بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببخشید اشتباهی اس ام اس دادم! خواستم واسه گل فروش بفرستم، به خود گل فرستادم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش تمام دلخوری های انسان ها مثل من وتو با شیرینی یک اب هویج بستنی به فراموشی سپرده میشد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواست باشد بانو اگر به مردی بیش از حد بها دهی دیگر برای داشتنت تلاش نمی ڪند نگاهش سرد می شود ڪلامش بی روح دستانش یخ زده حرف هایش بوی دل مردگی می گیرد و آغوشش بوی هوس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی قبرم بنویسید مثل نخودچی های ته اجیل بود وقتی هیچ چیز دیگه نبود میومدن سراغش......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقایقی در زندگی هستند که دلت برای کسی آنقدر تنگ میشود که میخواهی اورا از رویاهایت بیرون بکشی و در دنیای واقعی بغلش کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میرم تا با بستن پلکام اون صورت پاکت بهم لبخند نزنه میرم تا تو سکوتم صدات تو گوشم نپیچه میرم تا انبوه گلای رز تو گلدون اتاقم لمس دستاتو برام یاد اوری نکنن خداحافظ برای همیشه تا ابد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تنها دعای قشنگ منی... مبادا کسی از خدا بی خبر برای خودش دعایت کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در لابه لای دلشوره ها و تـرس هایـم، لب پرتگاه ایستاده ام.. میدانم دستـــــــم را نمیگیری.. فقط محض رضای خدا.. پرتــــــم نکــن…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم اعدامی عشق است ب دار خاموشت بدان تا لحظه ی مردن نخواهم کرد فراموشت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اوج لبخند در فراز یکی شدن است زمانی که تجربه اش را درعمق وجودمان احساس نمائیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه ارتفــاع ابــدیــت دوستــت مــی‌دارم حتــی اگــر بــه رســم پــرهیــزکــاری‌هــای صــوفیــانــه از لــذت گفتنــش امتنــاع کنــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو ....  من هم ميروم.... تو در آغوش او ... من در آغوش خدا ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چرا بغل کردن قشنگه ؟ چون طرف راستت که قلب نیست همیشه خالیه وقتی بغلش میکنی قلب اونه که پرش میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه های با تو بودن از عمرم حساب نمی شوند ، از آخرتم حساب میشوند ..... از بهشت .... پس سعی کن همیشه پیشم باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــمـیــدونــم والــا،شـایـد هـر تـنـی بـتـونـه لــذت بــخــش بــاشــه . . . ولــی ایــنـو مـطـمـئـنـم کــه هـر شـــونــه ای آرامــش بـخـش نـیـسـت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر تو رفتنو قلبو سوزوندنو کار من انتظاره فقط نگو هر چی بوده تمومه دیگه اخر کاره تو دلم خواستن تو بودو تو قلب تو فقط فکر جدایی یه روز نیای میمیرم اونوقت نمیاد از من صدایی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببخشید اشتباهی اس ام اس دادم! خواستم واسه گل فروش بفرستم، به خود گل فرستادم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش تمام دلخوری های انسان ها مثل من وتو با شیرینی یک اب هویج بستنی به فراموشی سپرده میشد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواست باشد بانو اگر به مردی بیش از حد بها دهی دیگر برای داشتنت تلاش نمی ڪند نگاهش سرد می شود ڪلامش بی روح دستانش یخ زده حرف هایش بوی دل مردگی می گیرد و آغوشش بوی هوس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی قبرم بنویسید مثل نخودچی های ته اجیل بود وقتی هیچ چیز دیگه نبود میومدن سراغش......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقایقی در زندگی هستند که دلت برای کسی آنقدر تنگ میشود که میخواهی اورا از رویاهایت بیرون بکشی و در دنیای واقعی بغلش کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میرم تا با بستن پلکام اون صورت پاکت بهم لبخند نزنه میرم تا تو سکوتم صدات تو گوشم نپیچه میرم تا انبوه گلای رز تو گلدون اتاقم لمس دستاتو برام یاد اوری نکنن خداحافظ برای همیشه تا ابد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تنها دعای قشنگ منی... مبادا کسی از خدا بی خبر برای خودش دعایت کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در لابه لای دلشوره ها و تـرس هایـم، لب پرتگاه ایستاده ام.. میدانم دستـــــــم را نمیگیری.. فقط محض رضای خدا.. پرتــــــم نکــن…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم اعدامی عشق است ب دار خاموشت بدان تا لحظه ی مردن نخواهم کرد فراموشت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اوج لبخند در فراز یکی شدن است زمانی که تجربه اش را درعمق وجودمان احساس نمائیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه ارتفــاع ابــدیــت دوستــت مــی‌دارم حتــی اگــر بــه رســم پــرهیــزکــاری‌هــای صــوفیــانــه از لــذت گفتنــش امتنــاع کنــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو ....  من هم ميروم.... تو در آغوش او ... من در آغوش خدا ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چرا بغل کردن قشنگه ؟ چون طرف راستت که قلب نیست همیشه خالیه وقتی بغلش میکنی قلب اونه که پرش میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه های با تو بودن از عمرم حساب نمی شوند ، از آخرتم حساب میشوند ..... از بهشت .... پس سعی کن همیشه پیشم باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــمـیــدونــم والــا،شـایـد هـر تـنـی بـتـونـه لــذت بــخــش بــاشــه . . . ولــی ایــنـو مـطـمـئـنـم کــه هـر شـــونــه ای آرامــش بـخـش نـیـسـت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر تو رفتنو قلبو سوزوندنو کار من انتظاره فقط نگو هر چی بوده تمومه دیگه اخر کاره تو دلم خواستن تو بودو تو قلب تو فقط فکر جدایی یه روز نیای میمیرم اونوقت نمیاد از من صدایی