بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده ها یارِ هم می شوند با هم می پرند آدم ها بار هم می شوند از هم می بُرند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به كجا می نگری ؟ بودنت تنها نيست،  تو خدار را داری و من آرامش چشمان تو را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت درعشق لجبازی نکنید مطمئن باشید فقط از لجبازی شما دیگران سود می برند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه هم اگر میگیری بهانه مرا بگیر .....  من تمام خواستن را وجب کرده ام! هیچکس  اندازه من عاشق تو و بهانه هایت نیست......!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اِنـــقدر دوست دارَم کــــه بعـــضی موقـــع یادم میــره دوســم نداری .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوش خیال است..فاصله را میگویم..به خیالش تورا از من دور کرده..نمیداند جای تو امن است اینجا در میان قلب من !!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه دل هـم نـشـسـتـیـم و عـاشـق شـدیـم ! هـمـچـون چـهـره ی مـاه کـه بـه دل بـرکـه مـی نـشـیـنـد و هـیـچ دسـتـی تـوان بـیـرون انداخـتـن َش را ، نــدارد ...... !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی رو خیلی دوست داری امتحانش نکن که ببینی اون چقدر دوستت داره ! . . اول خودتو امتحان کن، ببین تحملش رو داری بفهمی دوستت نداره؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـکــوت اســتـدلالـیـسـت کــه مـعـنـای دیــگری را بــه دوش مــیـکـشـد... گــاه بـغـض،فــریــاد،زنــدگی... و گــاه حـتـی مــرگ تــدریـجـی یــک رویــا،رویـــای داشـتـنِ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گآهی وقتــــ ها... دلتـــ ميخوآهـــد... يكي را صدآ كني و بگويي: "سلــــام...مي آيي قدم بزنيم؟!..." گآهي... آدم چه چيز هآي ســــــآدـهـ اي را ندآرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این زمستونم به یاد تو میمونم... برف و بارونم به یاد تو میمونم... هرچی میتونی نیا و تلافی کن... من تا میتونم به یاد تو میمونم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" زور کـه نــیـسـت تـــو بـــــایــد مـالِ مـــن بـاشــی ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دلــــم پُـــر از زخـمـهـایـی سـت کـه قـرار اسـت وقـتـی بـزرگ شـدم فـرامـوشـشـان کـنـم ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو خیلی‌ ها بودم از آن دست نیافتنی هایش " ساده اسیرت شدم که قدر ندانستی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تمام عمرم یک بار عاشق شدم و وابسته به کسی که برای داشتنش حاضرم از تمام زیبایی های دنیا بگذرم نبض حیاتم بعد از عشق به خدا برای تو می تپد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوتا آدم برفی که میونشون یه رود بود عاشق هم می شن اونا از عشق هم آب می شن به امید این که یه روزی توی رودخونه به هم برسن . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده ها یارِ هم می شوند با هم می پرند آدم ها بار هم می شوند از هم می بُرند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به كجا می نگری ؟ بودنت تنها نيست،  تو خدار را داری و من آرامش چشمان تو را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت درعشق لجبازی نکنید مطمئن باشید فقط از لجبازی شما دیگران سود می برند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه هم اگر میگیری بهانه مرا بگیر .....  من تمام خواستن را وجب کرده ام! هیچکس  اندازه من عاشق تو و بهانه هایت نیست......!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اِنـــقدر دوست دارَم کــــه بعـــضی موقـــع یادم میــره دوســم نداری .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوش خیال است..فاصله را میگویم..به خیالش تورا از من دور کرده..نمیداند جای تو امن است اینجا در میان قلب من !!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه دل هـم نـشـسـتـیـم و عـاشـق شـدیـم ! هـمـچـون چـهـره ی مـاه کـه بـه دل بـرکـه مـی نـشـیـنـد و هـیـچ دسـتـی تـوان بـیـرون انداخـتـن َش را ، نــدارد ...... !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی رو خیلی دوست داری امتحانش نکن که ببینی اون چقدر دوستت داره ! . . اول خودتو امتحان کن، ببین تحملش رو داری بفهمی دوستت نداره؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـکــوت اســتـدلالـیـسـت کــه مـعـنـای دیــگری را بــه دوش مــیـکـشـد... گــاه بـغـض،فــریــاد،زنــدگی... و گــاه حـتـی مــرگ تــدریـجـی یــک رویــا،رویـــای داشـتـنِ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گآهی وقتــــ ها... دلتـــ ميخوآهـــد... يكي را صدآ كني و بگويي: "سلــــام...مي آيي قدم بزنيم؟!..." گآهي... آدم چه چيز هآي ســــــآدـهـ اي را ندآرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این زمستونم به یاد تو میمونم... برف و بارونم به یاد تو میمونم... هرچی میتونی نیا و تلافی کن... من تا میتونم به یاد تو میمونم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" زور کـه نــیـسـت تـــو بـــــایــد مـالِ مـــن بـاشــی ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دلــــم پُـــر از زخـمـهـایـی سـت کـه قـرار اسـت وقـتـی بـزرگ شـدم فـرامـوشـشـان کـنـم ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو خیلی‌ ها بودم از آن دست نیافتنی هایش " ساده اسیرت شدم که قدر ندانستی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تمام عمرم یک بار عاشق شدم و وابسته به کسی که برای داشتنش حاضرم از تمام زیبایی های دنیا بگذرم نبض حیاتم بعد از عشق به خدا برای تو می تپد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوتا آدم برفی که میونشون یه رود بود عاشق هم می شن اونا از عشق هم آب می شن به امید این که یه روزی توی رودخونه به هم برسن . . .