بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✔ حــوّا کــه سـیـب خــــورد،،، شـــاخـــه سـیـب نـبـود کــه شـِکـَســت،، مـَـــن ♥خــُــدا♥ را دیــدَم کـــه مـیـشـــکــَـنـَـــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوخی ترین جدی عمرم دوست داشتنش بود و جدی ترین شوخی عمرم از دست دادنش.میگن شوخی شوخی جدی میشه درسته ولی مال من... جدی جدی شوخی شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل بستم به سختی به دلت؛رسیدم از خودم به امن ساحلت؛بی تردید من عاشقت شدم؛ شریک لحظه ودقایقت شدم... ترسیدی از اینکه بد بشم چی دیدی از دلم که از تو رد بشم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دور دل تو حصاری کشیدن ؛به شهر نگاهت منو راه نمیدن به دلتنگی هام جوابی نمیدن همیشه باخودم تو رو یاد میکنم  میام از دور نگات میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جای شانه هایت... بالش خودم را ترجیح می دهم... شانه هایت مثل بالش مسافرخانه ها می ماند...!‍!‍ خوب می دانم سرهای زیادی را مهمان بوده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف دلت را امروز بزن،اگر امروز گفتی ...!اسمش "حرف دل" است  اگر نگفتی.... فردا"درد"دلت میشود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی جای چیزی امن است کمتر سراغش را میگیری... مثل یاد تو در دل من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوش کن! در همین نزدیکی،جاریست هق هق زلالی از بغض بی صدای تنهایی در شب های تاریک پاییزی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی عاشق کسی هستی که رابطشو باتو بهم میزنه هرچقدرم که بگه بخاطر خوشبختی تور رفتم حتی تو اوج خوشبختی بازم میگی اگه مونده بودی دنیا مال من بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا فریب مده ای دوست!!! اگر صورتک از روی خود برداری به روشنی پیداست  فصل عمر تو هم روزو شب زمستان است......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو اما ... به چه حالی من از ان کوچه گذشتم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر ماهرانه پا به دلم گذاشتی وچقدر وحشیانه ..... ...... گاهی نگفتن سنگین تر است!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تنهایی ام به این می اندیشم که در تنهایی اش به من می اندیشد ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم می دانی یا نه ؟ لحظه تولد من به زمانی بر میگردد که برای اولین بار بهم گفتی “دوستت دارم”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو كه باشي معجزه اي در من رخ ميدهد به نام "ارامش"... باش! حتي همين قدر دور.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه بهانه هایم از نبودن توست. . . اگر باشی. . . از هزار و یک بلا هم بهانه نمی گیرم. . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✔ حــوّا کــه سـیـب خــــورد،،، شـــاخـــه سـیـب نـبـود کــه شـِکـَســت،، مـَـــن ♥خــُــدا♥ را دیــدَم کـــه مـیـشـــکــَـنـَـــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوخی ترین جدی عمرم دوست داشتنش بود و جدی ترین شوخی عمرم از دست دادنش.میگن شوخی شوخی جدی میشه درسته ولی مال من... جدی جدی شوخی شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل بستم به سختی به دلت؛رسیدم از خودم به امن ساحلت؛بی تردید من عاشقت شدم؛ شریک لحظه ودقایقت شدم... ترسیدی از اینکه بد بشم چی دیدی از دلم که از تو رد بشم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دور دل تو حصاری کشیدن ؛به شهر نگاهت منو راه نمیدن به دلتنگی هام جوابی نمیدن همیشه باخودم تو رو یاد میکنم  میام از دور نگات میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جای شانه هایت... بالش خودم را ترجیح می دهم... شانه هایت مثل بالش مسافرخانه ها می ماند...!‍!‍ خوب می دانم سرهای زیادی را مهمان بوده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف دلت را امروز بزن،اگر امروز گفتی ...!اسمش "حرف دل" است  اگر نگفتی.... فردا"درد"دلت میشود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی جای چیزی امن است کمتر سراغش را میگیری... مثل یاد تو در دل من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوش کن! در همین نزدیکی،جاریست هق هق زلالی از بغض بی صدای تنهایی در شب های تاریک پاییزی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی عاشق کسی هستی که رابطشو باتو بهم میزنه هرچقدرم که بگه بخاطر خوشبختی تور رفتم حتی تو اوج خوشبختی بازم میگی اگه مونده بودی دنیا مال من بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا فریب مده ای دوست!!! اگر صورتک از روی خود برداری به روشنی پیداست  فصل عمر تو هم روزو شب زمستان است......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو اما ... به چه حالی من از ان کوچه گذشتم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر ماهرانه پا به دلم گذاشتی وچقدر وحشیانه ..... ...... گاهی نگفتن سنگین تر است!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تنهایی ام به این می اندیشم که در تنهایی اش به من می اندیشد ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم می دانی یا نه ؟ لحظه تولد من به زمانی بر میگردد که برای اولین بار بهم گفتی “دوستت دارم”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو كه باشي معجزه اي در من رخ ميدهد به نام "ارامش"... باش! حتي همين قدر دور.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه بهانه هایم از نبودن توست. . . اگر باشی. . . از هزار و یک بلا هم بهانه نمی گیرم. . .