بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار صحنه عجیبی است!!!! زیبارو باشی به کور میرسی... خوش صدا باشی به کر میرسی... عاشق که باشی به سنگ میرسی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـیـخواهـمـت این خلاصه ی تمـام حرفهـای عاشقـانه ی دنیاست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من گنهکارم آری جرم من هم عاشقی ست آری اما آنکه آدم هست و عاشق نیست ، کیست ؟ زندگی بی عشق اگر باشد همان جان کندن است دم به دم جان کندن ای دل کار دشواریست ، نیست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران نباش! نمیشود دوستت نداشت لجم هم بگیرد از دستت...  دفترچه خاطراتم پر از فحش های عاشقانه میشود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش ای تنهاامیدزندگی میتوانستم فراموشت کنم/یاشبی چون اتش سوزان غم،درصفای قلب خاموشت کنم/کاش احساس نیازدیدنت ازوجودم دوربود/دردلم اتش نمیزد ان نگاه،/کاش...ان روز دیدگانم کور بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگــین و خــــسته ام ... دلـــم یکـــ هـــوای بارانـــی مـــیخــواهد یکــــــ شـــآنــه بــــرای گـــریه کـــردن ... و یکـــــ گــور پـــــدری که نثار دنیا و تـــمــام مـــتعاـقاتش بـکــــنم ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غیر عادی ترین عشقها گاه حاصل برخوردهای ساده و گفت و گوهای معمولی ست . گاهی با یک سلام صمیمی شکل آرامش انسان بهم میخورد همانطور که تو به دل من نشستی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش تو را در روزگاری دیگر میدیدم ! در روزگاری که عشق هنوز حرمت داشت و از وفاداری های با تمسخر یاد نمی شد . روزگاری که در آن سهم عاشق از عشق پاکش جدایی نبود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن از هر دستی بدی از همون دستم میگیری اما دیگه اینطوریشو ندیده بودم. ای لعنتی ! چه روزایی که بخاطر تو تو روی خانوادم وایستادم اما تو امروز بخاطر یه دختر دیگه تو روی من وایستادی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرار نیست که همیشه من خوش باشم...!دیروز من خوش بودم.امروز دیگری فردا یکی دیگر... از تلاش دست نکش عزیزم....چشم ملتی به توست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کوچه های احساس دور از نگاه حساس من بودم و تو بودی با یک سبد گل یاس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم دوستت دارم اما، خوب میدانم دیگر به خلوت لحظه هایم عاشقانه قدم نمیگذاری.. دیگر در این دنیا کنار من نخواهی بود..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما همیشه کسانی که دورمان هستند را می رنجونیم مثل ساعت هایی که دلسوزانه صبح ها زنگ میزنند و ما میان خواب و بیداری بر سر آنها می زنیم بعد می فهمیم که خیلی دیر شده وقتی که تنهایی سراغمان می آید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین جایی که هستی باش از این خونه بری کیشی تو این خونه خودت شاهی  داری سرباز کی میشی؟ همین جایی که هستی باش عذاب رفتنت کم نیست تو حوای کسی میشی  که من میدونم آدم نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ــــی صبـــــرانــه در انتــــظارم تــــــا زمـــــان سالـــخوردگـــــی ام فــــرا بـــرســد! شـــــایــــد عشـــق پیــــری، چـــــــیز دیگـــــــری باشــــــد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســــاعــــت از نــــیــــمــــه گذشــــته است و مـــن بــــه ایـــــن می اندیشـــــم: ”اگـــــر کـــاری کـــه عشــــق بــــــا مـــن کـــرد بــــاتــــو میکـــــرد، چــند روز دوام مــی آوردی؟!"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار صحنه عجیبی است!!!! زیبارو باشی به کور میرسی... خوش صدا باشی به کر میرسی... عاشق که باشی به سنگ میرسی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـیـخواهـمـت این خلاصه ی تمـام حرفهـای عاشقـانه ی دنیاست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من گنهکارم آری جرم من هم عاشقی ست آری اما آنکه آدم هست و عاشق نیست ، کیست ؟ زندگی بی عشق اگر باشد همان جان کندن است دم به دم جان کندن ای دل کار دشواریست ، نیست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران نباش! نمیشود دوستت نداشت لجم هم بگیرد از دستت...  دفترچه خاطراتم پر از فحش های عاشقانه میشود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش ای تنهاامیدزندگی میتوانستم فراموشت کنم/یاشبی چون اتش سوزان غم،درصفای قلب خاموشت کنم/کاش احساس نیازدیدنت ازوجودم دوربود/دردلم اتش نمیزد ان نگاه،/کاش...ان روز دیدگانم کور بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگــین و خــــسته ام ... دلـــم یکـــ هـــوای بارانـــی مـــیخــواهد یکــــــ شـــآنــه بــــرای گـــریه کـــردن ... و یکـــــ گــور پـــــدری که نثار دنیا و تـــمــام مـــتعاـقاتش بـکــــنم ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غیر عادی ترین عشقها گاه حاصل برخوردهای ساده و گفت و گوهای معمولی ست . گاهی با یک سلام صمیمی شکل آرامش انسان بهم میخورد همانطور که تو به دل من نشستی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش تو را در روزگاری دیگر میدیدم ! در روزگاری که عشق هنوز حرمت داشت و از وفاداری های با تمسخر یاد نمی شد . روزگاری که در آن سهم عاشق از عشق پاکش جدایی نبود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن از هر دستی بدی از همون دستم میگیری اما دیگه اینطوریشو ندیده بودم. ای لعنتی ! چه روزایی که بخاطر تو تو روی خانوادم وایستادم اما تو امروز بخاطر یه دختر دیگه تو روی من وایستادی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرار نیست که همیشه من خوش باشم...!دیروز من خوش بودم.امروز دیگری فردا یکی دیگر... از تلاش دست نکش عزیزم....چشم ملتی به توست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کوچه های احساس دور از نگاه حساس من بودم و تو بودی با یک سبد گل یاس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم دوستت دارم اما، خوب میدانم دیگر به خلوت لحظه هایم عاشقانه قدم نمیگذاری.. دیگر در این دنیا کنار من نخواهی بود..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما همیشه کسانی که دورمان هستند را می رنجونیم مثل ساعت هایی که دلسوزانه صبح ها زنگ میزنند و ما میان خواب و بیداری بر سر آنها می زنیم بعد می فهمیم که خیلی دیر شده وقتی که تنهایی سراغمان می آید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین جایی که هستی باش از این خونه بری کیشی تو این خونه خودت شاهی  داری سرباز کی میشی؟ همین جایی که هستی باش عذاب رفتنت کم نیست تو حوای کسی میشی  که من میدونم آدم نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ــــی صبـــــرانــه در انتــــظارم تــــــا زمـــــان سالـــخوردگـــــی ام فــــرا بـــرســد! شـــــایــــد عشـــق پیــــری، چـــــــیز دیگـــــــری باشــــــد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســــاعــــت از نــــیــــمــــه گذشــــته است و مـــن بــــه ایـــــن می اندیشـــــم: ”اگـــــر کـــاری کـــه عشــــق بــــــا مـــن کـــرد بــــاتــــو میکـــــرد، چــند روز دوام مــی آوردی؟!"