بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چي مي شد اگه عوض شه لحظه اي جاي من و تو واي چقد فاصله داره فکر و حرفاي من و تو مگه مثه من عزيزم کسي هست تو اين حوالي مثه من سر کنه با تو روزگارشو خيالي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــه انـــــدازه چـــــای شــــبهای امتحـــــان، دوســـــــت دارمـــــــت امـــا... اضطــــراب نمـــی گـــذارد نـــه گــــرمایت را حــس کنـــم نــــه آرامشــــت را!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ســــــلامتی آغوشی که .. وقتی بغلت میکنه... میــــدونی فقطِ فقط مالِ خودته... بوی آرامش و وفاداری میده... بوی عشق و صداقت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو میشود زندگی گرد...قدم زد...چای خورد... سفر رفت... فقط بی تو نمیشود به خواب رفت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم ناخواسته دلش لک می‌زند برای پیامکی که نوشته: میای آشتی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گزارش قلبم هوای چشمم به علت ندیدن عزیزم تا لحظاتی دیگر بارانی می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام دنیا در اغوشت خلاصه شده کودکانه پناه میبرم به خلاصه دنیا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره عشق از عمق خود هیچ نمیداند تا لحظه جدایی فرا رسد...................!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیمار لبخندهای توام... بیشتر بخند... عاشق این بیماری ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موهایم راکنار میزدی و می گفتی زیبایی مثله فرشته حالا کجایی ببینی بعد از رفتنت بالهایم شکسته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها یک حرف مرا آزار میدهد ، حتی یک کلمه هم نمیشود تنها یک حرف مرا هر روز غمگین تر میکند … همان یک “ن” که در ابتدای “بودنت” نشسته است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونی که نیستش ولی بوی نبودنش تمام اطاقمو پر کرده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا که قاصدکـــــ دوباره خبرے ازتـــــ بیـــاره با یه دســـته گل ارزون پیشتمـــــ من زیر بارون !...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــیلی مواظب باش!!! اگه باشـــنیدن صـــداش دلــت لــرزید…  اگــه از بدی هـــاش فرار نکـــردی و مونـــدی… دیـــگه تمـــومه…!!! اون شـــده هـــمه ی دنیـــــــــــــــــــات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشورترين موجود دنيا "دلمه" روزي هزار تا دليل و منطق مي يارم براش اروم ميشه ولي بارم دم دماي شب كه ميشه ميگه چرا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودم : بی تو سخت می گذرد ! حرفم را پس می گیرم ؛ بی تـــــــــو انگار اصلاً نمی گذرد ... !!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چي مي شد اگه عوض شه لحظه اي جاي من و تو واي چقد فاصله داره فکر و حرفاي من و تو مگه مثه من عزيزم کسي هست تو اين حوالي مثه من سر کنه با تو روزگارشو خيالي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــه انـــــدازه چـــــای شــــبهای امتحـــــان، دوســـــــت دارمـــــــت امـــا... اضطــــراب نمـــی گـــذارد نـــه گــــرمایت را حــس کنـــم نــــه آرامشــــت را!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ســــــلامتی آغوشی که .. وقتی بغلت میکنه... میــــدونی فقطِ فقط مالِ خودته... بوی آرامش و وفاداری میده... بوی عشق و صداقت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو میشود زندگی گرد...قدم زد...چای خورد... سفر رفت... فقط بی تو نمیشود به خواب رفت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم ناخواسته دلش لک می‌زند برای پیامکی که نوشته: میای آشتی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گزارش قلبم هوای چشمم به علت ندیدن عزیزم تا لحظاتی دیگر بارانی می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام دنیا در اغوشت خلاصه شده کودکانه پناه میبرم به خلاصه دنیا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره عشق از عمق خود هیچ نمیداند تا لحظه جدایی فرا رسد...................!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیمار لبخندهای توام... بیشتر بخند... عاشق این بیماری ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موهایم راکنار میزدی و می گفتی زیبایی مثله فرشته حالا کجایی ببینی بعد از رفتنت بالهایم شکسته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها یک حرف مرا آزار میدهد ، حتی یک کلمه هم نمیشود تنها یک حرف مرا هر روز غمگین تر میکند … همان یک “ن” که در ابتدای “بودنت” نشسته است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونی که نیستش ولی بوی نبودنش تمام اطاقمو پر کرده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا که قاصدکـــــ دوباره خبرے ازتـــــ بیـــاره با یه دســـته گل ارزون پیشتمـــــ من زیر بارون !...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــیلی مواظب باش!!! اگه باشـــنیدن صـــداش دلــت لــرزید…  اگــه از بدی هـــاش فرار نکـــردی و مونـــدی… دیـــگه تمـــومه…!!! اون شـــده هـــمه ی دنیـــــــــــــــــــات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشورترين موجود دنيا "دلمه" روزي هزار تا دليل و منطق مي يارم براش اروم ميشه ولي بارم دم دماي شب كه ميشه ميگه چرا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودم : بی تو سخت می گذرد ! حرفم را پس می گیرم ؛ بی تـــــــــو انگار اصلاً نمی گذرد ... !!!