بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن فقط مردا میتونن داداش هم باشن مرد نیستی بکش کنار!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــــم را نشكــــن بگـــــذار صـــــدا بزنم شيـــــــرين؟ و تـــــو بگويى جانـــم فــــرهادم!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عشق واقعی کمی صداقت میخواهد و کمی اعتماد عاشق بودن سخت نیست اگر خودمان سخت نگیریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهـــــرازهمه بریــــــدم تامهربـــــــان بماند نامهربـــــان من رفت بادیگران بمـــــاند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعدرفتنم ازاینجا زندگیت ازهم میپاشه دروهمسایه بطعنه میگن جاش خالی نباشه راستی عکسم رودیواره اونم ازخودت جداکن اگه دلتنگ شدی روزی درودیوارو نگاه کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق شهپريست كه خدا به انسان داده تا با آن نزد او بپرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درمعـــرکه چشـــمانــت شـوقـیسـت کـه حـجم تمـام دوســت داشتنـهای عالــم را  پلـــک میـزنـد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعــــای بـــاران چــــرا ؟ دعــــای عشـــــــق بــخـــوان ! ایـــن روزهــا دلـــها تشــنه تــرند تـــا زمیــــن ، …… خـــدایــــــــا….. کمــــی عشـــــــق ببــــار ... ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من نگو خداحافظ وقتی دلم پیشت گیره به من نگو که میدونم دلم از غصه میمیره نگو میخوای بری بی من بگو تنهام نمیزاری به من نگو خداحافظ تو که قصد ِ سفر داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی اگر نباشی، می‌آفرینمت  چونانکه التهاب بیابان سراب را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــدایـا... حـوری هـای دنـیـای دیـگـرت را نـمـیـخـواهـم! در ایـن دنـیـا فـــرشـتـه ام را پـس بـده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" چــمـدانــت را مــی بــسـتـی مـــرگ ایـســتـاده بــود و  نـفـس هــایـم را مــی شـــمــرد ... "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیات پره احساسه اما واسه من جا نیست صد بار منو میبینی اما حست پیدا نیست حتی تو رویاتم انگار واسه من جا نیست صد بار منو میبینی اما حست پیدا نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی فایده بود اون همه اسرار من دلت قانع نبود به موندن کنار من تموم دنیام شده کابوس و دلهره بدجوری این روزا دلم ازت پره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیلی! به قصه خودت بازگرد اینجا مجنون با همه لیلیها"محرم"است به جز لیلی خودش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعـضـي وقـتـا فـكـر مـي كـنـم... ‫هـوای دو نـفـره داشـتـن... نـه ابـر مـی خـواد... نـه بـارون... نـه يـه بـعدازظـهـر پـائـیـزی.... فـقـط كـافـيـه حـواسـمـون بـه هـم بـاشـه!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن فقط مردا میتونن داداش هم باشن مرد نیستی بکش کنار!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــــم را نشكــــن بگـــــذار صـــــدا بزنم شيـــــــرين؟ و تـــــو بگويى جانـــم فــــرهادم!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عشق واقعی کمی صداقت میخواهد و کمی اعتماد عاشق بودن سخت نیست اگر خودمان سخت نگیریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهـــــرازهمه بریــــــدم تامهربـــــــان بماند نامهربـــــان من رفت بادیگران بمـــــاند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعدرفتنم ازاینجا زندگیت ازهم میپاشه دروهمسایه بطعنه میگن جاش خالی نباشه راستی عکسم رودیواره اونم ازخودت جداکن اگه دلتنگ شدی روزی درودیوارو نگاه کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق شهپريست كه خدا به انسان داده تا با آن نزد او بپرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درمعـــرکه چشـــمانــت شـوقـیسـت کـه حـجم تمـام دوســت داشتنـهای عالــم را  پلـــک میـزنـد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعــــای بـــاران چــــرا ؟ دعــــای عشـــــــق بــخـــوان ! ایـــن روزهــا دلـــها تشــنه تــرند تـــا زمیــــن ، …… خـــدایــــــــا….. کمــــی عشـــــــق ببــــار ... ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من نگو خداحافظ وقتی دلم پیشت گیره به من نگو که میدونم دلم از غصه میمیره نگو میخوای بری بی من بگو تنهام نمیزاری به من نگو خداحافظ تو که قصد ِ سفر داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی اگر نباشی، می‌آفرینمت  چونانکه التهاب بیابان سراب را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــدایـا... حـوری هـای دنـیـای دیـگـرت را نـمـیـخـواهـم! در ایـن دنـیـا فـــرشـتـه ام را پـس بـده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" چــمـدانــت را مــی بــسـتـی مـــرگ ایـســتـاده بــود و  نـفـس هــایـم را مــی شـــمــرد ... "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیات پره احساسه اما واسه من جا نیست صد بار منو میبینی اما حست پیدا نیست حتی تو رویاتم انگار واسه من جا نیست صد بار منو میبینی اما حست پیدا نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی فایده بود اون همه اسرار من دلت قانع نبود به موندن کنار من تموم دنیام شده کابوس و دلهره بدجوری این روزا دلم ازت پره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیلی! به قصه خودت بازگرد اینجا مجنون با همه لیلیها"محرم"است به جز لیلی خودش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعـضـي وقـتـا فـكـر مـي كـنـم... ‫هـوای دو نـفـره داشـتـن... نـه ابـر مـی خـواد... نـه بـارون... نـه يـه بـعدازظـهـر پـائـیـزی.... فـقـط كـافـيـه حـواسـمـون بـه هـم بـاشـه!