بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحریم نگاهت را بردار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونقد با دلم بازی کردی که دل و روده م به هم پیچید … ببین ، حالا حالم ازت بهم میخوره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرستو ها چرا پرواز کردید جدایی را شما آغاز کردید / جدایی را نمیخواستم خدا کرد / نمی دانم کدام ناکس دعا کرد / جدایی بس درد و رنجیست / فراموشم مکن تا میتوانی /

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکم فراموشیت را آوردند ، ولی به یاد “مهربونی هایت” امضا نکردم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل یــــــا پوچ ؟؟؟؟ دستت را باز نکن ٫ حســم را تباه مکن !  بگــــذار فقط تصور کنم در دســـــتانت  ٫ برایم کمی عشق پنهـــــــان است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم از چــشات میوفتم چـــــی دلـــیل ایـــــن سقــــــوطه تا میپرســـــم عـــــــــشــق چی میـــشه رو لبــــات مــــــهــــر ســـــــکــوتــــــه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه کسانی تنهایمان میگذارند ک سخت دوسشان داشتیم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که فرقی نمی کنه کنارت ایستاده باشم یا نه پس بذار همه چیز رو از وسط قیچی کنم تاتو در نیمی باشی و من در نیمی دیگر راستی با دستی که روی شونه هات جا گذاشتم چه میکنی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میزنم به خیابان و پایم را به پیشانی اش میکوبم... من لج این خیابان را که ازهیچ طرف به تو نمیرسد...درمی آورم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگام بارش باران سرت رارو به آسمان نگیرمن به بوسه های باران روی صورتت هم حسودی میکنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـَـخــتـے ڪہ هـَـر شـَـبــ،‬‬ تــنــهــا؛ بــا یــاנِ کــســے روش بــخوابـے، تـَـخــتـــ نـیسـ ــتــ… تــابــوتــه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران بیاید یا نیاید... تو باشی یا نباشی... خاطرت باشد یا نباشد... من خیس از یاد توام...""

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــــــاید کنار این آدم ها "عاقـــــلانه"زندگی کرد نه "عاشــــــقانه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من موقع اهدا به تو ایراد نداشت.......................................مشکل از توست اگر پس زده پیوندش را !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خود بگو ! سرزمین نگاهت را روی کدامین گسل بنا کرده ای که اینگونه دلم با دیدنت میلرزد..................................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز از حوالی حوصله ات که بگذرد من زرد میشوم و تا کفشهای رفتنت جفت میشود غریب میشوم و نیلوفراته دوستت دارم نه مثل مردمی که عشق را از روی غریزه نشخوار میکنند من درست مثل خودم هنوز و همیشه  دوستت دارم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحریم نگاهت را بردار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونقد با دلم بازی کردی که دل و روده م به هم پیچید … ببین ، حالا حالم ازت بهم میخوره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرستو ها چرا پرواز کردید جدایی را شما آغاز کردید / جدایی را نمیخواستم خدا کرد / نمی دانم کدام ناکس دعا کرد / جدایی بس درد و رنجیست / فراموشم مکن تا میتوانی /

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکم فراموشیت را آوردند ، ولی به یاد “مهربونی هایت” امضا نکردم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل یــــــا پوچ ؟؟؟؟ دستت را باز نکن ٫ حســم را تباه مکن !  بگــــذار فقط تصور کنم در دســـــتانت  ٫ برایم کمی عشق پنهـــــــان است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم از چــشات میوفتم چـــــی دلـــیل ایـــــن سقــــــوطه تا میپرســـــم عـــــــــشــق چی میـــشه رو لبــــات مــــــهــــر ســـــــکــوتــــــه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه کسانی تنهایمان میگذارند ک سخت دوسشان داشتیم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که فرقی نمی کنه کنارت ایستاده باشم یا نه پس بذار همه چیز رو از وسط قیچی کنم تاتو در نیمی باشی و من در نیمی دیگر راستی با دستی که روی شونه هات جا گذاشتم چه میکنی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میزنم به خیابان و پایم را به پیشانی اش میکوبم... من لج این خیابان را که ازهیچ طرف به تو نمیرسد...درمی آورم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگام بارش باران سرت رارو به آسمان نگیرمن به بوسه های باران روی صورتت هم حسودی میکنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـَـخــتـے ڪہ هـَـر شـَـبــ،‬‬ تــنــهــا؛ بــا یــاנِ کــســے روش بــخوابـے، تـَـخــتـــ نـیسـ ــتــ… تــابــوتــه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران بیاید یا نیاید... تو باشی یا نباشی... خاطرت باشد یا نباشد... من خیس از یاد توام...""

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــــــاید کنار این آدم ها "عاقـــــلانه"زندگی کرد نه "عاشــــــقانه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من موقع اهدا به تو ایراد نداشت.......................................مشکل از توست اگر پس زده پیوندش را !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خود بگو ! سرزمین نگاهت را روی کدامین گسل بنا کرده ای که اینگونه دلم با دیدنت میلرزد..................................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز از حوالی حوصله ات که بگذرد من زرد میشوم و تا کفشهای رفتنت جفت میشود غریب میشوم و نیلوفراته دوستت دارم نه مثل مردمی که عشق را از روی غریزه نشخوار میکنند من درست مثل خودم هنوز و همیشه  دوستت دارم