بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسم میکشم تورا، وگرنه هوای تهران... بهترین بهانه بود، برای مردن...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میگی به اندازه ی تک تک برگای درخت سیب خونمون دوسم داری اینقدرخوشحال میشم که یادم میره زمستونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنون جنسیت نمی شناسد من زنهایی دیده ام مجنون و مردهایی که لیلی شده اند … دیروز زنی در خیابان پرواز می کرد و فریاد می زد : عاقبت بوسیدمش …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نـگاهـت  مـثل نـسخه پـزشک چـیزی نـمی شود خـوانـد  امـا چـشم هـایـت  دوای درد مـن اسـت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جهنم که پیر شده ای دیوانه!!!!! چروک زیر چشمانت......همانقدر زیباست......که چین روی دامنت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را قدر باران...نه قدر دریا...نه قدر خورشید...نه تو بی انتهایی... تو را قدر وجودت دوست دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش همسایه ات بودم و از پشت پنجره هر روز,آمدنت را می دیدم . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام بخش ها حافظه ام را پاک کرده اند … اما دلم می گوید من کسی را بسیار دوست می داشتم …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي هم اسم تو هرجا كه باشه... مث پروانه ها بي تاب ميشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی بعد نماز دستاشو بگیری بجای تسبیح با انگشتانش صد مرتبه بگویی شُکر...شُکر...شُکر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﯿﺮﻭﻡ ﻭ ﻧﻤﯿﺮﻭﺩ ﺍﺯ ﺳﺮِ ﻣﻦ ﻫﻮﺍﯼِ ﺗﻮ ﺩﺍﺩﻩ ﻓﻠﮏ ﺳﺰﺍﯼِ ﻣﻦ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺑُﻮﺩ ﺳﺰﺍﯼِ ﺗﻮ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر به زیر و ساکت و بی دست و پا ، میرفت دل ... یک نظر روی تو را دید و حواسش پرت شد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیامبر خدا می فرماید: هر که عاشق شود وخود را پاک نگه دارد وبا این حال بمیرد، شهید مرده  است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی عاشقانه تو را دوست دارد .... شیوه بیان اسم تو در صدای او متفاوت است .... و تو میدانی که نامت در لب های او ایمن است ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا که در غم عشقت مشوشم بی تو بیا که در این غم چه نا خوشم بی تو پیام دادم و گفتم بیا خوشم میدار پیام دادی و گفتی که من خوشم بی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کردمت بهانه ی من غیر تو هرچه زنده را کشتم چند سال است روزگار منی مثل سیگار لای انگشتم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسم میکشم تورا، وگرنه هوای تهران... بهترین بهانه بود، برای مردن...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میگی به اندازه ی تک تک برگای درخت سیب خونمون دوسم داری اینقدرخوشحال میشم که یادم میره زمستونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنون جنسیت نمی شناسد من زنهایی دیده ام مجنون و مردهایی که لیلی شده اند … دیروز زنی در خیابان پرواز می کرد و فریاد می زد : عاقبت بوسیدمش …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نـگاهـت  مـثل نـسخه پـزشک چـیزی نـمی شود خـوانـد  امـا چـشم هـایـت  دوای درد مـن اسـت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جهنم که پیر شده ای دیوانه!!!!! چروک زیر چشمانت......همانقدر زیباست......که چین روی دامنت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را قدر باران...نه قدر دریا...نه قدر خورشید...نه تو بی انتهایی... تو را قدر وجودت دوست دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش همسایه ات بودم و از پشت پنجره هر روز,آمدنت را می دیدم . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام بخش ها حافظه ام را پاک کرده اند … اما دلم می گوید من کسی را بسیار دوست می داشتم …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي هم اسم تو هرجا كه باشه... مث پروانه ها بي تاب ميشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی بعد نماز دستاشو بگیری بجای تسبیح با انگشتانش صد مرتبه بگویی شُکر...شُکر...شُکر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﯿﺮﻭﻡ ﻭ ﻧﻤﯿﺮﻭﺩ ﺍﺯ ﺳﺮِ ﻣﻦ ﻫﻮﺍﯼِ ﺗﻮ ﺩﺍﺩﻩ ﻓﻠﮏ ﺳﺰﺍﯼِ ﻣﻦ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺑُﻮﺩ ﺳﺰﺍﯼِ ﺗﻮ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر به زیر و ساکت و بی دست و پا ، میرفت دل ... یک نظر روی تو را دید و حواسش پرت شد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیامبر خدا می فرماید: هر که عاشق شود وخود را پاک نگه دارد وبا این حال بمیرد، شهید مرده  است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی عاشقانه تو را دوست دارد .... شیوه بیان اسم تو در صدای او متفاوت است .... و تو میدانی که نامت در لب های او ایمن است ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا که در غم عشقت مشوشم بی تو بیا که در این غم چه نا خوشم بی تو پیام دادم و گفتم بیا خوشم میدار پیام دادی و گفتی که من خوشم بی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کردمت بهانه ی من غیر تو هرچه زنده را کشتم چند سال است روزگار منی مثل سیگار لای انگشتم