بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از این همه خواستن هایی که داشتن نمی شود... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دورم اما بی وفا نیستم ، دوست دارم اگر چه با محبت نیستم، یه وقت فکر نکنی به فکر تو نیستم ، بی خیال هرکی باشم بی خیال تو یکی نیستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تو به تاروپود جانم بسته است بی روی تو درهای جهانم بسته است از دست تو خواهم برآرم فریاد در پیش نگاه تو زبانم بسته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار فصل کامل نیست ! هوای تو ، هوای دیگریست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهت گفتم با دلم بازی نکن.... ببین............ خرابش کردی دیگه عاشق نمیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم اناری در آستانه‌ی پوسیدن تا دورم نینداخته‌اند صورتم را به دو دست بگیر و لب‌هایم را بمک...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مــن از اينجــا خــواهــم رفــت و فــرقــی هــم نمــی کنــد کــه فــانــوســی داشتــه بــاشــم يــا نــه! کســی کــه مــی گــريــزد، از گــم شــدن نمــی تــرســد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تمام اعضا و جوارحم  برای من کار می کنند جز این قلب لامصب که کار می کند برای تو ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم که باشی آنقدر آرام می شوم که فراموش میکنم  باید نفس بکشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشنوی؟ دیگر نفسم نمی آید! به دار کشیده مرا بغض نبودنت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند هیزم های مصنوعی شومینه میسوزم و پایان ندارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دلایی که واسه هم پرپر میزنن اما همیشه سرنوشت پراشونو قیچی میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـلبـم شاتـر دوربیـن عکـاسی‌ای است ... به تــو کـه می‌رسـد،  تنـد می‌زنـد بـرای ثـبـت لحـظـه‌هـا .... کاش کمی آهسته تر میزد این لعنتی... کاش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی صبح از خواب بیدار می شی ببنی مامان خوابه اما بابا داره صبحانه درست میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت مثل چرت های صبحگاهی است… همش با خودم میگویم… فقط ۵ دقیقه دیگر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به خیابانهایی که گربه ها در آن جفت گیری می کنند ! اما من حتی نمی توانم دست عشقم را بگیرم ...!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از این همه خواستن هایی که داشتن نمی شود... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دورم اما بی وفا نیستم ، دوست دارم اگر چه با محبت نیستم، یه وقت فکر نکنی به فکر تو نیستم ، بی خیال هرکی باشم بی خیال تو یکی نیستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تو به تاروپود جانم بسته است بی روی تو درهای جهانم بسته است از دست تو خواهم برآرم فریاد در پیش نگاه تو زبانم بسته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار فصل کامل نیست ! هوای تو ، هوای دیگریست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهت گفتم با دلم بازی نکن.... ببین............ خرابش کردی دیگه عاشق نمیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم اناری در آستانه‌ی پوسیدن تا دورم نینداخته‌اند صورتم را به دو دست بگیر و لب‌هایم را بمک...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مــن از اينجــا خــواهــم رفــت و فــرقــی هــم نمــی کنــد کــه فــانــوســی داشتــه بــاشــم يــا نــه! کســی کــه مــی گــريــزد، از گــم شــدن نمــی تــرســد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تمام اعضا و جوارحم  برای من کار می کنند جز این قلب لامصب که کار می کند برای تو ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم که باشی آنقدر آرام می شوم که فراموش میکنم  باید نفس بکشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشنوی؟ دیگر نفسم نمی آید! به دار کشیده مرا بغض نبودنت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند هیزم های مصنوعی شومینه میسوزم و پایان ندارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دلایی که واسه هم پرپر میزنن اما همیشه سرنوشت پراشونو قیچی میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـلبـم شاتـر دوربیـن عکـاسی‌ای است ... به تــو کـه می‌رسـد،  تنـد می‌زنـد بـرای ثـبـت لحـظـه‌هـا .... کاش کمی آهسته تر میزد این لعنتی... کاش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی صبح از خواب بیدار می شی ببنی مامان خوابه اما بابا داره صبحانه درست میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت مثل چرت های صبحگاهی است… همش با خودم میگویم… فقط ۵ دقیقه دیگر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به خیابانهایی که گربه ها در آن جفت گیری می کنند ! اما من حتی نمی توانم دست عشقم را بگیرم ...!!!