بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو به جهنم ... چون فقط تویی که می تونی بهشتش کنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی را شرط تنها ناله و فریاد نیست تا کسی از جان شیرین نگذرد فرهاد نیست تا نشد رسوای عالم, ** نشد استاد عشق نیمه رسوا عاشق اندر فن خود استاد نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتش دوست اگر در دل ما خانه نداشت ، عمر بی حاصل ما این همه افسانه نداشت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمـــــی دورتــر بـایست … لطفـــــــــا ً !! من دیــوانه تــر از آنــم … کــه بی هــوا ، در آغـوشت نگیــرم … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره مترسک … سرتاسر سال از مزرعه محافظت میکرد ولی با آغاز فصل سرما تنش هیزم کشاورز شد ! آری ، پاداش وفاداری جز این نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی بدترین چیز توی دنیا چیه: ♥یکی و خیلیـــــــــــــــــــــــــــ دوس داری ولی نمیتونی بهش بگی♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مثل ی ساندویچی میمونه که دو نفر از دو طرف شروع میکنن به خوردن و وقتی بهم میرسند تموم میشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرشب شانه میزنم موهایم را صبح که بیدار میشوم موهایم پریشان است من هر شب خواب سرِانگشتان تو را می بینم ¡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهریست در کناره ی آن شط پرخروش با نخل های در هم و شب های پر ز نور شهریست که در کناره ی آن شط و قلب من  آنجا اسیر پنجه ی مرد پرغرور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن ماه دیده است که من نرم کرده ام با جادوی محبت خود قلب سنگ او آن ماه دیده است که لرزیده اشک شوق در آن دو چشم وحشی و بیگانه رنگ او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض میکنم زمانیکه میدانم قرار است روزی برایت خاطره شوم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز را میتوان حاشا کرد، جز عطر آنکه دوستش میداری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی جیره مختصری است… مثل یک فنجان چـــــــــــــــای… وکنارش عشــــــ ـق است … مثل یک حبـــــــ ـه قند… زندگی را با عشق،نوش جان بایـــــد کـــــــرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که نباشی باران نمی بارد فقط بعضی وقت ها زمین و زمان خیس می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" اگــر مُــرده‌ای، بــيــا و مــرا بِــبَــر، و اگـــر زنـــده‌ای هـــنـوز، لااقـل خــطـی، خــبــری، خــوابــی، خـــيــالـی؛  بـــی‌انــصــاف ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم خاصـ‗__‗ـی نیســ‗__‗ـتم مخاطــ‗__‗ــب خاصی هــ‗__‗ــم ندارم فقـــ‗__‗ــط حس خاصـ‗__‗ـی دارم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو به جهنم ... چون فقط تویی که می تونی بهشتش کنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی را شرط تنها ناله و فریاد نیست تا کسی از جان شیرین نگذرد فرهاد نیست تا نشد رسوای عالم, ** نشد استاد عشق نیمه رسوا عاشق اندر فن خود استاد نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتش دوست اگر در دل ما خانه نداشت ، عمر بی حاصل ما این همه افسانه نداشت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمـــــی دورتــر بـایست … لطفـــــــــا ً !! من دیــوانه تــر از آنــم … کــه بی هــوا ، در آغـوشت نگیــرم … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره مترسک … سرتاسر سال از مزرعه محافظت میکرد ولی با آغاز فصل سرما تنش هیزم کشاورز شد ! آری ، پاداش وفاداری جز این نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی بدترین چیز توی دنیا چیه: ♥یکی و خیلیـــــــــــــــــــــــــــ دوس داری ولی نمیتونی بهش بگی♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مثل ی ساندویچی میمونه که دو نفر از دو طرف شروع میکنن به خوردن و وقتی بهم میرسند تموم میشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرشب شانه میزنم موهایم را صبح که بیدار میشوم موهایم پریشان است من هر شب خواب سرِانگشتان تو را می بینم ¡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهریست در کناره ی آن شط پرخروش با نخل های در هم و شب های پر ز نور شهریست که در کناره ی آن شط و قلب من  آنجا اسیر پنجه ی مرد پرغرور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن ماه دیده است که من نرم کرده ام با جادوی محبت خود قلب سنگ او آن ماه دیده است که لرزیده اشک شوق در آن دو چشم وحشی و بیگانه رنگ او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض میکنم زمانیکه میدانم قرار است روزی برایت خاطره شوم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز را میتوان حاشا کرد، جز عطر آنکه دوستش میداری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی جیره مختصری است… مثل یک فنجان چـــــــــــــــای… وکنارش عشــــــ ـق است … مثل یک حبـــــــ ـه قند… زندگی را با عشق،نوش جان بایـــــد کـــــــرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که نباشی باران نمی بارد فقط بعضی وقت ها زمین و زمان خیس می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" اگــر مُــرده‌ای، بــيــا و مــرا بِــبَــر، و اگـــر زنـــده‌ای هـــنـوز، لااقـل خــطـی، خــبــری، خــوابــی، خـــيــالـی؛  بـــی‌انــصــاف ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم خاصـ‗__‗ـی نیســ‗__‗ـتم مخاطــ‗__‗ــب خاصی هــ‗__‗ــم ندارم فقـــ‗__‗ــط حس خاصـ‗__‗ـی دارم