بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" برگ های پاییـــزی سرشار از شعور درخت اند و خاطرات سه فصل را ب دوش میکشند آرام قدم بـــگذار… بر چهره ی تکیده ی آنها؛ این برگها حرمت دارند……. درد پاییز درد دانستـــ ـن استــــ ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک #درخت ، هنگام ِ باور ِ #خُشکی ، برگ هایش را با #دستِ-خود به زمین می اندازد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می سوزم از این دوروئی و نیرنگ یکرنگی کودکانه می خواهم ای مرگ از آن لبان خاموشت یک بوسه ی جاودانه می خواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن کس که مرا نشاط و مستی داد آن کس که مرا امید و شادی داد هر جا که نشست بی تامل گفت او یک زن ساده لوح عادی بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ می گذرد... این روزها که قرار است از او... برای دلم یک انسان معمولی بسازم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا : تو را به صدای گنجشک ها و به بوی خوش آرزوها سوگند . . . او را از من مگیر او دنیای من است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﮕﻔﺖ : ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﯽ … ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻓﺖ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ : ﻣﮕﻪ ﻣﻦ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﻧﺒﻮﺩﻡ ؟ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ : ﺁﺩﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﮕﺬﺭﻩ !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی را عاشق خودت میکنی.. .در برابـرش مسئولـی . . در برابـر اشکهایش . .  شکستن غرورش . . . . لحظه های شکستن در تنهایی . . .و اگر یـادت بـرود ! !  در جایـی دیگر سرنوشت به یادت خواهد آورد . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ .. ﻧﻪ ﺗﮑـــــﺮﺍﺭﯼ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .. ﻧﻪ ﺗﮑـــــﺮﺍﺭ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میلرزم: . . سرد بود اب پاکی که روی دستانم ریختی!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مـثـل اتـاقـی کـه  از تـاریـکـی پُــر شـده بـاشـد پُــر شـده ام از درد بــی هـیـچ روزنـه ای ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" گـاهـی دریـا فـقـط تُـنـگ بـزرگـتـریـسـت ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" آسـمـان، چـشـم‌هـای تـو بـود، پـنـجـره را بـاز کـردی و مـن پَــر پَــر زدم .. بـرای دوسـت داشـتـنـت  پـرنـده بـایـد بـود ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روحی مشوشم که شبی بی خبر ز خویش در دامن سکوت به تلخی گریستم نالان ز کرده ها و پشیمان ز گفته ها دیدم که لایق تو و عشق تو نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بیم و امید عشق رنجورم آرامش جاودانه می خواهم بر حسرت دل دگر نیفزایم ععآسایش بیکرانه می خواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پا بر سر دل نهاده می گویم بگذشتن از آن ستیزه جو خوشتر یک بوسه ز جام زهر بگرفتن از بوسه ی آتشین او خوشتر

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" برگ های پاییـــزی سرشار از شعور درخت اند و خاطرات سه فصل را ب دوش میکشند آرام قدم بـــگذار… بر چهره ی تکیده ی آنها؛ این برگها حرمت دارند……. درد پاییز درد دانستـــ ـن استــــ ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک #درخت ، هنگام ِ باور ِ #خُشکی ، برگ هایش را با #دستِ-خود به زمین می اندازد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می سوزم از این دوروئی و نیرنگ یکرنگی کودکانه می خواهم ای مرگ از آن لبان خاموشت یک بوسه ی جاودانه می خواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن کس که مرا نشاط و مستی داد آن کس که مرا امید و شادی داد هر جا که نشست بی تامل گفت او یک زن ساده لوح عادی بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ می گذرد... این روزها که قرار است از او... برای دلم یک انسان معمولی بسازم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا : تو را به صدای گنجشک ها و به بوی خوش آرزوها سوگند . . . او را از من مگیر او دنیای من است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﮕﻔﺖ : ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﯽ … ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻓﺖ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ : ﻣﮕﻪ ﻣﻦ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﻧﺒﻮﺩﻡ ؟ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ : ﺁﺩﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﮕﺬﺭﻩ !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی را عاشق خودت میکنی.. .در برابـرش مسئولـی . . در برابـر اشکهایش . .  شکستن غرورش . . . . لحظه های شکستن در تنهایی . . .و اگر یـادت بـرود ! !  در جایـی دیگر سرنوشت به یادت خواهد آورد . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ .. ﻧﻪ ﺗﮑـــــﺮﺍﺭﯼ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .. ﻧﻪ ﺗﮑـــــﺮﺍﺭ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میلرزم: . . سرد بود اب پاکی که روی دستانم ریختی!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مـثـل اتـاقـی کـه  از تـاریـکـی پُــر شـده بـاشـد پُــر شـده ام از درد بــی هـیـچ روزنـه ای ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" گـاهـی دریـا فـقـط تُـنـگ بـزرگـتـریـسـت ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" آسـمـان، چـشـم‌هـای تـو بـود، پـنـجـره را بـاز کـردی و مـن پَــر پَــر زدم .. بـرای دوسـت داشـتـنـت  پـرنـده بـایـد بـود ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روحی مشوشم که شبی بی خبر ز خویش در دامن سکوت به تلخی گریستم نالان ز کرده ها و پشیمان ز گفته ها دیدم که لایق تو و عشق تو نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بیم و امید عشق رنجورم آرامش جاودانه می خواهم بر حسرت دل دگر نیفزایم ععآسایش بیکرانه می خواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پا بر سر دل نهاده می گویم بگذشتن از آن ستیزه جو خوشتر یک بوسه ز جام زهر بگرفتن از بوسه ی آتشین او خوشتر