بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" رفـتـن آمــدن رفـتـن آمــدن دریــا هـم نــمـی فـهـمـد چــه مـی خــواهـد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دُنـیــــا  پُــر از آدم هـایـی سـت کـه هـمـدیـگر را گُــم کـرده انـد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل بارون با صفایی / مثل برف سفید و ماهی مثل گل خوشبو و زیبا / مثل خون تو قلب مایی چه بخواهی، چه نخواهی / تو عزیز دل مایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیزی در دنیا به این نمی‌ارزد که انسان از آنچه دوست دارد روگردان شود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـر گـفـتـی چـگـونـه مـی شـود مُـرده ای را زنـده کـرد ؟! فـرض کـن مـن مُـرده ام، حـالا بـخـنـد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـیـخـواهـم آنـقـدر بـو بـکـشـم تـو را کـه ریـه هـایـم پـر شـود از عـطـر تـنـت… کـه هـوا داشـتـه بـاشـم بـرای نـفـس کـشـیـدنـم… وقـتـی کـنـارم نـیـسـتـی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفهایم را تعبیر میکنی سکوتم را تفسیر دیروزم را فراموش فردایم را پیشگویی به نبودنم مشکوکی در بودنم مردد از هیچ گلایه میسازی از همه چیز بهانه.... من کجای این نمایشم؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم را از سینه در آوردم شکلش عوض شده بود رنگش هم قرمزتر شده بود "رویش اسمه تو حک شده بود" کمی با دقت نگاهش کردم . . . . هه هه دیدم این که قلبم نیست، "جیگرمه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تقدیم آنکه به رسم جاده ها دور است،اما به رسم دل فاصله ای نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام غمهایت را به جان میخرم،تو فقط صدای خنده هایت را به کسی نفروش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده های تو،کودکی ام را به من میبخشد و آغوش تو،آرامشی بهشتی و دستهای تو،اعتمادی وصف نشدنی،چقدر از نداشتنت میترسم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد: زندگی، همیشه پرواز نیست، گاهی هم باید قفس را تحمل کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مهربونم..خدا مهربون تره.. من بزرگم..خدا بزرگتره.. من آگاهم..خدا آگاه تره.. من داناهم..خدا داناتره.. ولي..... خدا تنهاست..........من تنهاترم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناله می لرزد، می رقصد اشک آه بگذار که بگریزم من از تو، ای چشمه ی جوشان گناه شاید آن به که بپرهیزم من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخدا غنچه ی شادی بودم دست عشق آمد و از شاخم چید شعله ی آه شدم، صد افسوس که لبم باز بر آن لب نرسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقبت بند سفر پایم بست می روم، خنده به لب، خونین دل می روم از دل من دست بدار ای امید عبث بی حاصل

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" رفـتـن آمــدن رفـتـن آمــدن دریــا هـم نــمـی فـهـمـد چــه مـی خــواهـد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دُنـیــــا  پُــر از آدم هـایـی سـت کـه هـمـدیـگر را گُــم کـرده انـد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل بارون با صفایی / مثل برف سفید و ماهی مثل گل خوشبو و زیبا / مثل خون تو قلب مایی چه بخواهی، چه نخواهی / تو عزیز دل مایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیزی در دنیا به این نمی‌ارزد که انسان از آنچه دوست دارد روگردان شود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـر گـفـتـی چـگـونـه مـی شـود مُـرده ای را زنـده کـرد ؟! فـرض کـن مـن مُـرده ام، حـالا بـخـنـد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـیـخـواهـم آنـقـدر بـو بـکـشـم تـو را کـه ریـه هـایـم پـر شـود از عـطـر تـنـت… کـه هـوا داشـتـه بـاشـم بـرای نـفـس کـشـیـدنـم… وقـتـی کـنـارم نـیـسـتـی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفهایم را تعبیر میکنی سکوتم را تفسیر دیروزم را فراموش فردایم را پیشگویی به نبودنم مشکوکی در بودنم مردد از هیچ گلایه میسازی از همه چیز بهانه.... من کجای این نمایشم؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم را از سینه در آوردم شکلش عوض شده بود رنگش هم قرمزتر شده بود "رویش اسمه تو حک شده بود" کمی با دقت نگاهش کردم . . . . هه هه دیدم این که قلبم نیست، "جیگرمه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تقدیم آنکه به رسم جاده ها دور است،اما به رسم دل فاصله ای نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام غمهایت را به جان میخرم،تو فقط صدای خنده هایت را به کسی نفروش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده های تو،کودکی ام را به من میبخشد و آغوش تو،آرامشی بهشتی و دستهای تو،اعتمادی وصف نشدنی،چقدر از نداشتنت میترسم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد: زندگی، همیشه پرواز نیست، گاهی هم باید قفس را تحمل کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مهربونم..خدا مهربون تره.. من بزرگم..خدا بزرگتره.. من آگاهم..خدا آگاه تره.. من داناهم..خدا داناتره.. ولي..... خدا تنهاست..........من تنهاترم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناله می لرزد، می رقصد اشک آه بگذار که بگریزم من از تو، ای چشمه ی جوشان گناه شاید آن به که بپرهیزم من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخدا غنچه ی شادی بودم دست عشق آمد و از شاخم چید شعله ی آه شدم، صد افسوس که لبم باز بر آن لب نرسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقبت بند سفر پایم بست می روم، خنده به لب، خونین دل می روم از دل من دست بدار ای امید عبث بی حاصل