بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این بارون از این کوچه از این آهنگ بیزارم از این که تو رهام کردی ولی بازم دوست دارم از این احساس که یه دنیاست ولی واسه تو بی معناست از این قلبی که له کردیش ولی بازم تورو میخواد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مـثـل یـک تـکـه اسـفـنـج  کـه در جـوی خـیـابـان  افـتـاده بـاشـد غـم هـا را بـه خـود  جـذب کـرده ام ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" بــیــرون پـــریــده از قـفـس تـنـگ مـی خــواهــد  پـرنـده شـود مـــاهـــی ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" آرامـش پـنـجـره را بــاد؛ بـه هـم زده اسـت پـرده مـثـل پـرنـده ای کـه پـایـش را بـسـتـه بـاشـنـد در هـوای تـقـلاسـت ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش بودنها را قدر بدانیم به خـــــدا قسم نبودنها همین نزدیكیهاست . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی رو دوست داری، و اون فقط تورو دوست داره ..... چقدر فاصله بین این دو دوست داشتن است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را خیلی دیر شناختم،وقتی شناختم که تمام هستی ام را از دست داده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیشانی ام؛ چسبیدن به قلبی را می خواهد؛ و چشمانم؛ خیس کردن پیراهنی را. عجب دل پرتوقعی دارم من...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﺕ ﻏﯿﺮّﺕ ﻧﺪﺍﺭﻩ.. ﺭﻭﺷﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﯿﺴﺖ... ﺗﻮ ﺑﺮﺍﺵ "ﻣﻬّﻢ" ﻧﯿﺴﺘﯽ "ﻋﺰﯾﺰﻡ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت نمی توانی چیزی را که #قرار-اَست از دسـت بدهی ، #نگه-داری !.. فهمیدی ؟!.. تـو فقـط #قادر-هستی چیـزی را که #داری ، قبل از آنکه از دستت برود ، #عاشقانه دوست داشته باشی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط کسانی که زیاد #گریه کرده اند می توانند اَرزش ِ #زیبایی-هایِ-زندگی را درک کنند ، و از تهِ دل #بخندند.. گریه کردن #آسان است ، اما #خندیدن سخت !... این #حقیقت را خیلی زود می فهمی ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خودمان می گوییم : #عادت-میکنیم ، و با #صراحتِ زیادی ، این جمله را تکرار می کنیم.. آن چیزی که هیچکس نمی پرسد این است که : به چه #قیمتی ؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن كه باشي... عاشق شوي"چشم سفيد"خطابت ميكنند ! راست ميگويند . . چشمانم سفيد شد به جاده هايي كه .. "تو" .. مسافر هيچكدام نبودي...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کویــــر… سـرگذشت دریاییست که به آفتـاب دل بسته بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنــــوز برایـــــــــش مینویــــــــــسم همـــــــــــانند کودک نـــابینایـــــــــــی کــــه هر روز غـــــــذا میریــــــــــــــزد بــــــــــــرای ماهـــــــی مـــــــــــــرده اش . . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من.... مردی پر از غرور ...پر از حس مردانه... پر از ارزوهای بزرگ... اما ببین چه کودکانه دست به دامن نگاهت شده ام تو کنارم باشی با غرور مردانه دستتو میگیرم و به ارزوهای بزرگم میرسم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این بارون از این کوچه از این آهنگ بیزارم از این که تو رهام کردی ولی بازم دوست دارم از این احساس که یه دنیاست ولی واسه تو بی معناست از این قلبی که له کردیش ولی بازم تورو میخواد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مـثـل یـک تـکـه اسـفـنـج  کـه در جـوی خـیـابـان  افـتـاده بـاشـد غـم هـا را بـه خـود  جـذب کـرده ام ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" بــیــرون پـــریــده از قـفـس تـنـگ مـی خــواهــد  پـرنـده شـود مـــاهـــی ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" آرامـش پـنـجـره را بــاد؛ بـه هـم زده اسـت پـرده مـثـل پـرنـده ای کـه پـایـش را بـسـتـه بـاشـنـد در هـوای تـقـلاسـت ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش بودنها را قدر بدانیم به خـــــدا قسم نبودنها همین نزدیكیهاست . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی رو دوست داری، و اون فقط تورو دوست داره ..... چقدر فاصله بین این دو دوست داشتن است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را خیلی دیر شناختم،وقتی شناختم که تمام هستی ام را از دست داده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیشانی ام؛ چسبیدن به قلبی را می خواهد؛ و چشمانم؛ خیس کردن پیراهنی را. عجب دل پرتوقعی دارم من...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﺕ ﻏﯿﺮّﺕ ﻧﺪﺍﺭﻩ.. ﺭﻭﺷﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﯿﺴﺖ... ﺗﻮ ﺑﺮﺍﺵ "ﻣﻬّﻢ" ﻧﯿﺴﺘﯽ "ﻋﺰﯾﺰﻡ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت نمی توانی چیزی را که #قرار-اَست از دسـت بدهی ، #نگه-داری !.. فهمیدی ؟!.. تـو فقـط #قادر-هستی چیـزی را که #داری ، قبل از آنکه از دستت برود ، #عاشقانه دوست داشته باشی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط کسانی که زیاد #گریه کرده اند می توانند اَرزش ِ #زیبایی-هایِ-زندگی را درک کنند ، و از تهِ دل #بخندند.. گریه کردن #آسان است ، اما #خندیدن سخت !... این #حقیقت را خیلی زود می فهمی ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خودمان می گوییم : #عادت-میکنیم ، و با #صراحتِ زیادی ، این جمله را تکرار می کنیم.. آن چیزی که هیچکس نمی پرسد این است که : به چه #قیمتی ؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن كه باشي... عاشق شوي"چشم سفيد"خطابت ميكنند ! راست ميگويند . . چشمانم سفيد شد به جاده هايي كه .. "تو" .. مسافر هيچكدام نبودي...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کویــــر… سـرگذشت دریاییست که به آفتـاب دل بسته بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنــــوز برایـــــــــش مینویــــــــــسم همـــــــــــانند کودک نـــابینایـــــــــــی کــــه هر روز غـــــــذا میریــــــــــــــزد بــــــــــــرای ماهـــــــی مـــــــــــــرده اش . . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من.... مردی پر از غرور ...پر از حس مردانه... پر از ارزوهای بزرگ... اما ببین چه کودکانه دست به دامن نگاهت شده ام تو کنارم باشی با غرور مردانه دستتو میگیرم و به ارزوهای بزرگم میرسم