بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانـم کجـایِ خـوبِ اين قصّـه ايستـاده ای ، که از حواس ِ لحظه هايـم پـَـرت نمی شوی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلهایمان را یکی کنیم ، و بی پاداش حراج ِ محبّت کنیم که دیر یا زود ، همه خاطره-ایـم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دیــــــر آمــــدی ! بـــاد آمــد و هــمـه ی رویــاهــا را بــا خــود بُــرد ..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهـــا رمز آرامش ایــن جملــه اســت : " مهـــم نیســـت دیگران چـــــی میـــگن "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز از نیمه گذشته و “هوا” گاهی سرد میشود و گاهی “گرم” ! وقتی که نیستی هوا هم حالش را نمیفهمد چه رسد به من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني ؟! خيلي سخته بعضي وقتها به اوني که احتياج داري نباشه و به پنجره خيره بشي 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ياد نميبرم حالا كه با منى حالا كه منو انتخاب كردى من خوشبختى ات را به تو بدهكارم ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــــا التمـــــــاست مــــــی کنــــــم همـــــه دنیـــــایــــت ارزانـــــیِ دیگــران  ولـــی !! آنــکــــه دنـیـــایِ من اســــت مــــــــــالِ دیــگـــــــــــری نــــــــشـــود. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مـــــن، از مـــیــان هـــــمـه شــــمــا مـنـتـظــر کــســـی بــودم کــه نـــیــامـــد ... "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرخصی ندارد.. حقوق و ترفیع ندارد.. وقت استراحت ندارد.. بیمه ندارد.. استعفا و اخراج شدن ندارد.. بازنشستگی و از کار افتادگی ندارد.. با این حال بهترین شغل دنیاست(دوست داشتن)تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمان نكن قهرم.... نه! فقط ميخواهم بدانم سكوتم خوابت را بهم ميزند يا نه ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه لرزش دست و دلم از آن بود که عشق پناهی گردد، پروازی نه گریزگاهی گردد. آی عشق آی عشق چهره ی آبی ات پیدا نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان وقتی احساس کنند که کسی به انها نیاز دارد انگیزه پیدا کرده و قدرتمند میشوند  زنان هنگامی انگیزه میابند و قوی میشوند که احساس کنند کسی انها را دوست دارد!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺳﺘـــﻢ ﺑﮕـﻮﯾـــــــﻢ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ .. اما .. ﺍﻣـــــﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭼﺸـــــــم هــــا، ﺍﯾﻦ ﭼﺸـــــــم هــای ﺩﻫــﻦ ﻟـــﻖ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــق از جـنس بــاران اســت ، لطـــفا کــثیفش نکــنید …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبا ترین ستایشها نثار آنکه کاستیهایم را می بیند و بازهم دوستم دارد....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانـم کجـایِ خـوبِ اين قصّـه ايستـاده ای ، که از حواس ِ لحظه هايـم پـَـرت نمی شوی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلهایمان را یکی کنیم ، و بی پاداش حراج ِ محبّت کنیم که دیر یا زود ، همه خاطره-ایـم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دیــــــر آمــــدی ! بـــاد آمــد و هــمـه ی رویــاهــا را بــا خــود بُــرد ..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهـــا رمز آرامش ایــن جملــه اســت : " مهـــم نیســـت دیگران چـــــی میـــگن "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز از نیمه گذشته و “هوا” گاهی سرد میشود و گاهی “گرم” ! وقتی که نیستی هوا هم حالش را نمیفهمد چه رسد به من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني ؟! خيلي سخته بعضي وقتها به اوني که احتياج داري نباشه و به پنجره خيره بشي 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ياد نميبرم حالا كه با منى حالا كه منو انتخاب كردى من خوشبختى ات را به تو بدهكارم ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــــا التمـــــــاست مــــــی کنــــــم همـــــه دنیـــــایــــت ارزانـــــیِ دیگــران  ولـــی !! آنــکــــه دنـیـــایِ من اســــت مــــــــــالِ دیــگـــــــــــری نــــــــشـــود. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مـــــن، از مـــیــان هـــــمـه شــــمــا مـنـتـظــر کــســـی بــودم کــه نـــیــامـــد ... "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرخصی ندارد.. حقوق و ترفیع ندارد.. وقت استراحت ندارد.. بیمه ندارد.. استعفا و اخراج شدن ندارد.. بازنشستگی و از کار افتادگی ندارد.. با این حال بهترین شغل دنیاست(دوست داشتن)تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمان نكن قهرم.... نه! فقط ميخواهم بدانم سكوتم خوابت را بهم ميزند يا نه ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه لرزش دست و دلم از آن بود که عشق پناهی گردد، پروازی نه گریزگاهی گردد. آی عشق آی عشق چهره ی آبی ات پیدا نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان وقتی احساس کنند که کسی به انها نیاز دارد انگیزه پیدا کرده و قدرتمند میشوند  زنان هنگامی انگیزه میابند و قوی میشوند که احساس کنند کسی انها را دوست دارد!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺳﺘـــﻢ ﺑﮕـﻮﯾـــــــﻢ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ .. اما .. ﺍﻣـــــﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭼﺸـــــــم هــــا، ﺍﯾﻦ ﭼﺸـــــــم هــای ﺩﻫــﻦ ﻟـــﻖ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــق از جـنس بــاران اســت ، لطـــفا کــثیفش نکــنید …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبا ترین ستایشها نثار آنکه کاستیهایم را می بیند و بازهم دوستم دارد....