنم « زلـیخــا » مــَـــــــــرد بـود !! میـــدانی چـــــــرا ؟! مــــردانــگی میــخواهـــد مــــانـدَن ، پــای عشـــقی که مـُـــدام تـو را پــس میـــزَنــد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شده ام ابر که با گریه فرو بنشانم آتش صاعقه ای را که " خود" افروخته ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه داری برایش رو نکن...اسیر نمیشود...سیر میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکبار هم وقتی منتظرت نیستم بسراغم بیا... بگذار خیالم غافلگیرشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند دنیا دار مکافات است؟؟!! دنیا را بی خیال ، فعلا که دار و ندار ما تویی و ندیدنت مکافات.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درمردها حسی هست که اسمشو میذارن غیرت.... وبه همون حس در زن ها میگن حسادت... ولی من به هردوشون میگم عشق! تاعاشق نشی نه غیرتی میشی نه حسود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رفتی خاطرتتت ترکم نکرده.ببین اون چشات با دلم چه کرده.. آخه بی رحم هنوز خاطرتت فراموشم نشده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هم ک جدا شدیم هردو ب یک احساس رسیدیم... تو ب فراقت ، و من ب فراغت..یک حرف تفاوت ک چیزی نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر قلب من بـــــــت بود؟؟؟ که خدا برای شکستنش تــــــــــــو را فرستاد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگین كام می گیری مرد... گم كردن خاطراتی كه پی اش میگردی تقصیر ریه های تو نیست... دود كن كسانی كه باعث سنگینی كام سیگارت شده اند... آنها لیاقت آن خاطرات را ندارند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش احساس به مدتشه:نمیگم قدر دنیا عزیزی میگم تا دنیا هست برام عزیزی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس هایت را بشمار؛؛ آنها را به قیمت دوست داشتنت؛ از دست می دهم نه "برای گذر عمر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت همیشه هست...اما امروز دلم خودت را خواست...نه خیالت را...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودک درونم دلتنگی میکند برایت، بچه است دیگر نمی فهمد دوری یعنی چه...؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاک بر سر تمام کلمات ، اگر تو از میان تمامشان نفهمی که دلتنگتم... !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز خاطراتت را سوزاندم اما... بوی خوش هیزمش بیقرارم کرد,دلتنگت شدم..