بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر سلام، روح و تنم درد می کند .......چشمم، دلم، لبم، بدنم درد می کند........ ذوق سرودنم، کلمات نوشتنم .....دکتر تمام خویشتنم درد می کند ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکستن همیشه هم بد نیست گاهی بایدخلوت کسی را شکست تا بداند به یادش هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایــــــــــد اگه نمیفـــــــــهمیدی اینو که تو رو زیــــــــــاد از حــــــــد دوســـــــت دارم .....الـــــــــــــــــان بــــــــــــــــودی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلبر برای کُشتن من استخاره کرد/ چون استخاره خوب نیامد دوباره کَرد/ گفتند کیست اینکه بِخونش تشنه ای/ از اسلامشهر زِدور سوی من اشاره کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخم هایم کهنه است!ولی انگار چند لحظه پیش کسی به قلبم خنجری زهر آلود کشیده!!! هرچه میگردم پادزهرش را نمیابم!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کابوس نمیبینم حقیقیست....در چشمانت بی ارزش شدم....چانه میزنم تا مفت نفروشیم....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک قلب به فروش میرسد... صاحبش کمی مردن لازم دارد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم حافـــظه ی قلبتــ ــ ــ اونقدر پرنشهــ... که مجـــبورشی واسه اضافه کردن کســی .. منـــو پاکــــــ کــنی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــه روز ، نــه شـــب تنهـــا شمــارش ٍ نفــس های ٍ ” تــــــو ” ، عُمـــر ٍ مـَـن اســـت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روزهای سخت که رسید... بسیار تفاوت داشت, آنکس که در روزهای خوب بامن... بسیار تفاهم داشت...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آی حواســـت هســـت  نیــایـــــی  یـکـــــی مــی میرد  بـی تـــو زیـــر بــــــــــــــــــاران ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جستجوی تو و نگاه تو دیگر ندود نگاه بی تابم اندیشه ی آن دو چشم رویائی هرگز نبرد ز دیدگان خوابم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ظلمت آن اطاقک خاموش بیچاره و منتظر نمی مانم هر لحظه نظر به در نمی دوزم وان آه نهان بلب نمی رانم دور شو ای عشق....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتره نداشته باشیش... تا این که داشته باشی و ندونی با #چند-نفر شریکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخیال عطرهای گران قیمت^ ادمها باید مثل تو بوی معرفت بدهند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـیـا بـا هـم رفـت و آمـد نـکـنـیـم مـثـلـا وقـتـی مـی آیـی نـــــــــــــرو . . . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر سلام، روح و تنم درد می کند .......چشمم، دلم، لبم، بدنم درد می کند........ ذوق سرودنم، کلمات نوشتنم .....دکتر تمام خویشتنم درد می کند ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکستن همیشه هم بد نیست گاهی بایدخلوت کسی را شکست تا بداند به یادش هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایــــــــــد اگه نمیفـــــــــهمیدی اینو که تو رو زیــــــــــاد از حــــــــد دوســـــــت دارم .....الـــــــــــــــــان بــــــــــــــــودی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلبر برای کُشتن من استخاره کرد/ چون استخاره خوب نیامد دوباره کَرد/ گفتند کیست اینکه بِخونش تشنه ای/ از اسلامشهر زِدور سوی من اشاره کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخم هایم کهنه است!ولی انگار چند لحظه پیش کسی به قلبم خنجری زهر آلود کشیده!!! هرچه میگردم پادزهرش را نمیابم!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کابوس نمیبینم حقیقیست....در چشمانت بی ارزش شدم....چانه میزنم تا مفت نفروشیم....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک قلب به فروش میرسد... صاحبش کمی مردن لازم دارد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم حافـــظه ی قلبتــ ــ ــ اونقدر پرنشهــ... که مجـــبورشی واسه اضافه کردن کســی .. منـــو پاکــــــ کــنی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــه روز ، نــه شـــب تنهـــا شمــارش ٍ نفــس های ٍ ” تــــــو ” ، عُمـــر ٍ مـَـن اســـت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روزهای سخت که رسید... بسیار تفاوت داشت, آنکس که در روزهای خوب بامن... بسیار تفاهم داشت...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آی حواســـت هســـت  نیــایـــــی  یـکـــــی مــی میرد  بـی تـــو زیـــر بــــــــــــــــــاران ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جستجوی تو و نگاه تو دیگر ندود نگاه بی تابم اندیشه ی آن دو چشم رویائی هرگز نبرد ز دیدگان خوابم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ظلمت آن اطاقک خاموش بیچاره و منتظر نمی مانم هر لحظه نظر به در نمی دوزم وان آه نهان بلب نمی رانم دور شو ای عشق....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتره نداشته باشیش... تا این که داشته باشی و ندونی با #چند-نفر شریکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخیال عطرهای گران قیمت^ ادمها باید مثل تو بوی معرفت بدهند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـیـا بـا هـم رفـت و آمـد نـکـنـیـم مـثـلـا وقـتـی مـی آیـی نـــــــــــــرو . . . . .