بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دلگيراست هم پنجشنبه باشد! هم ابرباشد! هم باران باشد هم خيابان خيس باشد! اما... نه کسي باشد!!! نه دستي براي فشردن! نه پايي براي قدم زدن! نه نگاهي براي زل زدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داغونم.... میدونی داغون یعنی چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یعنی... داغٍ ِ اون....... میفهمی یعنی چی؟؟؟؟؟؟ داغونم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تنها یکیست آن هم تویی من دیگران را شما خطاب می کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنت مثل خورده شیشه روی زمینه غم هام بچهای پاپتی هستن میفهمی چی میگم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" کـنـار مـن کـه قـدم مـیـزنـی هـوا خـوب اسـت پُـر از پـریـدنـم و جـای زخـم هـا خـوب اسـت بـرای حَـک شـدنِ عـشـق در خـیـابـان ها بـه جـا گذاشتـنِ چـند رَدپـا خـوب اسـت ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" خـورشـیـد دیـگـر طـلـوع نـکـرد... ایـن آخــریـن اِتّـفـاقِ عـجـیـبِ رفـتـنـش بـود ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت است دستهایم را با لیوان چای گرم میکنم این اوج تنهاییست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچیکتر که بودم فکر می کردم تنهایی یعنی وقتی که هیشکی خونه نیست 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺣﺎﻝ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﻣــــﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻦ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻝ “ﻣــــــﻦ ” ﺑﺎﺷﺪ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی حسی در تو نسبت به دیگری ایجاد میشود که قوتی میشود برای بیان احساست افسوس که پیش از تو دیگری از سر تفریح آمده و شکسته و زخم زده و آزار داده هر آنچه را که باید می پروراند و نوازش میکرد .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يعني ميشود روزي برسد ك بيايي مرا در آغوش بگيري بخواهم گله كنم... بگويي هيس! همه كابوس ها تمام شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکستگی رفع بلاست . . . ولی باور نمی کند دلم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت پلکهایم نام تو را نوشتم،تا وقتی چشمهایم را بروی کسی میبندم بداند چرا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو من با بدن لخت خیابان چه کنم با غم انگیزترین حالت تهران چه کنم بی تو پتیاره ی پاییز مرا می شکند این شب وسوسه انگیز مرا می شکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کوچک است،کوچکتر از باغچه پشت پنجره،ولی آنقدر جا دارد که برای عشقی که دوستش دارم نیمکتی بگذارم برای همیشه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت همیشه هست اما امروز،دلم خودت را خواست نه خیالت را....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دلگيراست هم پنجشنبه باشد! هم ابرباشد! هم باران باشد هم خيابان خيس باشد! اما... نه کسي باشد!!! نه دستي براي فشردن! نه پايي براي قدم زدن! نه نگاهي براي زل زدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داغونم.... میدونی داغون یعنی چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یعنی... داغٍ ِ اون....... میفهمی یعنی چی؟؟؟؟؟؟ داغونم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تنها یکیست آن هم تویی من دیگران را شما خطاب می کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنت مثل خورده شیشه روی زمینه غم هام بچهای پاپتی هستن میفهمی چی میگم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" کـنـار مـن کـه قـدم مـیـزنـی هـوا خـوب اسـت پُـر از پـریـدنـم و جـای زخـم هـا خـوب اسـت بـرای حَـک شـدنِ عـشـق در خـیـابـان ها بـه جـا گذاشتـنِ چـند رَدپـا خـوب اسـت ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" خـورشـیـد دیـگـر طـلـوع نـکـرد... ایـن آخــریـن اِتّـفـاقِ عـجـیـبِ رفـتـنـش بـود ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت است دستهایم را با لیوان چای گرم میکنم این اوج تنهاییست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچیکتر که بودم فکر می کردم تنهایی یعنی وقتی که هیشکی خونه نیست 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺣﺎﻝ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﻣــــﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻦ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻝ “ﻣــــــﻦ ” ﺑﺎﺷﺪ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی حسی در تو نسبت به دیگری ایجاد میشود که قوتی میشود برای بیان احساست افسوس که پیش از تو دیگری از سر تفریح آمده و شکسته و زخم زده و آزار داده هر آنچه را که باید می پروراند و نوازش میکرد .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يعني ميشود روزي برسد ك بيايي مرا در آغوش بگيري بخواهم گله كنم... بگويي هيس! همه كابوس ها تمام شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکستگی رفع بلاست . . . ولی باور نمی کند دلم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت پلکهایم نام تو را نوشتم،تا وقتی چشمهایم را بروی کسی میبندم بداند چرا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو من با بدن لخت خیابان چه کنم با غم انگیزترین حالت تهران چه کنم بی تو پتیاره ی پاییز مرا می شکند این شب وسوسه انگیز مرا می شکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کوچک است،کوچکتر از باغچه پشت پنجره،ولی آنقدر جا دارد که برای عشقی که دوستش دارم نیمکتی بگذارم برای همیشه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت همیشه هست اما امروز،دلم خودت را خواست نه خیالت را....