بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دسـت دلـم رو شـد ولـی چـشـم تـو لـجـبـازه.. بـازم داره پـیـش نـگـات دنـیـاشـو مـیـبـازه.. مـیـبـازه و مـیـمـیـره و بـازم دوسِـت داره.. مـیـسـوزه از عـشـق تـو دسـت بـرنـمـیـداره..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما عاشق میشویم....... نه زمانی که یک فرد کامل را پیدا میکنیم ، بلکه زمانی که یاد میگیریم یک فرد را با همه نقص هایش کامل ببینیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی بهترین دوست کیه ؟ اونی که اولین قطره اشکتو می بینه . دومیشو پاک می کنه و سومی رو تبدیل به خنده می کنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارو خانه ئهم می داند که ما زخمهایمان زیاد است که باقیه پولمان را چسب زخمی می دهد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بعضیا بفهمن که عکشون همه زندگیه یه نفر میتونه باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم گفت زندگی من! گفتم چه حسه خوبیه زندگی تو بودن... گفت مطمئنم از حس تو رو داشتن خوبتر نیست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این “مـــَــن ها “ را از خودت “مــِـن‌ها” کن من میـمیرم برای باقی مانده ات 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خودم قول میدهم! نه یکی نه دوتا...بلکه هزاران قول در یک شب! اما یک "سلام خوبی" کافیست برای فراموش کردن هزاران قول.. و دوباره روز از نو عاشقی از نو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جلسه حضور غیاب می کرد تا بله اش را بشنود استاد عاشق شاگردش شده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجــا که باشــی مینشینم و دانه دانه اخم هایت را با دستانم از هم باز می کنم .. افسوس.. افسوس از نبودنت !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق کوتاه است و فراموشی، چــــقدر طولانی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم بدار نه برای سرگرمیت/دوستم بدار نه برای اشک ریختنت در فصل خزان زندگیم/دوستم بدار ولی هرگز نگی دوستت دارم/دوستم بدارهمانگونه که دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس به سهم خویش ازچیزی از دنیا بر میدارد من نیز دست برداشته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺷﮏ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ﭼﻮﻥ ﻗﻄﺎﺭ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻣﺮﺩﻩ. ﻧﮑﻨﺪ ﺍﺷﮏ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﺍﻧﺪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﻧﮑﻨﺪ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺩﺭ ﺣﺴﺮﺕ ﺗﻮ !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تابم نمیشوی... نگرانم نمیشوی...  فراموشیم مبارک........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻟﺞ ﺑﺎﺯﯼ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ! ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺳﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻗﻬﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﻣﺎﻫﯽ ﺁﺑﯽ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ... ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻮ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دسـت دلـم رو شـد ولـی چـشـم تـو لـجـبـازه.. بـازم داره پـیـش نـگـات دنـیـاشـو مـیـبـازه.. مـیـبـازه و مـیـمـیـره و بـازم دوسِـت داره.. مـیـسـوزه از عـشـق تـو دسـت بـرنـمـیـداره..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما عاشق میشویم....... نه زمانی که یک فرد کامل را پیدا میکنیم ، بلکه زمانی که یاد میگیریم یک فرد را با همه نقص هایش کامل ببینیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی بهترین دوست کیه ؟ اونی که اولین قطره اشکتو می بینه . دومیشو پاک می کنه و سومی رو تبدیل به خنده می کنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارو خانه ئهم می داند که ما زخمهایمان زیاد است که باقیه پولمان را چسب زخمی می دهد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بعضیا بفهمن که عکشون همه زندگیه یه نفر میتونه باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم گفت زندگی من! گفتم چه حسه خوبیه زندگی تو بودن... گفت مطمئنم از حس تو رو داشتن خوبتر نیست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این “مـــَــن ها “ را از خودت “مــِـن‌ها” کن من میـمیرم برای باقی مانده ات 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خودم قول میدهم! نه یکی نه دوتا...بلکه هزاران قول در یک شب! اما یک "سلام خوبی" کافیست برای فراموش کردن هزاران قول.. و دوباره روز از نو عاشقی از نو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جلسه حضور غیاب می کرد تا بله اش را بشنود استاد عاشق شاگردش شده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجــا که باشــی مینشینم و دانه دانه اخم هایت را با دستانم از هم باز می کنم .. افسوس.. افسوس از نبودنت !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق کوتاه است و فراموشی، چــــقدر طولانی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم بدار نه برای سرگرمیت/دوستم بدار نه برای اشک ریختنت در فصل خزان زندگیم/دوستم بدار ولی هرگز نگی دوستت دارم/دوستم بدارهمانگونه که دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس به سهم خویش ازچیزی از دنیا بر میدارد من نیز دست برداشته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺷﮏ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ﭼﻮﻥ ﻗﻄﺎﺭ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻣﺮﺩﻩ. ﻧﮑﻨﺪ ﺍﺷﮏ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﺍﻧﺪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﻧﮑﻨﺪ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺩﺭ ﺣﺴﺮﺕ ﺗﻮ !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تابم نمیشوی... نگرانم نمیشوی...  فراموشیم مبارک........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻟﺞ ﺑﺎﺯﯼ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ! ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺳﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻗﻬﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﻣﺎﻫﯽ ﺁﺑﯽ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ... ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻮ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ!