بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموختم خواستن توانستن نیست.!گاهی خواستن داغیست که تا ابد بر دل می ماند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خیالت نمیفهمم یواشکی مرادر خاطراتت مرور میکنی..... کاش اینقدر مغرور نبودی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم بي ادعا ، قد زمين ، قد هوا ، اگه خدا بدش نياد دوستت دارم قد خدا ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل اگر میگیرد تاوان لحظه هایی است که دل می بندیم  که دل کندن اگر آسان بود  فرهاد دل می کند به جای کوه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــ ـــرد اونـ ـه که دختـ ـر مورد علاقشـ ـو تو لبـ ــاس عـ ــروس تصـ ــور کـ ـنه نـ ـه برهنـ ـه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو گل سرخ منی تو گل یاسمنی از تو میگیرد وام هر بهار این همه زیبایی را. هوس باغ و بهارانم نیست. ای بهین باغ و بهارانم "تــــــــــــــــــــــــــــــــــــو"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایت را برای کسی بسوزان که بدانی هر لحظه نبودنت او را میسوزاند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تنگی هایم را با کدام قایق  روانه ساحل دلت کنم که  بفهمی دل تنگم .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یواشکی دوستم داشته باش، آدمهای اینجا چشم دیدن عشق را ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگن خوبيه که باعث دلتنگى ميشه . انگار ما تو دنيا به کسى خوبى نکرديم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هر روز جمعه بود تا دلتنگی هایم را گردن غروبش می انداختم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

❤ به هیـــــچ روزی پـس‌اتـــ نـمـیـدهـمـــ ! به هیـــــچ سـاعـتـی به هیـــــچ دقـیـقـه‌ای به هیــــچ، هیچــــــــــی! سـخـتـــ چـسـبـیـده‌امـــ تـمـامـتـــ را ...! ❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

❤ نـمـیـدانـی ... چـطـور گـیـج مـیـشـومـــ وقـتـی هـرچـه مـیـگـردمـــ مـعـنـی نـگـاهـتـــ در هـیـچ فـرهـنـگـــ لـغـتـی پـیـدا نـمـیـشـود ...! ❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زندانی گفتند: تنها تر از تو کیست؟ گفت کسی که دلش زندانی دیگری است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻑ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺧﺪﺍﺳﺖ ﺁﻥ ﻗﺪﺭ ﮐﻪ ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ پاﮎ ﮐﻨﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﺪﺭﻭﯼ ﻧﺎﻡ ﻣﻦ ﺭﻭﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎ ... ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق باید پا درمیونی کنه تا آدم احساس جوونی کنه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموختم خواستن توانستن نیست.!گاهی خواستن داغیست که تا ابد بر دل می ماند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خیالت نمیفهمم یواشکی مرادر خاطراتت مرور میکنی..... کاش اینقدر مغرور نبودی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم بي ادعا ، قد زمين ، قد هوا ، اگه خدا بدش نياد دوستت دارم قد خدا ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل اگر میگیرد تاوان لحظه هایی است که دل می بندیم  که دل کندن اگر آسان بود  فرهاد دل می کند به جای کوه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــ ـــرد اونـ ـه که دختـ ـر مورد علاقشـ ـو تو لبـ ــاس عـ ــروس تصـ ــور کـ ـنه نـ ـه برهنـ ـه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو گل سرخ منی تو گل یاسمنی از تو میگیرد وام هر بهار این همه زیبایی را. هوس باغ و بهارانم نیست. ای بهین باغ و بهارانم "تــــــــــــــــــــــــــــــــــــو"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایت را برای کسی بسوزان که بدانی هر لحظه نبودنت او را میسوزاند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تنگی هایم را با کدام قایق  روانه ساحل دلت کنم که  بفهمی دل تنگم .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یواشکی دوستم داشته باش، آدمهای اینجا چشم دیدن عشق را ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگن خوبيه که باعث دلتنگى ميشه . انگار ما تو دنيا به کسى خوبى نکرديم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هر روز جمعه بود تا دلتنگی هایم را گردن غروبش می انداختم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

❤ به هیـــــچ روزی پـس‌اتـــ نـمـیـدهـمـــ ! به هیـــــچ سـاعـتـی به هیـــــچ دقـیـقـه‌ای به هیــــچ، هیچــــــــــی! سـخـتـــ چـسـبـیـده‌امـــ تـمـامـتـــ را ...! ❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

❤ نـمـیـدانـی ... چـطـور گـیـج مـیـشـومـــ وقـتـی هـرچـه مـیـگـردمـــ مـعـنـی نـگـاهـتـــ در هـیـچ فـرهـنـگـــ لـغـتـی پـیـدا نـمـیـشـود ...! ❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زندانی گفتند: تنها تر از تو کیست؟ گفت کسی که دلش زندانی دیگری است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻑ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺧﺪﺍﺳﺖ ﺁﻥ ﻗﺪﺭ ﮐﻪ ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ پاﮎ ﮐﻨﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﺪﺭﻭﯼ ﻧﺎﻡ ﻣﻦ ﺭﻭﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎ ... ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق باید پا درمیونی کنه تا آدم احساس جوونی کنه