بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به "او" بگویید نگران شبهایم نباشد! سکوتم,قرصهایم,لرزش دستانم و "اشک چشمانم" همه هستند...!!! تنها نیستم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه من... نگاه توست... پلک نزن! ععبی راهه میروم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی حرفا رو نمیشه گفت باید خورد...ولی بعضی حرف ها رو نه میشه گفت نه میشه خورد,میمونه سر دل میشه دلتنگی  میشه بغض میشه سکوت... میشه همون وقتهایی که خودتم نمی دونی چه مرگته!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" وقـتـی کــه نــیـسـتــی حــس مـی کــنـم کــه پـنـجــره، دیـوار دیـگــری اســـت! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تو ؛ اواین روز بهار دل من ؛ آخرین جمعه سال و چه دورند و چه نزدیک به هم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥کـ ـآشـ مـــــے شـ ـد ... یکــ لحظـ ـهـ جآیمــآن❤ـ رآبآ همـ عوضـ کنیمـ ... شآیـد تُــو میفهمیدے چهـقـدر بے انصآفے . و منـ مـــــے فهمیـ ـدمـ چـ ـرآ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسک: گندم،تو شاهد باشکه مرا برای ترساندن آفریدند،اما من تشنه ی عشق پرنده ای بودمکه سهمش از با من بودن فقط،گرسنگی بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ شده براے روز هاے کودکے... که بهانه ے گريه ام داشتن يک عروسک بود... نه يک آدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادم گاهی دوس داره غرق شه... نه در قصه نه در خیال... ادم دوس داره گاهی تو یه اغوش غرق شه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غروب بود آفتابگردون به دنبال خورشيد ميگشت ناگهان ستاره اي چشمك زد آفتابگردون با اخم سرش رو پايين انداخت.... گلها هرگز خيانت نميكنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمهـــایت رنـگِ قهـــوه ای قَجَــریســـت نگاهـــم که می کنــی ذره ذره مـــی میــرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" نـمـی تـوانـم از خـواب بــیـدار شــوم کــجـایــیـد دلایــلـی کـه مــــرا  از خـواب بــیـدار مـی کـردیـد ... "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" قــطـارهـا هـمـــیـشـه وسـوســه انـگـیــزنـد، یـعـنـی هـمـــیـشـه جـایـی بــهـتـر از ایــنـجـا وجـــود دارد! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" راه مـی روم  و شــهـر زیــر پـاهـام تـمـام مـی شـود تـــو،  هــیـچ کــجـا نــیـسـتـی ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران! بیا و رحم کن تو که می آیی، یاد او هم می آید آنوقت من می مانم بدون چتر روی سنگفرشهای خیسی که طعم تنهایی می دهند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است بغض داشته باشی و بغضت را هیچ آهنگی نشکند جز صدای کسی که دیگر نیست !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به "او" بگویید نگران شبهایم نباشد! سکوتم,قرصهایم,لرزش دستانم و "اشک چشمانم" همه هستند...!!! تنها نیستم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه من... نگاه توست... پلک نزن! ععبی راهه میروم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی حرفا رو نمیشه گفت باید خورد...ولی بعضی حرف ها رو نه میشه گفت نه میشه خورد,میمونه سر دل میشه دلتنگی  میشه بغض میشه سکوت... میشه همون وقتهایی که خودتم نمی دونی چه مرگته!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" وقـتـی کــه نــیـسـتــی حــس مـی کــنـم کــه پـنـجــره، دیـوار دیـگــری اســـت! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تو ؛ اواین روز بهار دل من ؛ آخرین جمعه سال و چه دورند و چه نزدیک به هم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥کـ ـآشـ مـــــے شـ ـد ... یکــ لحظـ ـهـ جآیمــآن❤ـ رآبآ همـ عوضـ کنیمـ ... شآیـد تُــو میفهمیدے چهـقـدر بے انصآفے . و منـ مـــــے فهمیـ ـدمـ چـ ـرآ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسک: گندم،تو شاهد باشکه مرا برای ترساندن آفریدند،اما من تشنه ی عشق پرنده ای بودمکه سهمش از با من بودن فقط،گرسنگی بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ شده براے روز هاے کودکے... که بهانه ے گريه ام داشتن يک عروسک بود... نه يک آدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادم گاهی دوس داره غرق شه... نه در قصه نه در خیال... ادم دوس داره گاهی تو یه اغوش غرق شه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غروب بود آفتابگردون به دنبال خورشيد ميگشت ناگهان ستاره اي چشمك زد آفتابگردون با اخم سرش رو پايين انداخت.... گلها هرگز خيانت نميكنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمهـــایت رنـگِ قهـــوه ای قَجَــریســـت نگاهـــم که می کنــی ذره ذره مـــی میــرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" نـمـی تـوانـم از خـواب بــیـدار شــوم کــجـایــیـد دلایــلـی کـه مــــرا  از خـواب بــیـدار مـی کـردیـد ... "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" قــطـارهـا هـمـــیـشـه وسـوســه انـگـیــزنـد، یـعـنـی هـمـــیـشـه جـایـی بــهـتـر از ایــنـجـا وجـــود دارد! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" راه مـی روم  و شــهـر زیــر پـاهـام تـمـام مـی شـود تـــو،  هــیـچ کــجـا نــیـسـتـی ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران! بیا و رحم کن تو که می آیی، یاد او هم می آید آنوقت من می مانم بدون چتر روی سنگفرشهای خیسی که طعم تنهایی می دهند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است بغض داشته باشی و بغضت را هیچ آهنگی نشکند جز صدای کسی که دیگر نیست !