بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جان چشمانت قسم اینبار آنچنان رفتنی ام … که ، کاسه های آب را هم قسم دهی نه آن روزها باز میگردند و نه من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمر آن بود که در صحبت دلدار گذشت،حیف و صد حیف که آن دولت بیدار گذشت،آفتابی زد و ویرانه دل روشن کرد،لیک افسوس که زود از سر دیوار گذشت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــوی رفــتن میــــدهیــــ وقـــتی بـــــرو کــه سـتاره ها و گــــنجشک هــا خـــواب باشـــند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من عاشقم باش اگرچه مهلتی نیست،برای با تو بودن اگرچه فرصتی نیست / عشق من عاشقم باش نذار بیافتم از پا،بمون با من که بی تو نمیرسم به فردا....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر صدایت نمی زنم می ترسم اسمت را عوض کرده باشی و صدایم روی شانه ی غریبه ای از من دور شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتـــــراف مـــی کُــنــم. . .  بــــرای" داشـــــتــنِ "تـــو هــــیــچ کـــاری نکـــردم. . . امــــا برای "فرامــوش" کــردنـــت هــرکـــآری مــی کُنـــم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همتا هم نداری... که وقت نبودنت به دلم وعده بدهم، شاید مثلش را پیدا کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق از هر گل سرخی دلپذیر تر است . اما خارهای آن قلب تو را عمیق تر از هر خاری سوراخ می كند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دور ها چه زیباست! امـــــــــــــــــــواج آبی عشق؛ امــــــــــا دریغ و افسوس چون می رسی سرابـــــــــــه! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی چیزهای زیادی به انسان می‌آموزد اما تو نرو بگذار من نادان بمانم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی چیزهای زیادی به انسان می‌آموزد اما تو نرو ععبگذار من نادان بمانم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﻗــــﺘﯽ ﮔــــﺮﯾــَـــﻢ ﻣﯿــﮕــﯿــﺮﻩ ، ﺣــﺲ ﻣﯿـﮑﻨـﻢ ﻫﻨـﻮﺯﻡ ﺯﻧـــﺪَﻡ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏‎پيري ميگفت:اگه ميخواي جوان بموني.دردهای دلتوبه كسي بگوكه دوسش داري ودوستت داره گفتم:پس چراتوپیرشدی؟خنديدوگفت:دوسش داشتم،دوستم نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبیه موی بلندت که شانه میخواهد دلم برای گریه بهانه میخواهد تمام حرف من این است قسم به لبخندت که خاک پای تو هم آشیانه میخواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭘﺎﯾﯿﺰ ﮐﻪ ﺷﺪ ﺍﺧﺮﺍﺟﺶ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺭﻓﺘﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ .. ﻭﺑﺮﮒ ﻫﺎﺭﺍ ﻗﺪﻡ ﻣﯿﺰﺩ ﻭﺟﺎﺭﻭ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ . . . ﯾﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﻧﮕﺎﺵ ﮐﻨﯽ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻗﺤﻄﯿﻪ ﺁﺩﻣﻪ 

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جان چشمانت قسم اینبار آنچنان رفتنی ام … که ، کاسه های آب را هم قسم دهی نه آن روزها باز میگردند و نه من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمر آن بود که در صحبت دلدار گذشت،حیف و صد حیف که آن دولت بیدار گذشت،آفتابی زد و ویرانه دل روشن کرد،لیک افسوس که زود از سر دیوار گذشت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــوی رفــتن میــــدهیــــ وقـــتی بـــــرو کــه سـتاره ها و گــــنجشک هــا خـــواب باشـــند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من عاشقم باش اگرچه مهلتی نیست،برای با تو بودن اگرچه فرصتی نیست / عشق من عاشقم باش نذار بیافتم از پا،بمون با من که بی تو نمیرسم به فردا....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر صدایت نمی زنم می ترسم اسمت را عوض کرده باشی و صدایم روی شانه ی غریبه ای از من دور شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتـــــراف مـــی کُــنــم. . .  بــــرای" داشـــــتــنِ "تـــو هــــیــچ کـــاری نکـــردم. . . امــــا برای "فرامــوش" کــردنـــت هــرکـــآری مــی کُنـــم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همتا هم نداری... که وقت نبودنت به دلم وعده بدهم، شاید مثلش را پیدا کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق از هر گل سرخی دلپذیر تر است . اما خارهای آن قلب تو را عمیق تر از هر خاری سوراخ می كند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دور ها چه زیباست! امـــــــــــــــــــواج آبی عشق؛ امــــــــــا دریغ و افسوس چون می رسی سرابـــــــــــه! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی چیزهای زیادی به انسان می‌آموزد اما تو نرو بگذار من نادان بمانم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی چیزهای زیادی به انسان می‌آموزد اما تو نرو ععبگذار من نادان بمانم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﻗــــﺘﯽ ﮔــــﺮﯾــَـــﻢ ﻣﯿــﮕــﯿــﺮﻩ ، ﺣــﺲ ﻣﯿـﮑﻨـﻢ ﻫﻨـﻮﺯﻡ ﺯﻧـــﺪَﻡ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏‎پيري ميگفت:اگه ميخواي جوان بموني.دردهای دلتوبه كسي بگوكه دوسش داري ودوستت داره گفتم:پس چراتوپیرشدی؟خنديدوگفت:دوسش داشتم،دوستم نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبیه موی بلندت که شانه میخواهد دلم برای گریه بهانه میخواهد تمام حرف من این است قسم به لبخندت که خاک پای تو هم آشیانه میخواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭘﺎﯾﯿﺰ ﮐﻪ ﺷﺪ ﺍﺧﺮﺍﺟﺶ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺭﻓﺘﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ .. ﻭﺑﺮﮒ ﻫﺎﺭﺍ ﻗﺪﻡ ﻣﯿﺰﺩ ﻭﺟﺎﺭﻭ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ . . . ﯾﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﻧﮕﺎﺵ ﮐﻨﯽ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻗﺤﻄﯿﻪ ﺁﺩﻣﻪ