بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل امواج دریا آمدی و ساحل قلبم را در میان خودت گرفتی ، همدیگر را دیوانه کرده بودیم با نوازش های هم ، آن سکوت عاشقانه را به یاد داری در لحظه بوسـیدن هم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودمان را با کلمه "تا قسمت چه باشد"گول میزنیم! "قسمت "اراده من و توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزها از پی هم یک به یک می گذرد آفتاب مهتاب , آفتاب مهتاب ... و باز آفتاب مهتاب و این بازس تا ابد ادامه دارد... اما انگار من در لحظه ی بودنت قاب شدم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا ناراحتی! تو که کاری نکردی..; فقط یک کبریت روشن کردی و رفتی... من;بی جنبه بودم;سوختم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک قطره اشک می اندازم تو دریا تا وقتی پیداش کنی دوستت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا سه اصل داره  خاطرات،غم،عشق با اولی زندگی کن و دومی رو به خاطر سومی تحمل کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَردی که عَطر ِ تو را زده بود ، در خیابان از کنارم گذشت ... و این یعنے : قتل ِ غیر ِ عمد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" عـشـق مــا صــدایـی شــد در دهـان پـرنـده ای و بـه دور دسـت هـا رفـت و بـیـن شـاخ و بـرگ درخـتـان گُــم شـد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مــن در خـیـابـانـی گُــم شـدم کـه تـــو دسـتِ خـداحـافـظـی را تــکـان دادی ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" چـه مـی شـود اگــر زنـدگـی ام کـه چـون درِ بـسـتـه ای مـی مـانـد نــاگـهـان بـه صـدا درآیـد و تـــو پـشـتِ آن بــاشـی ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک مرد زمانی شما را دوست دارد که: دلتنگی برای شما برایش سرگرمی باشد..مراقبت از شما شغلش باشد..خوشبخت کردن شما ماموریتش...و دوست داشتن شما زندگیش باشد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی باید بی معرفت باشی که نفهمی پشت جمله:‏"ترکم نکن من بی تو می میرم‏"‏ چه غروری شکسته شده بخاطر دوست داشتنت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین حرف باران این است : زمین را شستم ، دوباره شروع کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای زمستون ... حواست باشه که دور تو و تموم شاعرانه ها خط میکشم اگر با آمدنت او حتی یک "سرفه" کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام...! اما تحمل ميکنم.خدايا روزگارت با من واحساسم بد تا کرد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیس دلم را خوابانده ام تا بیدار نشده و بهانه ات را نگرفته برو........

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل امواج دریا آمدی و ساحل قلبم را در میان خودت گرفتی ، همدیگر را دیوانه کرده بودیم با نوازش های هم ، آن سکوت عاشقانه را به یاد داری در لحظه بوسـیدن هم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودمان را با کلمه "تا قسمت چه باشد"گول میزنیم! "قسمت "اراده من و توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزها از پی هم یک به یک می گذرد آفتاب مهتاب , آفتاب مهتاب ... و باز آفتاب مهتاب و این بازس تا ابد ادامه دارد... اما انگار من در لحظه ی بودنت قاب شدم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا ناراحتی! تو که کاری نکردی..; فقط یک کبریت روشن کردی و رفتی... من;بی جنبه بودم;سوختم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک قطره اشک می اندازم تو دریا تا وقتی پیداش کنی دوستت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا سه اصل داره  خاطرات،غم،عشق با اولی زندگی کن و دومی رو به خاطر سومی تحمل کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَردی که عَطر ِ تو را زده بود ، در خیابان از کنارم گذشت ... و این یعنے : قتل ِ غیر ِ عمد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" عـشـق مــا صــدایـی شــد در دهـان پـرنـده ای و بـه دور دسـت هـا رفـت و بـیـن شـاخ و بـرگ درخـتـان گُــم شـد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مــن در خـیـابـانـی گُــم شـدم کـه تـــو دسـتِ خـداحـافـظـی را تــکـان دادی ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" چـه مـی شـود اگــر زنـدگـی ام کـه چـون درِ بـسـتـه ای مـی مـانـد نــاگـهـان بـه صـدا درآیـد و تـــو پـشـتِ آن بــاشـی ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک مرد زمانی شما را دوست دارد که: دلتنگی برای شما برایش سرگرمی باشد..مراقبت از شما شغلش باشد..خوشبخت کردن شما ماموریتش...و دوست داشتن شما زندگیش باشد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی باید بی معرفت باشی که نفهمی پشت جمله:‏"ترکم نکن من بی تو می میرم‏"‏ چه غروری شکسته شده بخاطر دوست داشتنت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین حرف باران این است : زمین را شستم ، دوباره شروع کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای زمستون ... حواست باشه که دور تو و تموم شاعرانه ها خط میکشم اگر با آمدنت او حتی یک "سرفه" کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام...! اما تحمل ميکنم.خدايا روزگارت با من واحساسم بد تا کرد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیس دلم را خوابانده ام تا بیدار نشده و بهانه ات را نگرفته برو........