بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهم که میکنی مغزم قفل می کند ... کلیدش لبخند توست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــه خـــاطـــر خـــواهــم ســــپرد ** بـــــى معـــــشوق **  زنـــدگــــى هيـــچ بــــود ، بـــا او همه چيز شد ......!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هربار که می شنیدم: "عاشقش شدم"  می گفتم:"چگونه؟ او که هیچ ندارد" می گفت:"روزی چنان عاشق شوی که..." ومن چه دیر فهمیدم که دعای عاشق زود مستجاب می شود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتیاد به آدم ها بدترین نوع اعتیاده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موهایم که یکدست همرنگ دندان هایم شد باز هم با عشق مینویسم دوستت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل یک روح در دو پیکریم تو در پیکره خدایی ومن در پیکره انسانی عاشقانه می پرستمت شاید روزی یک روح در یک پیکر شویم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنلاین باش همیشه اونی که توی رویاته بی خبر ی آن میاد و میره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي در نبود تنها يك نفر... گويي جهـــان به تمامي خالي ست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل یک روح در دو پیکریم تو در پیکره ی خدایی من در پیکره ی انسانی عاشقانه میپرستمت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم مهم نیست چه میشود به همه باورهایم سوگند هیچ چیز برایم مهم نیست یک کلام! من دست از دوست داشتنت نمیکشم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم را نه ظلم می تواند خم کند نه مرگ نه ترس سرم فقط برای بوسیدن دستان تو خم می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روبرويم نصف رويت را بپوشان بعد از اين ماه كامل مي كند ديوانه را ديوانه تر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجای شهر قدم میزنی؟ میخواهم کاملا اتفاقی از آنجا رد شوم ...! ""ثمیـــنم""

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من"دلم"را.. دیرزمانیست... میان لبخندهایت...جاگذاشته ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر طبيبانه بيايي به سر بالينم به دو عالم ندهم لذت بيماري را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بعضی وقت ها از درد دوری بهتر است  بی قرارم کرده و گفته صبوری بهتر است  توی قرآن خوانده ام ، یعقوب یادم داده است  دلبرت وقتی کنارت نیست ، کوری بهتر است 

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهم که میکنی مغزم قفل می کند ... کلیدش لبخند توست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــه خـــاطـــر خـــواهــم ســــپرد ** بـــــى معـــــشوق **  زنـــدگــــى هيـــچ بــــود ، بـــا او همه چيز شد ......!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هربار که می شنیدم: "عاشقش شدم"  می گفتم:"چگونه؟ او که هیچ ندارد" می گفت:"روزی چنان عاشق شوی که..." ومن چه دیر فهمیدم که دعای عاشق زود مستجاب می شود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتیاد به آدم ها بدترین نوع اعتیاده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موهایم که یکدست همرنگ دندان هایم شد باز هم با عشق مینویسم دوستت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل یک روح در دو پیکریم تو در پیکره خدایی ومن در پیکره انسانی عاشقانه می پرستمت شاید روزی یک روح در یک پیکر شویم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنلاین باش همیشه اونی که توی رویاته بی خبر ی آن میاد و میره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي در نبود تنها يك نفر... گويي جهـــان به تمامي خالي ست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل یک روح در دو پیکریم تو در پیکره ی خدایی من در پیکره ی انسانی عاشقانه میپرستمت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم مهم نیست چه میشود به همه باورهایم سوگند هیچ چیز برایم مهم نیست یک کلام! من دست از دوست داشتنت نمیکشم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم را نه ظلم می تواند خم کند نه مرگ نه ترس سرم فقط برای بوسیدن دستان تو خم می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روبرويم نصف رويت را بپوشان بعد از اين ماه كامل مي كند ديوانه را ديوانه تر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجای شهر قدم میزنی؟ میخواهم کاملا اتفاقی از آنجا رد شوم ...! ""ثمیـــنم""

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من"دلم"را.. دیرزمانیست... میان لبخندهایت...جاگذاشته ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر طبيبانه بيايي به سر بالينم به دو عالم ندهم لذت بيماري را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بعضی وقت ها از درد دوری بهتر است  بی قرارم کرده و گفته صبوری بهتر است  توی قرآن خوانده ام ، یعقوب یادم داده است  دلبرت وقتی کنارت نیست ، کوری بهتر است