بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمت را موج می‌برد خودت را کشتی موهایت را باد و یادت را … دفتــر گــم ‌شــده‌ام! … اسمم را سنگی نگه می‌دارد خودم را گوری و یــادم را … مهم نیست! …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم، که داغ بوسه ی پر حسرت تو را با اشک های دیده ز لب شستشو دهم رفتم که ناتمام بمانم در این سرود رفتم که با نگه بخود آبرو دهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودک درونم هرچند بازیگوش باشد با احساس کسی بازی نمیکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو اما عشق بی معناست ، می دانی؟ دستهایم تا ابد تنهاست ، می دانی؟ آسمانت را مگیر از من ، که بعد از تو زیستن یک لحظه هم ، بی جاست ، می دانی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ییلاق قشلاق دلت  شعبه ی خزر شد چشمانم... لنگر بینداز ! می خواهم از بوسه هایت پیاده شوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل قالی نیمه تمام...ب دارم کشیده ای!!!یا ببافم...یا بشکافم...اول و آخر که به پای تو می افتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخــتــر بـــچــه : دوسِـــتــــــ دارم پــســر بـــچــه : مـــثــل آدم بــزرگــــــا ؟ دخــتــر بـــچــه : نـــــــه ... راستـــــــکی ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دُرُســت مـثـلِ یـک بـرکـه، آرام و ســاکـتـم ایــن روزهــا سـنـگ نــیـنـداز و آشــوبـم نــکـن! فــقـط بــگـذار، عـکـسـت آرام و نــرم در دِلَــــــم بــیُـفـتـد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مــــنــم ؛ درخــتـی کـه بـرگ هــایــش را ریــخــت تـا، تــــــو مـاه را از مـیـان شـاخـه هـایـش تـمـاشـا کـنـی ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دریــا و  کــوه و  آسـمـان را نــــه! جـــای خـــــــالـــی تـــو را  تــمـاشـا مــیـکـنـم ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است میدانی... این همه دل در دنیا هست که هیچکدام برایم تنگ نمی شود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همان اتفاقم  . . . . . که افتاد وشکست..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی عشق یعنی چی..... یعنی فقط دیدنش بهت آرامش بده..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق زندگی میبخشد زندگی رنج به همراه دارد رنج دل شوره می آفریند دلشوره جرئت میبخشد جرئت اعتماد به همراه دارد اعتماد اسیر می آفریند  اسیر زندگی می بخشد زندگی عشق می آفریند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آنکه سراغی از تو نمیگیره دلتنگترین برای دیدنت است..... همیشه آنکه  نمی بینی نامهربان نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي صدات ميكنم يا اسمت مياد قلبم جواب ميده، انگار كه همين جايي، تو سينه ي من، انگار شدي خود قلبم . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمت را موج می‌برد خودت را کشتی موهایت را باد و یادت را … دفتــر گــم ‌شــده‌ام! … اسمم را سنگی نگه می‌دارد خودم را گوری و یــادم را … مهم نیست! …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم، که داغ بوسه ی پر حسرت تو را با اشک های دیده ز لب شستشو دهم رفتم که ناتمام بمانم در این سرود رفتم که با نگه بخود آبرو دهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودک درونم هرچند بازیگوش باشد با احساس کسی بازی نمیکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو اما عشق بی معناست ، می دانی؟ دستهایم تا ابد تنهاست ، می دانی؟ آسمانت را مگیر از من ، که بعد از تو زیستن یک لحظه هم ، بی جاست ، می دانی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ییلاق قشلاق دلت  شعبه ی خزر شد چشمانم... لنگر بینداز ! می خواهم از بوسه هایت پیاده شوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل قالی نیمه تمام...ب دارم کشیده ای!!!یا ببافم...یا بشکافم...اول و آخر که به پای تو می افتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخــتــر بـــچــه : دوسِـــتــــــ دارم پــســر بـــچــه : مـــثــل آدم بــزرگــــــا ؟ دخــتــر بـــچــه : نـــــــه ... راستـــــــکی ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دُرُســت مـثـلِ یـک بـرکـه، آرام و ســاکـتـم ایــن روزهــا سـنـگ نــیـنـداز و آشــوبـم نــکـن! فــقـط بــگـذار، عـکـسـت آرام و نــرم در دِلَــــــم بــیُـفـتـد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مــــنــم ؛ درخــتـی کـه بـرگ هــایــش را ریــخــت تـا، تــــــو مـاه را از مـیـان شـاخـه هـایـش تـمـاشـا کـنـی ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دریــا و  کــوه و  آسـمـان را نــــه! جـــای خـــــــالـــی تـــو را  تــمـاشـا مــیـکـنـم ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است میدانی... این همه دل در دنیا هست که هیچکدام برایم تنگ نمی شود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همان اتفاقم  . . . . . که افتاد وشکست..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی عشق یعنی چی..... یعنی فقط دیدنش بهت آرامش بده..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق زندگی میبخشد زندگی رنج به همراه دارد رنج دل شوره می آفریند دلشوره جرئت میبخشد جرئت اعتماد به همراه دارد اعتماد اسیر می آفریند  اسیر زندگی می بخشد زندگی عشق می آفریند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آنکه سراغی از تو نمیگیره دلتنگترین برای دیدنت است..... همیشه آنکه  نمی بینی نامهربان نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي صدات ميكنم يا اسمت مياد قلبم جواب ميده، انگار كه همين جايي، تو سينه ي من، انگار شدي خود قلبم . . .