بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای روزهای خوب تو دعامیکنم.روزهای خوب تو ربط عجیبی به حال خوب من دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مرد ها حسی هست كه اسمشو ميذارن ” غيرت “ و به همون حس در خانم ها ميگن “حسادت “ اما… من به هردوشون ميگم ” عشق “ تا عاشق نباشی نه غيرتی ميشی نه حسود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دوس داشتم تنها بودیم منو تو با هم//فقط منو تو!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل های سرخ عشقم پژمرد وقتی ک از سردی خورشید نگاهت نور میگرفت و از باران شور دیدگانم آب 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـیـلـــی ســخــتـه... مـردِ رویـاهـایِ هـیـچ زنـی نـبـودن ...................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـشـمـهـا را شـسـتم.. جـور دیـگـر دیـدم .. بـاز هـم فـرقـی نـداشـت .. تـــــو هـمـان بـودی کـه بـاید دوسـت داشـت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوســـت داشتنت بوی ، بــــــاران می دهد همــآن قدر بی مقدمــه همـــآن قدر بی دغدغــه فــــــــــقـــــــــــــط یادت باشد مثل ِ بــــــــاران مـــَرا بـــی واسطه دوســـت داشته باشـــی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم ک یا تو یا ... گفتی نگران نباش دوباره عاشق میشوی آخر بی معرفت ، خاکستر توان دوباره شعله ور شدن دارد؟! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یکی دستت رو گرفت و دلت لرزید زیاد عجله نکن یه روز یه کار با دلت میکنه که بی اختیار دستات بلرزه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه باغ و نه بستان نه چمن می خواهم*نه سرو و نه گل نه یاسمن می خواهم خواهم ز خدای خویش کنجی که در آن *من باشم و آن کسی که من می خواهم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" فـرقـی نـمـی کـنـد هـمـه ی فـصـل هـا از مـــن کـه بـگـذرنـد پـایـیـز مـی شـونـد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق يكبار به دنيا مياد اما چند بار ميميره . . . وقتي يارش رو با كسي ميبينه  وقتي بفهمه اون دوستش نداره  وقتي بفهمه هيچوقت به اون نميرسه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام انکس که جدایی را افرید تا قدر باهم بودن را بدانیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...گفت اندازه ی ستاره های اسمان دوستت دارم!!! اسمان را نگاه کردم هوا ابری بود...........حسرت دوست داشتنش بر دلم ماند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" ایـن شـهـر هـمـیـن نــبـودنـت را کـم داشـت کـه کـامــل شـد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی ندارد چه ســـاعت از شبانه روز باشد صدایـــت را که میـــشنوم . . . خورشـــید در دلم طــلوع میکند . . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای روزهای خوب تو دعامیکنم.روزهای خوب تو ربط عجیبی به حال خوب من دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مرد ها حسی هست كه اسمشو ميذارن ” غيرت “ و به همون حس در خانم ها ميگن “حسادت “ اما… من به هردوشون ميگم ” عشق “ تا عاشق نباشی نه غيرتی ميشی نه حسود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دوس داشتم تنها بودیم منو تو با هم//فقط منو تو!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل های سرخ عشقم پژمرد وقتی ک از سردی خورشید نگاهت نور میگرفت و از باران شور دیدگانم آب 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـیـلـــی ســخــتـه... مـردِ رویـاهـایِ هـیـچ زنـی نـبـودن ...................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـشـمـهـا را شـسـتم.. جـور دیـگـر دیـدم .. بـاز هـم فـرقـی نـداشـت .. تـــــو هـمـان بـودی کـه بـاید دوسـت داشـت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوســـت داشتنت بوی ، بــــــاران می دهد همــآن قدر بی مقدمــه همـــآن قدر بی دغدغــه فــــــــــقـــــــــــــط یادت باشد مثل ِ بــــــــاران مـــَرا بـــی واسطه دوســـت داشته باشـــی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم ک یا تو یا ... گفتی نگران نباش دوباره عاشق میشوی آخر بی معرفت ، خاکستر توان دوباره شعله ور شدن دارد؟! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یکی دستت رو گرفت و دلت لرزید زیاد عجله نکن یه روز یه کار با دلت میکنه که بی اختیار دستات بلرزه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه باغ و نه بستان نه چمن می خواهم*نه سرو و نه گل نه یاسمن می خواهم خواهم ز خدای خویش کنجی که در آن *من باشم و آن کسی که من می خواهم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" فـرقـی نـمـی کـنـد هـمـه ی فـصـل هـا از مـــن کـه بـگـذرنـد پـایـیـز مـی شـونـد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق يكبار به دنيا مياد اما چند بار ميميره . . . وقتي يارش رو با كسي ميبينه  وقتي بفهمه اون دوستش نداره  وقتي بفهمه هيچوقت به اون نميرسه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام انکس که جدایی را افرید تا قدر باهم بودن را بدانیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...گفت اندازه ی ستاره های اسمان دوستت دارم!!! اسمان را نگاه کردم هوا ابری بود...........حسرت دوست داشتنش بر دلم ماند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" ایـن شـهـر هـمـیـن نــبـودنـت را کـم داشـت کـه کـامــل شـد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی ندارد چه ســـاعت از شبانه روز باشد صدایـــت را که میـــشنوم . . . خورشـــید در دلم طــلوع میکند . . . .