بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که "هرچی"داشتم به پات ریختم... معنی این هرچیرو وقتی میفهمی که خیلی دیر شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چرا این روزها دائم در خیالم، با خیاله تو عشق می کنم... تا حدی، که یادم میرود " دوستم نداری "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز یکی بغضتو شکست اشکش نکنی گریه کنیا !!!! جمع کن تو دهنت, تف کن توروش !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظی که میکنی... بیشتر از همیشه دوست داشتنم می آید...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جلوتر نیا !!! خاکستر میشوی !!! اینجا دلی را سوزانده اند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ته اين راه روشن نيست منم مثله تو ميدونم  نگو بايد بريد از عشق نه مي توني نه مي تونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من .. دلم می گیرد !.. وقتی .. می نویسم فقط برای تو .. ولی .. همه می خوانند, الا تو ...!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سخن چینان شنیدم آشنایت نیستم خاطراتت را بیاور تا بگویم کیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من فقط عاشق اینم توی اون شدت بارون دستامو کنم تو جیبم راه برم توی خیابون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که می بارد...همه چیز تازه می شود...حتی داغ نبودنت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای دهل صدای ضربه عصاست بر پوستی دریده اکنون دیگر عصای چشمانت بر پوستم نمیکوبد تا سر دهم آوای غریب دهلم را از سینه کش کوههای بلند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیله کرده ام ب تو...!نمیدانی پروانه شدن در آغوشت چه عالمی دارد...!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه جوری بتونم تحمل ندارم تو یادم بده با این حال ابری چجوری نبارم تو یادم بده تو این روزای بی رویا دارم جون می کنم اما نمی میرم هنوزم یادمه حرفات به این زودی فراموشی نمیگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد،دلی که برایت می مرد... این احساسات خیلی وقته نخ کش شده میشه پوشیدش اما انگشت تمسخر خیلی ها به سمتش میاد! بهتره بندازمش دور...دیگه تحمل پوزخند خودمو تو آینه ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تفاوتی می کند آنسوی دنیا باشی ویافقط چند کوچه آن طرف تر؟ پای محبت که در میان باشد دلتنگی دمار از روزگار آدم درمی آورد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روُِزی هِزار بار … بايد براي دُوستانَــم توضيح بِِدََهَم ، كه دَر دُنیای بیرون اَز مَتن هایــم پـای هیچ عِشقی وَسط نیسـت باوَر که نِمی کنند … جــآنِ تُــو را قَسم مـی خُورم!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که "هرچی"داشتم به پات ریختم... معنی این هرچیرو وقتی میفهمی که خیلی دیر شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چرا این روزها دائم در خیالم، با خیاله تو عشق می کنم... تا حدی، که یادم میرود " دوستم نداری "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز یکی بغضتو شکست اشکش نکنی گریه کنیا !!!! جمع کن تو دهنت, تف کن توروش !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظی که میکنی... بیشتر از همیشه دوست داشتنم می آید...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جلوتر نیا !!! خاکستر میشوی !!! اینجا دلی را سوزانده اند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ته اين راه روشن نيست منم مثله تو ميدونم  نگو بايد بريد از عشق نه مي توني نه مي تونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من .. دلم می گیرد !.. وقتی .. می نویسم فقط برای تو .. ولی .. همه می خوانند, الا تو ...!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سخن چینان شنیدم آشنایت نیستم خاطراتت را بیاور تا بگویم کیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من فقط عاشق اینم توی اون شدت بارون دستامو کنم تو جیبم راه برم توی خیابون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که می بارد...همه چیز تازه می شود...حتی داغ نبودنت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای دهل صدای ضربه عصاست بر پوستی دریده اکنون دیگر عصای چشمانت بر پوستم نمیکوبد تا سر دهم آوای غریب دهلم را از سینه کش کوههای بلند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیله کرده ام ب تو...!نمیدانی پروانه شدن در آغوشت چه عالمی دارد...!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه جوری بتونم تحمل ندارم تو یادم بده با این حال ابری چجوری نبارم تو یادم بده تو این روزای بی رویا دارم جون می کنم اما نمی میرم هنوزم یادمه حرفات به این زودی فراموشی نمیگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد،دلی که برایت می مرد... این احساسات خیلی وقته نخ کش شده میشه پوشیدش اما انگشت تمسخر خیلی ها به سمتش میاد! بهتره بندازمش دور...دیگه تحمل پوزخند خودمو تو آینه ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تفاوتی می کند آنسوی دنیا باشی ویافقط چند کوچه آن طرف تر؟ پای محبت که در میان باشد دلتنگی دمار از روزگار آدم درمی آورد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روُِزی هِزار بار … بايد براي دُوستانَــم توضيح بِِدََهَم ، كه دَر دُنیای بیرون اَز مَتن هایــم پـای هیچ عِشقی وَسط نیسـت باوَر که نِمی کنند … جــآنِ تُــو را قَسم مـی خُورم!