بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ است ، همه فکر کنند سرت شلوغ است ، و تنها خودت بدانی چقدر تنـــهایی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت خداحافظ! و رفتنش را تماشا کردم... از آن روز به بعد آموختم کسی ضربان قلبت را نمیشنود باید لب به سخن گشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو… نمیدانم نامت را چه بگذارم… .مخاطب خاص! .تمام زندگی! .دلیل نفس کشیدن! .همه ی وجود…یا تنها عشقم… …به هرنامی که باشی بدان… …ارام… …برایت جان میدهم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند اگر به یاد کسی باشی او هم به یاد تو می افتد فقط مانده ام که تویی که اینقدر از من یاد می کنی یا منم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميلـيون مـيليون تُـــــن صدا وجـــــود داره ... ولــــــي فقـــــط و فقــــط ... يـــــکي شه که وقتـــــي مــــي شنوي ... ديــــــوونه مـــي شــي ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"فاصله ها" دروغند! وقتى "مهربانى تو"  از دور هم احساس می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزاران دستـــــــ هم به سویم دراز شود ... پــــــــس خواهم زد … تنــــــــــها … تمنای دستان تـــــــــــو را دارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حقیقتـــــــــ های تلخ خسته ام یک دروغ شیرینــــــــــــــ بگو بگو دوستـــــت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زدم او گفت جانم کیستی؟ گفتمش تو عاشق من نیستی؟ گفت نه اما ببینم تا به کی پشت این در منتظر می ایستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی رسیدی که من نبودم تمام وصیتم به تو این است: "خوب بمـــــــــــــان" از آن خوب هایی که من عاشقش بودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خار پشتی شده ام که تیغ هایش دنیای امنی برایش ساخته اما... حسرت نوازشی عاشقانه بر دلش مانده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم میدانی که چقدر خنده هایم درد میکنند...این روزها انگار آدم ها به دست هم پیر میشوند تا به پای هم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان که میشود همه دوست دارند گرم شوند اما من از خدا خواسته ام سردم کند ؛ این بار از تو … مثل تو … شاید راحت تر به خدا بسپارمت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي آيي...مي روي...وفقط يک سلام وگاهي يک خداحافظي... نه... اين انصاف نيست من ويک دنياعشق...تو و يک دنيا بي تفاتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داستان غم انگیز زندگیم رو خلاصه وار براتون میگم; یکی بود... دیگه نیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بترس از کسی که *دست خالی* میرود وگرنه آنکه معطل بستن *چمدان* است دنبال بهانه ای میگردد برای *ماندن*

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ است ، همه فکر کنند سرت شلوغ است ، و تنها خودت بدانی چقدر تنـــهایی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت خداحافظ! و رفتنش را تماشا کردم... از آن روز به بعد آموختم کسی ضربان قلبت را نمیشنود باید لب به سخن گشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو… نمیدانم نامت را چه بگذارم… .مخاطب خاص! .تمام زندگی! .دلیل نفس کشیدن! .همه ی وجود…یا تنها عشقم… …به هرنامی که باشی بدان… …ارام… …برایت جان میدهم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند اگر به یاد کسی باشی او هم به یاد تو می افتد فقط مانده ام که تویی که اینقدر از من یاد می کنی یا منم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميلـيون مـيليون تُـــــن صدا وجـــــود داره ... ولــــــي فقـــــط و فقــــط ... يـــــکي شه که وقتـــــي مــــي شنوي ... ديــــــوونه مـــي شــي ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"فاصله ها" دروغند! وقتى "مهربانى تو"  از دور هم احساس می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزاران دستـــــــ هم به سویم دراز شود ... پــــــــس خواهم زد … تنــــــــــها … تمنای دستان تـــــــــــو را دارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حقیقتـــــــــ های تلخ خسته ام یک دروغ شیرینــــــــــــــ بگو بگو دوستـــــت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زدم او گفت جانم کیستی؟ گفتمش تو عاشق من نیستی؟ گفت نه اما ببینم تا به کی پشت این در منتظر می ایستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی رسیدی که من نبودم تمام وصیتم به تو این است: "خوب بمـــــــــــــان" از آن خوب هایی که من عاشقش بودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خار پشتی شده ام که تیغ هایش دنیای امنی برایش ساخته اما... حسرت نوازشی عاشقانه بر دلش مانده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم میدانی که چقدر خنده هایم درد میکنند...این روزها انگار آدم ها به دست هم پیر میشوند تا به پای هم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان که میشود همه دوست دارند گرم شوند اما من از خدا خواسته ام سردم کند ؛ این بار از تو … مثل تو … شاید راحت تر به خدا بسپارمت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي آيي...مي روي...وفقط يک سلام وگاهي يک خداحافظي... نه... اين انصاف نيست من ويک دنياعشق...تو و يک دنيا بي تفاتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داستان غم انگیز زندگیم رو خلاصه وار براتون میگم; یکی بود... دیگه نیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بترس از کسی که *دست خالی* میرود وگرنه آنکه معطل بستن *چمدان* است دنبال بهانه ای میگردد برای *ماندن*